Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plantekongres 2006 kontorchef Hanne Kristensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plantekongres 2006 kontorchef Hanne Kristensen,"— Præsentationens transcript:

1 Plantekongres 2006 kontorchef Hanne Kristensen,
Skov- og Naturstyrelsen

2 ”Sådan forenkles miljøregulering af landbruget i forbindelse med kommunalreformen.”

3 Regeringsgrundlag februar 2005
krav om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelser eller nyanlæg af husdyrbrug over 75 dyreenheder, skærpede krav om anvendelse af miljørigtig teknologi og f.eks. krav om yderligere reduktion af kvælstof og fosfor, mere enkel godkendelsesprocedure, hvor de nuværende specielle godkendelsestyper samles i én godkendelse, som samlet varetager miljø-, nabo- og landskabshensyn.

4 Politiske krav Luk hullet - siger S, RV og SF og kalder miljøministeren i samråd marts 2005 Miljøministeren drøfter forslaget i regeringsgrundlaget med folketingets partier, opstart før påske, Maj Folketingets Miljøudvalg afholder høring på Christiansborg

5 Principaftale 17. juni V, K, DF, RV
Samle eksisterende krav i én godkendelse Omfatter udvidelser, >75 DE Skærpede regler for ammoniak Incitamenter til miljøvenlig teknologi Forenkling og ensartethed=> kortere sagsbehandling Otteårig retsbeskyttelse Forberedt på nye krav i 2009 (miljømål)

6 Kommunalreform Kommunerne overtager hele sagsbehandlingen vedrørende udvidelser af husdyrbrug To-årig statslig ”kontrolordning” for kommunernes afgørelser, 2007 & 2008

7 Tidsplan 2006 - vejledning udarbejdes parallelt...
Lovforberedende arbejde og faglig udredning frem til februar interne forhandlinger i regeringen feb-marts forhandlinger med forligspartier i april ekstern høring af lovforslag sommer behandling af ny lov i Folketing efterår 2006 lov i kraft 1. Januar 2007 - vejledning udarbejdes parallelt...

8 Ny vejledning Til brug for kommunernes sagsbehandling
Til brug for landmanden og hans rådgiver i planlægning af udvidelse Til orientering for naboer, borgere og andre interessenter

9 Organisering af arbejdet i SNS

10 Alle elsker tanken om forenkling!

11 Forenkling I - flere bliver til én
Én myndighed (kommunen) Én offentlighedsfase Én tilladelse

12 Forenkling II - fagligt niveau
Solid dokumentation af beskyttelsesbehov udover generelle regler, Generelle principper for opgørelse af nærings-stofoverskud, emission m.v., Robuste modeller - med klare forudsætninger, som kan give ensartede resultater fra sag til sag og fra egn til egn

13 Forenkling III -begrebsafklaring
Væsentlighed Usikkerhed Kumulativ effekt

14 Forenkling IV - selvangivelse ?
On line sagsbehandling Ansøger/rådgiver har gennemregnet forskellige scenarier og tilpasset ansøgning Begrænset tidsforbrug og kort sags-behandlingstid hos myndigheden

15 Ensartethed JA! - detaljeret statslig vejledning

16 MEN... den enkelte kommune har myndighedsansvaret, og
naturgrundlagets sårbarhed varierer og nabotolerancen kan variere

17 Og når vi er ved begrænsningerne….

18 EU krav Nitratdirektivet (DK regler godkendt af EU)
VVM direktivet (Vurdering af Virkning på Miljøet) IPPC direktivet (miljøgodkendelse) Habitatdirektivet Vandrammedirektivet Forsuringsdirektivet

19 Dilemma I Individuel tilpasning og skræddersyede løsninger giver størst manøvrerum i forhold til naturgrundlag. Men hvad så med forenkling og ensartethed…??

20 Dilemma II Løbende ibrugtagning af nye beregningsmetoder og teknologier giver størst fleksibilitet Men hvad så med forenkling og ensartethed…??

21 Konklusion - regeringen ønsker
Husdyrproduktion af betydeligt omfang i DK også fremover, Løbende investeringer i nyeste teknologi for til stadighed at nedbringe miljøpåvirkning Bedre vilkår for erhvervet - større forudsigelighed og kortere sagsbehandling

22 - det er ikke en let opgave… men vi gør hvad vi kan
Tak!


Download ppt "Plantekongres 2006 kontorchef Hanne Kristensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google