Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan opbygger man en udviklingsorganisation, der maksimalt understøtter projektudvikling og biblioteksudvikling i et folkebibliotek anno 2014? En learning-by-doing.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan opbygger man en udviklingsorganisation, der maksimalt understøtter projektudvikling og biblioteksudvikling i et folkebibliotek anno 2014? En learning-by-doing."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan opbygger man en udviklingsorganisation, der maksimalt understøtter projektudvikling og biblioteksudvikling i et folkebibliotek anno 2014? En learning-by-doing case fra Odense Centralbibliotek Udviklingsorganisation og EU-ansøgninger

2

3 OC strategiske mødefora ny organisation Chefgruppen og Store Ledermøder MED-udvalget Udviklingsforum Uddannelsesudvalget

4 Udviklingsforum 2014 Sekretariatschef (mødeleder) Publikumschef Digitalchef Projektleder Projektkoordinator (medlem og sekretariatsfunktion)

5 Udviklingsforum Formål At understøtte chefgruppen i at skabe momentum og retning i udviklingen på OC – med udgangspunkt i vedtagne strategier og virksomhedsplaner At sikre en tilstrækkelig koordinering og samstemning mellem organisationens interessenter og forskellige organisatoriske hovedafsnit af udviklingstiltag og projekter Fremme synlighed og videndeling omkring relevante udviklingstiltag og projekter på OC Gennem idetaskforce at inddrage medarbejdere i OC i bred forstand i skabelsen af projektideer samt kvalificering af idekoncepter for udviklingstiltag og projektideer

6 Udviklingsforum Opgaver Initiere og igangsætte relevante interne / eksterne udviklingsprojekter og tiltag med afsæt i vedtagne strategier og virksomhedsplaner – og i den forbindelse håndtere ansøgninger til OC’s interne udviklingspulje Evaluere udviklingsprojekter igangsat i regi af Udviklingsforum – med henblik på eventuel stillingtagen i chefgruppen til hel eller delvis idriftssættelse. Håndtere projektansøgninger til eksterne puljer frem til endelig godkendelse i chefgruppen Initiere / understøtte videndeling og information omkring udvikling på OC Initiere nye ideer til projekter via idetaskforce Kvalificere udviklingskoncepter eller udviklingsproblemstillinger via idetaskforce Videreudvikle projektguide og komme med forslag til justering af projektorganisering

7 Idetaskforce 2014 Projektkoordinator (fast medlem og koordinator af Idetaskforce) 3 medlemmer fra Sekretariatet (inkusive Ekspedition og Logistik) 1 medlem fra Digital afdeling 6 medlemmer fra Hovedbibliotek og Lokalbiblioteker Alle udpeget for et år. Må ikke have ledende funktioner.

8 Idetaskforce Konkrete opgavetyper 2014: Udarbejde skabelon til bekskrivelse af ideer til udviklingsprojekter Udvikle et katalog over ideer til nye udviklingsprojekter Efter opgave fra Udviklingsforum at kvalificere ideer, udviklingsproblemstillinger eller råskitser til udviklingskoncepter på OC Komme med forslag til fremtidig rekruttering til Idetaskforce

9 Udviklingsværkstedet på OC - projektudvikling

10 Udviklingspuljen 2014 Udviklingspuljen opdelt i to (cirka lige store) dele i 2014: Idepuljen med tre deadlines (løbende ansøgninger fra de, der måtte have en ide) Retningsbestemte satsningsområder 2014: –”Frivillighed” og ”APP formidling på biblioteket”

11 Foreløbige konklusioner: –Fortsætte med Idetaskforce 2015 –Udvide Udviklingsforum (teamledere?!) –God evne til at udvikle projekter – men: Principielt aldrig helt færdig med at videreudvikle udviklingsorganisationen – processen er lige så vigtig som den konkrete form på et givet tidspunkt


Download ppt "Hvordan opbygger man en udviklingsorganisation, der maksimalt understøtter projektudvikling og biblioteksudvikling i et folkebibliotek anno 2014? En learning-by-doing."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google