Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statens Museum for Kunst Præsentation på AUTO seminar d. 21.09.2009 Helene Brøndholt Nielsen, SMK digital Louise Bugge Jacobsen, u.l.k.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statens Museum for Kunst Præsentation på AUTO seminar d. 21.09.2009 Helene Brøndholt Nielsen, SMK digital Louise Bugge Jacobsen, u.l.k."— Præsentationens transcript:

1 Statens Museum for Kunst Præsentation på AUTO seminar d. 21.09.2009 Helene Brøndholt Nielsen, SMK digital Louise Bugge Jacobsen, u.l.k.

2 Statens Museum for Kunst Det er dit – brug det! Statens Museum for Kunst satser over de kommende år stærkt på digital formidling. Et af målene for SMK digital er at gøre brugerne centrale i udviklingen af de digitale formidlingskoncepter. Med et motto der hedder Statens Museum for Kunst Det er dit – brug det! forpligter det os på at vide, hvad der gør museet relevant og brugbart for brugerne.

3 Statens Museum for Kunst Det er dit – brug det! (fortsat) Vi har valgt at fokusere på følgende delprojekter i forbindelse med AUTO. Vi har valgt netop disse projekter fordi det tidsmæssigt passer sammen med AUTO og fordi det er områder, hvor vi mener at en dedikeret indsats med brugerdreven innovations metoder vil give størst udbytte: 1.Analyse og handlingsplan for nyindretning af museets modtagelsesområde (forhal) 2.Revidering af museets eksisterende brugerdrevne kunstformidlingsprojekt u.l.k. (unges laboratorier for kunst) 3.Evt. Kan brugerne hjælpe os med at udvikle nye forretningsmodeller?

4 Strategi og værdi Museet er i gang med en bevægelse fra videns- til oplevelsesorganisation og ønsker at tilpasse sig, så også nye målgrupper finder museets tilbud både relevante og attraktive. Målet med projektet er 1.at få en række konkrete anvisninger og/eller beskrivelser af ønsker og behov fra brugerne som kan kvalificere projekterne og måske give dem helt ny retning. 2.at få erfaring med brugerinvolverende metoder, som efterfølgende kan anvendes på andre af museets områder

5 Tidsplan 1.Forhal Serviceorienteret design som ramme, der gennemføres på ca. tre måneder med eksterne samarbejdspartnere. Start om muligt ultimo 2009 2. u.l.k forventer at have aktiviteter, som relaterer sig til AUTO i foråret 2010 3. Nye forretningsmodeller er ikke konkretiseret som projekt – om det gennemføres afhænger af om vi får etableret de rette rammer om projektet

6 Medarbejdere -Projektleder med ansvar for SMK onsite. Skal integrere resultater i videre projektarbejde. Ingen tidl. erfaring, men interesse. -Projekt medarbejder / -leder fra u.l.k som tilrettelægger og gennemfører brugerinvolvering. -Projektmedarbejder, som er koordinator af brugerinvolvering på tværs af SMK digitals projekter. Skal gennemføre dele af aktiviteterne og tilrettelægge metoder mv. Erfaring med serviceorienteret design og brugertests af forskellig art. -Projektforsker fra DREAM, som forsker i læring og digitale medier. Skal gennemføre undersøgelser og analysere resultater. En del erfaring med kvalitative og kvantitative metoder. -Programleder, som har det overordnede ansvar for projekterne. Erfaring med forskellige kvalitative og kvantitative metoder.

7 Brugerinddragelse Vi håber på at få afdækket nye potentialer ved brugernes hjælp, som kan danne afsæt for nye vinkler på et museumsbesøg og på kunstformidling Øvrige deltagere kan bidrage med -ideer til samarbejdspartnere -metodekvalificering -erfaudveksling -sparring på hvordan vi omsætter resultater til praksis -holder os fast på fremdrift ved at køre parallelle processer


Download ppt "Statens Museum for Kunst Præsentation på AUTO seminar d. 21.09.2009 Helene Brøndholt Nielsen, SMK digital Louise Bugge Jacobsen, u.l.k."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google