Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Organisation pr. 1. januar 2012 Præsentation 1.12.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Organisation pr. 1. januar 2012 Præsentation 1.12.2011."— Præsentationens transcript:

1 Ny Organisation pr. 1. januar 2012 Præsentation 1.12.2011

2

3 Ny organisation pr. 1. januar 2012 GS Kommunikation & fundraising Info/presse Fundraising Private/corp Fundraising EU/fonde/puljer Program Planlægning/ Partnerskab National Nødhjælp International Beskyttelse, overlevelse Børns Rettigheder & Uddannelse Advocacy Organisation & administration Frivillige Husets drift & IT HR Økonomi Regnskab Budget og kontrol

4 Red Barnets strategiske prioriteringer Overlevelse Beskyttelse Udvikling og uddannelse Deltagelse Frivillige

5 SCD Arbejdsmodel (Operating Model) Hvilke opgaver skal RB udføre og hvordan? RB Strategi med delstrategier SCI Strategi med Globale Initiativer og SC International Programs (IP) Forbedrings muligheder

6 Tværgående teams Succeskriterier Der opstilles et kommissorium/Terms of reference for hvert team, som skal afspejle: Tovholder/leder af teamet, mål og resultatkrav Klar beslutningskompetence til teamleder og teamet. Ressourceafklaring til teamet: Rigtige kompetencer, forskellige typer samt tid Klarhed over hvilket fagområde teamet dækker. Teammedlemmer har et ansvar for at informere sit bagland

7 Strategiske teams Chefgruppen nedsætter strategiske teams og udpeger teamleder Sektionsledergruppen sammensætter et team Teamleder er typisk en sektionsleder Skal sikre, at der samarbejdes på tværs i huset om opgaven, og at relevante input inddrages i beslutninger. Teamet refererer til chefgruppen Klare mål og kommissorier. Pr. 1. januar 2012: Frivillig, Steffen M. Fjordside Sektionsleder for Frivilligsektionen Nødhjælp, Sektionsleder for Nødhjælpssektionen Advocacy, Faglig leder for Advocacy

8 Operationelle teams Handler om bl.a. vidensdeling, og om at få sager til at fungere i hverdagen Nedsættes typisk af sektionsledergruppen Teamleder kan være medarbejdere eller sektionsleder Skal sikre, at der samarbejdes på tværs i huset om opgaven, og at relevante input inddrages i beslutninger Ledelsesreference afhænger af det konkrete team Klare mål og kommissorier Pr. 1. januar 2012: SCI, Chefrådgiver i Generalsekretariatet CSR, Camilla Lerberg

9 Ad hoc teams Ad hoc teams nedsættes for at løse en tidsafgrænset opgave Nedsættes typisk af en sektionsleder i samråd med sektionsledergruppen Teamleder kan være medarbejdere og sektionsledere Skal sikre, at der samarbejdes på tværs i huset om opgaven, og at relevante input inddrages i beslutninger Ledelsesreference afhænger af det konkrete team Klare mål og kommissorier Der er pt. ingen ad hoc teams planlagt pr. 1. januar 2012

10 Procesarbejdet

11 Arbejdet med processerne fortsætter Procedure for vedligeholdelse og oprettelse af nye processer samt beskrivelse på det såkaldte niveau 3 (manualer) bliver fastlagt Fælles orienteringsmøde i december: Hvad er processer, hvordan de skal bruges mv. Uddannelse i procesbeskrivelser og anvendelse Primo januar uddannes ledere Ultimo januar uddannes medarbejdere af nærmest leder Genbesøg af de tegnede processer i januar/februar

12 Flytning

13 Den fysiske flytning - principper Principper for flytningen i januar-februar 2012 1.Samarbejdet på tværs skal understøttes 2.Mimi og de 4 afdelingschefer sidder på samme etage 3.Borde, reoler og opslagstavler flyttes ikke med 4.Der oprettes 1 mødelokale på 2., 3. og 4. sal, som indgår i mødelokalepuljen

14 Den fysiske flytning - proces December: Kortlægning af antal kontorpladser i hvert lokale (CJA/DBF) afleveres til afdelings- og sektionsledere Januar: Afdelings- og sektionsledere udarbejder ønsker om fordeling af sektioner/afdelinger på etagene uden personnavne Flytteteam m.1 medarbejder fra hver afd. samt CJA/DBF udarbejder på denne baggrund og principperne et oplæg til ledelsesgruppen, som drøfter oplægget. Sektionsleder og medarbejdere samarbejder om at få fordelt kontorerne – samlet oplæg afleveres til flytteteam Oplæg på fysisk placering og samlede omkostninger fra flytteteam drøftes i chefgruppen Februar: Oprydning og pakning Flytning af personer, stole og papkasser – alle hjælper hinanden


Download ppt "Ny Organisation pr. 1. januar 2012 Præsentation 1.12.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google