Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogik & kompetenceudvikling i SPIDO-forløbene Knud Erik Jensen, konsulent og underviser på SPIDO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogik & kompetenceudvikling i SPIDO-forløbene Knud Erik Jensen, konsulent og underviser på SPIDO"— Præsentationens transcript:

1 Pædagogik & kompetenceudvikling i SPIDO-forløbene Knud Erik Jensen, konsulent og underviser på SPIDO udvikling@jensen.mail.dk

2 Forudsætning for kompetenceudviklingen Samspil skaber udvikling Tværfaglig arbejdsgruppe sikrede sammenhæng Tværfagligt team af undervisere Se praksis fra flere sider: Udgangspunkt i deltagernes hverdag Oplever to undervisere med forskellig faglig baggrund og fælles tilgang Praktikerne skal have gennemslagskraft i deres hverdag: Hele eller dele af et team Blanding af hjemmepleje og plejeboliger

3 Ledelsesmæssigt fokus er forudsætning for langtidseffekt Afklaringsdag Deltagere: Typisk centerledere og demenskoordinatorer Fokus på mødet: -ledelsesmæssigt fokus på kompetenceudviklingen og forankringen -lokale kursusledere -lokal tilpasning af standardforløbet -undervisernes kendskab til lokale forhold -udpege lokale ambassadører

4 Et enkelt forløb med fokus på praksis Kursusdag 1: Socialpædagogisk tilgang - case 1. studiedag mellem kursusdag 1 og 2 (analyse og refleksion) Kursusdag 2: Analyse case. Selvbestemmelse, magt og planer 2. studiedag mellem kursusdag 2 og 3 (pædagogiske planer /handlinger, holdninger og følelser) Kursusdag 3: Planer case. Erfaringer og forankring - Fremtiden?

5 Kursusdag 1 - de mange muligheder der er i samspillet Socialpægogikken skaber en tilgang med fokus på - samspillet - det gode liv Deltagernes oplevelse af magt og dilemmaer i praksis Introduktion til den socialpædagogiske tilgang De deltagende teams udpeger en borger hvor de har brug for at udvikle samspillet

6 Studiedag 1 - en øjenåbner Socialpædagogisk analyse - skabte nysgerrighed og nye perspektiver Få indsigt og perspektiver, der synliggør ressourcer, problemer, behov, ønsker og handlemuligheder hos både brugere og hos personalet. 1.Beskriv problemerne og personalets forskellige oplevelser af problemerne 2.Beskriv hvad I tror, at borgeren forstår og oplever 3.Beskriv borgerens situation, ressourcer og problemer - Fysisk - Psykisk - Socialt - Livshistorisk (livsomstændighederne før og nu) 4.Overvej forskellige muligheder, som I forestiller jer kan afhjælpe problemerne 5.Beskriv de situationer, hvor I er i tvivl om, hvad I kan gøre Studiehæfte 1

7 Kursusdag 2 - borgerens ressourcer blev tydeligere Borgerens selvbestemmelse og værdighed kommer i fokus - etik og regler er godt at forholde sig til Præsentation af analyse af udvalgte borgere Introduktion til regler om magtanvendelse Introduktion til arbejdet med socialpædagogisk plan

8 Studiedag 2 - det skal nok lykkes Socialpædagogisk plan – gav ny handlekraft og tro på at samspillet med borgeren og i personalegruppen Sikre, at alle i personalegruppen samarbejder om at følge op på analysen. 1. Hvilket problem, vil I forsøge at løse? 2.Hvad er målet for jeres handlinger (indsats)? 3.Beskriv hvordan I kan bruge den viden og de ideer, I har fået gennem jeres analyse. 4.Udarbejd en konkret plan for jeres handlinger og planlæg i detaljer, hvordan og hvornår handlingerne skal udøves (præcise aftaler: hvem udfører/samarbejder om opgaverne). 5.Hvis den konkrete plan ikke kan gennemføres, hvilke handlinger kan I så gøre brug af? 6. Hvem er ansvarlig for planens gennemførelse, evaluering og justering. Studiehæfte 2

9 Kursusdag 3 - vi skal holde fast i de nye erfaringer Bevægelse og forankring -det lykkedes at skabe en positiv bevægelse Præsentation af planen for udvalgte borgere Opsamling af erfaringer Dialog om e rfaringer og forankring – lederne deltog Fremtiden? Idekatalog

10 Evnen til analyse styrkes – det krævede mindre end deltagerne troede Analyse at få indsigt og perspektiver, der synliggør ressourcer, problemer, behov, ønsker og handlemuligheder hos både brugere og hos personalet. Plan at sikre, at alle i personalegruppen samarbejder om at følge op på analysen. * problemer * ønsker, behov * hvordan det viser sig * interesser, ressourcer * tanker om årsager og grunde * formål og mål for indsatsen * hvad kan/skal der gøres * hvem og hvornår * nødløsninger * evaluering og justering Det gik stærkt med at få øje på nye veje i samspillet


Download ppt "Pædagogik & kompetenceudvikling i SPIDO-forløbene Knud Erik Jensen, konsulent og underviser på SPIDO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google