Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsreform i Hillerød. Tre overordnede mål: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.Folkeskolen skal mindske betydningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsreform i Hillerød. Tre overordnede mål: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.Folkeskolen skal mindske betydningen."— Præsentationens transcript:

1 Læringsreform i Hillerød

2 Tre overordnede mål: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Læringsreform – nyt fokus Vi skal fastholde alle børns motivation Vi skal systematisere arbejdet med læringsmål Folkeskolerne i Hillerød skal være et attraktivt valg for forældre Vi skal synliggøre de mange gode eksempler på kompetente lærere og pædagoger, så vi kan opbygge mere respekt

4 2-årig udviklingsperiode Formålet er at hente viden udvikle lokalt dele og lære af erfaringer Den 2-årige udviklingsperiode vil betyde, at vi skal samle erfaringer sammen i løbet af de første 1½ år mhp ny politisk beslutning.

5 Tre overordnede indsatsområder En længere og mere varieret skoledag Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

6 Længere og varieret skoledag Skoleugens længde fastsættes til 0.-3. klasse = 30 timer (inkl. 2 t. lektiecafe/faglig fordybelse) 4.-6. klasse = 33 timer (inkl. 3 t. lektiecafe/faglig fordybelse) 7.-9. klasse = 35 timer (inkl. 2 t. lektiecafe/faglig fordybelse) I gns. min. 45 minutters motion og bevægelse pr. dag Mulighed for flere praksisorienterede aktiviteter og holddeling

7 Eksempel på praksisorienteret aktivitet Udedansk med bevægelse 2. Årgang i Skævinge v. Susanne Veigert og Frederikke Clauson-Kaas

8 Læringsreformen - nedslagspunkter. Engelsk fra 1. kl. og tysk fra 5. kl. Dansk og matematik skal styrkes fra 4. klassetrin Gns. 45 minutters motion og bevægelse dagligt. ”Understøttende undervisning” Samarbejde med andre aktører Faglig fordybelse /lektiecafe Hyppige elevsamtaler Klasselæreropgaven – skole -hjem samarbejdet

9 Landspolitiske mål Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

10 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Sådan gør vi på Kornmarkskolen Fortsætter indsatsen med supplerende undervisning for de fagligt svageste Fortsætter indsatsen for differentiering i den almindelige undervisning gennem materialevalg, holddeling, lektier efter niveau Starter projekter for vore fagligt dygtige elever – Turbohold i faglig fordybelse på udvalgte klassetrin – Spirende talenter

11 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Fortsætter muligheden for lektiehjælp på skolen Differentierer lektier Nyt stof læres i skolen, der trænes hjemme Fortsætter indsatser med AKT og SSP – AKT står for adfærd-, kontakt- og trivselsindsatser – SSP er vores støttefunktion i forhold til at mindske den adfærd, der trækker i en anden retning end fællesskabet og indsatsen for det kriminalpræventive arbejde Styrker og dyrker overgangene på skolen Udskudt klassedannelse i 0. klasserne udvides i det kommende år

12 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Kornmarkskolen følgeskole til opsamling af viden om resultater af reformen (200 skoler i DK) Erfaringsopsamling i Hillerød Kommune gennem en 2-årig udviklingsperiode Videndeling på skolen og skolerne imellem – Mere samarbejde og fælles forberedelse Uddannelsesindsats her hos os – Linjefagsuddannelser – Vejlederuddannelser – Andre uddannelsesindsatser

13 Tanker og bekymringer for det nye skoleår, hvilke informationsbehov har I som forældre?


Download ppt "Læringsreform i Hillerød. Tre overordnede mål: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.Folkeskolen skal mindske betydningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google