Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DE TRE KLARE MÅL - REFORMEN  Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige de kan.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DE TRE KLARE MÅL - REFORMEN  Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige de kan.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social."— Præsentationens transcript:

1

2 DE TRE KLARE MÅL - REFORMEN  Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige de kan.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.  Understøttende undervisning  Faglig fordybelse – (Lektiehjælp)  Varieret skoledag  Idræt, motion og bevægelse  Den åbne skole  Bedre undervisningsmiljø og ro i klasserne  En bedre udskoling FOKUSPUNKTER

3 DE TRE KLARE MÅL - REFORMENKILDEMARKSKOLENS MÅL 2012 - 15  Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige de kan.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.  Kildemarkskolen er en skole for alle elever.  Kildemarkskolen arbejder målrettet med høj kvalitet i kerneydelsen.  Kildemarkskolen er en skole med et alsidigt læringsmiljø.  Kildemarkskolen er ambitiøs omkring den enkelte elevs udviklingspotentiale – fagligt, socialt og personligt.  På Kildemarkskolen forventes det, at den enkelte elev, i et forpligtigende fællesskab, yder sit bedste – og at skolen stiller rammerne til rådighed, for at dette kan ske.

4 KILDEMARKSKOLENS MÅL 2012 - 15 DET BETYDER AT….  Der er høje, positive og realistiske forventninger til eleverne  Der er gode relationer mellem lærer og elev  Målene er kendte og forstået af eleverne  Der arbejdes med logikken og sammenhæng i det faglige stof  Der gives hyppig og præcis feed-back og vejledning fagligt og socialt  Kildemarkskolen er en skole for alle elever.  Kildemarkskolen arbejder målrettet med høj kvalitet i kerneydelsen.  Kildemarkskolen er en skole med et alsidigt læringsmiljø.  Kildemarkskolen er ambitiøs omkring den enkelte elevs udviklingspotentiale – fagligt, socialt og personligt.  På Kildemarkskolen forventes det, at den enkelte elev, i et forpligtigende fællesskab, yder sit bedste – og at skolen stiller rammerne til rådighed, for at dette kan ske.

5  Der er fremover kun minimumstimetal på dansk, matematik og historie.  Der skal læses flere timer i dansk og matematik end tidligere svarende til 180 timer i et skoleforløb.  Engelsk starter i 1. klasse  Tysk starter i 5. klasse  Valgfag bliver obligatorisk fra 7. klasse  Fra skoleåret 15-16 vil der være mulighed for at vælge et 3. sprogfag.  Klassens tid udgår

6 Understøttende undervisning skal: - Understøtte og supplere den faglige indlæring - Fremme elevernes alsidige udvikling Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andet fagligt personale med andre faglige kvalifikationer

7  0. – 3. klasse: 28 timer/uge + faglig fordybelse 2 timer/uge  4. – 6. klasse: 30 timer/uge + faglig fordybelse 3 timer/uge  7. – 9. klasse: 33 timer/uge + faglig fordybelse 2 timer/uge

8 På Kildemarkskolen arbejder vi løbende med inklusion. Inklusion betyder, at eleven er inkluderet i det læringsfællesskab, der efter en fagproffessionel vurdering matcher eleven bedst. Grundlæggende undervises eleven i det undervisningsmiljø der tilgodeser elevens tarv bedst. I disse betragtninger er såvel den enkelte elevs tarv som at fællesskabet tilgodeses. Vi arbejder både med mindre beskyttende læringsmiljøer og med almen-klasser. Fagligt FysiskSocialt

9 Planlægning 14-15\3 eksempler på elevskema 2014-15.xlsx  Lærernes arbejdstid er ændret!

10 SPØRGSMÅL


Download ppt "DE TRE KLARE MÅL - REFORMEN  Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige de kan.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google