Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilsyn Christina Petersen 12. Juni 2012. Inden tilsynet Varsel af tilsynet Gennemgang af det seneste tilsyn Gennemgang af evt. andre tilladelser eller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilsyn Christina Petersen 12. Juni 2012. Inden tilsynet Varsel af tilsynet Gennemgang af det seneste tilsyn Gennemgang af evt. andre tilladelser eller."— Præsentationens transcript:

1 Tilsyn Christina Petersen 12. Juni 2012

2 Inden tilsynet Varsel af tilsynet Gennemgang af det seneste tilsyn Gennemgang af evt. andre tilladelser eller miljøgodkendelse CHR og Landbrugsindberetning for det aktuelle dyrehold

3 På tilsynet Udgangspunktet for et godt tilsyn er dialog Går en tur om ejendommen  Olietanke  Rotte- /fluebekæmpelse  Overfladevand/spildevand  Affald  Flydelag på gyllebeholderen/ evt. alarm  Møddingsplads, markstakke  Opbevaring af døde dyr  Ensilage – plansilo, markstak Ejeroplysninger Lugtemmision landbrug Stald (venilation, gulv, rengøring) Opbevaring flydende husdyrgødning Arealer omkring gyllebeholder Opbevaring af fast gødning/dybstrøelse på møddingsplads Kompost i markmødding Ud- og indleveringsramper Animalsk affald/døde dyr Uhygiejniske forhold (udendørs fodersiloer og foderpladser) Skadedyr Ensilageoplag i plansilo Ensilageoplag i mark Oplag af kunstgødning/flydende handelsgødning/sprøjtemidler Erhvervsaffald Farligt affald Boringer/brønde Vandforsyning Spildevand Overfladevand Vaskeplads Dokumenter set/udleveret/udfyldt på tilsyn Placering i forhold til naturområder Afstandsforhold Godkendelsesstatus Opfølgning på tidligere afgørelser/indskærpelser Indkomne klager Andre ejendomme med husdyrhold Husdyrproduktion Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Varmeforsyning Etableret BBR registreringer

4 På tilsynet fortsat Gennemgang af relevante papirer Dokumentation for dyreholdets størrelse de sidste 3 år fx i form af gødningsregnskaber, slagteriafregninger osv. Logbog for gyllebeholderen Vilkår i en evt. miljøgodkendelse Kvitteringer for aflevering af farligt affald

5 Det vil vi gerne se på et tilsyn Tæt flydelag på gyllebeholderen Overdækket markstak Gyllebeholderen

6 Det her vil vi helst ikke se…

7 Efter tilsynet Udarbejdelse af tilsynsrapport Udarbejdelse af tilsynsbrev Kategorisering af ejendommen Evt. opfølgning på tiltag på ejendommen

8 Hvad er… Henstilling: ved mindre uhensigtsmæssige miljøforhold der ikke er reguleret direkte af lovgivning Indskærpelse: Gældende miljøregler eller vilkår er overtrådt Påbud: driftsform der medfører forurening eller risiko for forurening som ikke er reguleret i lovgivningen Politianmeldelse: anmeldes hvis der ikke er rettet op på tidligere forhold, der er indskærpet 2 gange


Download ppt "Tilsyn Christina Petersen 12. Juni 2012. Inden tilsynet Varsel af tilsynet Gennemgang af det seneste tilsyn Gennemgang af evt. andre tilladelser eller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google