Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specifikke krav til virksomheder Hvordan kommer I i gang ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specifikke krav til virksomheder Hvordan kommer I i gang ?"— Præsentationens transcript:

1 Specifikke krav til virksomheder Hvordan kommer I i gang ?
Nina Repsdorph Plantedirektoratet PLANTEDIREKTORATET

2 KRAV TIL FODERSTOFFER KRAV TIL VIRKSOMHEDER ”SUBSTANS- LOVGIVNING”
(Salmonella, animalsk protein, tilsætnings-stoffer m.m.) FODERHYGIEJNE- FORORDNINGEN (EF) Nr. 183/2005

3 I skal have et kvalitetsstyringssystem
Formål med kvalitetsstyring er at undgå at lave fejl og samtidig lære af sine fejl Nedskriv hvad I gør Ændre Jeres procedure, når I bliver klogere PLANTEDIREKTORATET

4 Hvordan kommer I i gang ? Kendskab til forordning Kendskab til HACCP
Opbygge et HACCP-baseret kvalitetsstyringssystem Hvilke aktiviteter (f.eks. produktion, oplagring, transport)? Hvilke produkter? PLANTEDIREKTORATET

5 HACCP-baseret kvalitetsstyringssystem
Kvalitetshåndbog som indeholder: Procedurer som styrer GMP (Bilag II) HACCP-analyse Procedure for sporbarhed Andre forpligtelser og krav Systemet skal være specifik for den enkelte virksomhed PLANTEDIREKTORATET

6 GMP (Bilag II) Krav til: Faciliteter og udstyr Personale Produktion
Kvalitetskontrol Opbevaring og transport Registrering Reklamation og tilbagekaldelse af produkter PLANTEDIREKTORATET

7 Hvordan skal man forholde sig til GMP-krav ?
Gennemgå bilag om GMP Kun de krav der er relevante Sikre krav er opfyldt og dokumentér det PLANTEDIREKTORATET

8 HACCP: Risikoanalyser og kritiske kontrolpunkter
1. Identifikation af risici Eksempler: Overdosering af tilsætningsstoffer, overslæb, animalsk protein, uønskede stoffer, Salmonella osv.) Risici/Farer skal ses i forhold til både mennesker og dyrs sundhed og i forhold til miljøet og manglende overholdelse af lovgivning PLANTEDIREKTORATET

9 HACCP: Risikoanalyser og kritiske kontrolpunkter
2. Hvor i processen kan risici styres? Lav flowskema og gennemgå fysisk produktionen m.h.p. hvad og hvor det kan gå galt. PLANTEDIREKTORATET

10 HACCP: Risikoanalyser og kritiske kontrolpunkter
3. Fastlæg kritiske styringspunkter og kritiske grænser Procedure/arbejdsgang for at fjerne/ nedsætte risiko. Nedskriv hvad I gør og tag udgangspunkt i det. Fastlæg kritisk grænse. PLANTEDIREKTORATET

11 HACCP: Risikoanalyser og kritiske kontrolpunkter
4. LÆR af FEJL Procedure/arbejdsgang for at registrere fejl og hvad der gøres for at rette op på fejl. PLANTEDIREKTORATET

12 Eksempel på kritisk styringspunkt Flowdiagram Pilleproduktion
Råvarer Blander Salmonella dræbes ved 81 °C (Kritisk grænse) Expandering Pelletering Kritisk styringspunkt Køling Lagersilo PLANTEDIREKTORATET

13 HACCP-analysen Resultatet af HACCP-analysen vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed På visse virksomheder er det ikke muligt at identificere kritiske kontrolpunkter Dokumentation PLANTEDIREKTORATET

14 Sporbarhed Centralt krav
Nødvendigt, hvis foderblandinger skal trækkes tilbage Både intern og ekstern sporbarhed PLANTEDIREKTORATET

15 Sporbarhed Ekstern sporbarhed: Hvem har leveret,
hvad blev leveret (parti nr., art og mængde), og hvornår. Fremad hvem har modtaget, hvad er leveret (parti nr., art og mængde) og hvornår. PLANTEDIREKTORATET

16 Sporbarhed Intern sporbarhed:
Virksomheden skal kunne gøre rede for ethvert foderstof (batch nr., art og mængde) gennem den proces eller de arbejdsgange, virksomheden gennemfører, og som derfor er ansvarlig for. PLANTEDIREKTORATET

17 Andre forpligtelser og krav
Kun køb og anvendelse af foderstoffer fra foderstofvirksomheder og landbrug, der er registreret eller evt. godkendt efter de nye regler Foderstoflovgivning i øvrigt overholdes PLANTEDIREKTORATET

18 Hvad kræver det af virksomheden ?
At ledelsen går foran og fortæller medarbejdere, at dette er vigtigt inddrager hele virksomheden sørge for nødvendige ressourcer sikre at alle medarbejdere forstår, at de er vigtige i denne proces PLANTEDIREKTORATET

19 Hvad kræver det af virksomheden ? (fortsat)
Det er ikke opgave man kan betale sig fra Man kan købe sig til hjælp til processen PLANTEDIREKTORATET

20 Hvor kan man ellers få hjælp?
Branchekoder: Vejledning i god praksis (GMP) og brug af HACCP-principper Kontakt Jeres brancheforening PLANTEDIREKTORATET


Download ppt "Specifikke krav til virksomheder Hvordan kommer I i gang ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google