Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKAT Data og dokumenter i Skattemappen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKAT Data og dokumenter i Skattemappen"— Præsentationens transcript:

1 SKAT Data og dokumenter i Skattemappen
Bo Helbæk Thomsen

2 Agenda Formålet med udvikling af Skattemappen Hvad er Skattemappen?
Hvilke anvendelsesmuligheder har Skattemappen? Hvad opbevares i Skattemappen? Dokumenter eller ej? Anvendte dokumentformater Adgang til ikke-SKAT dokumenter Videreudvikling 13. maj 2009

3 Formålet med udvikling af Skattemappen
Skattemappen fase 1, 2003: Regerings initiativer: Den offentlige sektor skal sikre adgang for borgeren til egne data samt muligheden for at fravælge papir. Strukturreformen skal sikre, at der i den fremtidige skatteorganisation skal være 24 timers effektiv selvbetjeningsadgang via internettet. Skattemappen fase 2, 2005: SKATs forenklings- og effektiviseringsmålsætninger: ”…nedbringe ressourceforbruget ved varetagelsen af personskatteopgaven. En af måderne er at øge andelen af skatteydere, der betjener sig selv digitalt via TastSelv Borger. Helst skal borgerne fravælge papir helt, så ToldSkat kan minimere de manuelle arbejdsprocesser og udgifter til porto m.m.” Folketingsbeslutning: SKAT er forpligtet til at overtage ”underretningspligten” fra virksomheder vedr. virksomhedernes årlige indberetninger pr til SKAT. 13. maj 2009

4 Hvad er Skattemappen? Skattemappen er borgerens virtuelle ringbind, hvor dokumenter, kvitteringer og data fra SKAT opbevares digitalt.  Dokumenter: - opbevares og vises med alle de versioner, der har været dannet af det enkelte dokument. Det gælder også annullerede dokumenter. ”Ikke-dokumenter” (kvitteringer, logtekster, dataudsøgninger mv.): - vises i seneste opdaterede version. 13. maj 2009

5 Hvilke anvendelsesmuligheder har Skattemappen?
Borgeren har egen-access (via skat.dk eller via borger.dk) En autoriseret 3.part har adgang på vegne af borgeren SKAT har adgang via eget intranet som led i sagsbehandling eller kundekontakt Eksterne myndigheder har adgang via SKATs extranet som led i sagsbehandling. 13. maj 2009

6 Hvad opbevares i Skattemappen?
aktuelle lønoplysninger (aktuelle år) personlige skatteoplysninger (for tidligere år) årsopgørelser inkl. AM-bidragsopgørelser  kvitteringer vedr. årsopgørelses/selvangivelsesindberetninger forskudsopgørelser ejendomsoplysninger, inkl. BBR-oplysninger  logbog. 13. maj 2009

7 Dokumenter eller ej? Dokumenter:
årsopgørelser inkl. AM-bidragsopgørelser forskudsopgørelser ejendomsskema BBR-oplysninger ”Ikke-dokumenter”: logbog aktuelle lønoplysninger/e-skattekort personlige skatteoplysninger (for tidl. år) kvitteringer vedr. årsopgørelses selvangivelsesindberetninger betalingsoplysninger 13. maj 2009

8 Anvendte dokumentformater i Skattemappen
Dokumenter: præsenteres i PDF-format lagres i AFP-format i DB2-tabeller konverteres på forespørgselstidspunktet ”Ikke-dokumenter”: præsenteres i HTML-format lagres i originalt dataformat i DB2-tabeller dannes først på forespørgselstidspunktet - gælder også Personlige skatteoplysninger, der lagres i en række forskellige systemer 13. maj 2009

9 Adgang til ikke-SKAT dokumenter
BBR-ejeroplysninger hos Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST), 2005 Skattemappen (SKAT): 1. Gennemstilling af identifikation 4. Præsentation af liste med ejendomme 5. Forespørgsel på specifik ejendom 7. Præsentation af pdf med BBR-ejermeddelelse OIS (EBST): 2. Modtagelse og godkendelse af identifikation 3. Dannelse af liste over ejendomme knyttet til CPR-nr. 6. Dannelse af pdf med ejermeddelelse 13. maj 2009

10 Videreudvikling af Skattemappen
Kommunikationsmappe: Kundernes s til og fra SKAT Kundernes breve til og fra SKAT 13. maj 2009

11 Spørgsmål? ??????? 13. maj 2009


Download ppt "SKAT Data og dokumenter i Skattemappen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google