Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

D. 17/3-2004Side 1GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne >Forskellen mellem koter i DVR90 og DNN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "D. 17/3-2004Side 1GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne >Forskellen mellem koter i DVR90 og DNN."— Præsentationens transcript:

1 D. 17/3-2004Side 1GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne >Forskellen mellem koter i DVR90 og DNN kan være op til 14 cm (i Århus er DVR koten ca. 5.2 cm lavere end DNN) >KTC kortgruppen i Århus amt koordinerer en fælles overgang. –Enighed om: overgang pr. 1/1/2005. –Andre kortgrupper er også aktive. –Gerne samme dato i andre (alle?) amter. –Samarbejde/dialog med KMS om informationsopgaven. –En overgang er i høj grad et spørgsmål om information. –Kombination af informationsmøder, presse og skriftlig information.

2 D. 17/3-2004Side 2GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne (2) >Hvilke kommunale data er ’kote-bærende’: –(Fikspunkter) –Fotogrammetriske paspunkter –Teknisk grundkort –Specialkoterede grundkortelementer (riste) –Højdemodeller (f.eks. fra laserscanning) –Afløbsregistreringer –Anden ledningsregistrering –Vandboringer –Vandløbsregulativer mv. –Vej(projekter) –(lokalplaner) >Hvilke data har en nøjagtighed, så koteskiftet er uden betydning? –Teknisk kort (kotemiddelfejl 15 - 100 cm) –Visse ledningsreg. Koten holder nok typisk 1o cm, ofte ringere.

3 D. 17/3-2004Side 3GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne (3) >Sondring mellem analoge og digitale data: >Analoge data bør stemples: –KTC-kortgruppen i Århus Amt har fabrikeret flg. stempel (kan allerede bruges nu!): Bemærk! Koten er angivet i gammelt system, DNN

4 D. 17/3-2004Side 4GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne (4)? >Eksempler på analoge data –Stikledningsskitser (afløb) –Vandløbsregulativer (ofte er koterne relative) –Vandboringer –Vejprojekter (projekttegninger) –Lokalplaner (ofte er koterne relative)

5 D. 17/3-2004Side 5GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne (5)? >Digitale data skal konverteres: >KMS stiller standard konverteringsprogram og libraries til rådighed u/b, men specialudviklede løsninger kan formentlig lette konverteringen. >Afløbsdata. Konvertering direkte i databasen/grafikken vha. specialprogrammel typisk fra leverandør. >Fotogrammetriske paspunkter. Evt. via KMS-program eller ’simpel’ databasemanipulation. >Højdemodeller.Evt. via KMS-program eller ’simpel’ databasemanipulation. >Specialkoteret teknik i grundkort.Evt. via KMS-program eller ’simpel’ databasemanipulation.

6 D. 17/3-2004Side 6GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne (6)? >I øvrigt: >Ansvarspådragende at oplyse forkerte koter. >Sørg for at inddrage ’gamle’ kotelister hos kommunale brugere (evt. gratis ’opgradering’ ved aflevering af gammel liste) >Randproblemer minimeres/elimineres ved landsvis/regionsvis overgang. >Det er formentlig ’godt nok’ med samme flytning i mm af niveauet i hele kommunen. >Konklusion: >Udfordringen er mere organisatorisk end teknisk. Det er vigtigt at få informationen ud til alle. >Informationsopgaven er ens over hele landet, så få KMS så meget på banen som muligt! >Overgang på samme dato i regionen/landet - og det er 1/1/2005!


Download ppt "D. 17/3-2004Side 1GeoForum DVR-seminar 1. april 2004 Overgang til DVR90 Praktiske problemstillinger i kommunerne >Forskellen mellem koter i DVR90 og DNN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google