Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TEST 2 modul 1 20 spørgsmål. Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål Klik for start.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TEST 2 modul 1 20 spørgsmål. Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål Klik for start."— Præsentationens transcript:

1 TEST 2 modul 1 20 spørgsmål. Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål Klik for start

2 1. Hvilken funktion har et modem?
A. Modemet styrer farverne på skærmen fra billeder og multimediea filer B. Modemet styrer og oversætter kommunikationen imellem programmet og maskinen C. Modemet kontrollerer at ingen får uretsmæssig adgang til data D. Modemet gør det muligt for computere at kommunikere via telefonkabler

3 Forkert

4 2. Hvad styrer kommunika- tionen mellem computerens enheder?
A. Kablerne B. Tastaturet C. Harddisken D. Operativsystemet

5 Forkert

6 3. Hvad kaldes den enhed som man kan tilslutte en computer og som gør det muligt at læse billeder ind? A. Grafikkort B. Lyspen C. Scanner D. Photoshop

7 Forkert

8 4. Hvilken af følgende alterna- tiver er ikke en printer?
A. Matrixprinter B. Inkjetprinter C. Tuschprinter D. Laserprinter

9 Forkert

10 5. Hvad betyder SVGA? A. Det er en standard for skærm- grafikken
B. Det er en standard for harddisken C. Det er en standard for disketten D. Det er en standard for CD-ROM

11 Forkert

12 6. Hvad forstås ved RAM? A. De chips på bundkortet som anvendes når data skal lagres også når computeren er slukket. B. Den del af harddisken hvor dine data lagres. C. Det er computerens midlertidige arbejdshukommelse, hvor aktive programmer og data lagres når computeren arbejder. D. Den styreenhed som styrer overførsel mellem arbejdshukommelse og de forskellige lagerenheder.

13 Forkert

14 7. Hvilke af følgende alterna- tiver påvirker ikke compute- rens arbejdshastighed?
A. Random Acces Memory B. Cache C. Tastaturet D. Processoren (CPU)

15 Forkert

16 8. Hvilken af følgende enheder er en intern enhed?
A. Printer B. Tastatur C. Mus D. CPU

17 Forkert

18 9. Hvilket alternativ svarer bedst til et modems funktion?
A. Modemet oversætter blandt andet computerens digitale signaler til televæsenets analoge signaler. B. Modemet kontrollerer at der kun gives adgang til data til personer med tilladelse. C. Modemet kan digitalisere farve sætningen i f.eks. billeder og tekst. D. Modemet håndterer og oversætter kommunikationen mellem de for skellige aktive programmer.

19 Forkert

20 10. Hvilket af følgende alter- nativer er et andet udtryk for en bærbar Pc´er?
A. Notebook B. Lap Power C. Desktop D. Lapbook

21 Forkert

22 11. SVGA er en standard for disketter.
A. Sandt B. Falsk

23 Forkert

24 12. Hvad kan du anvende en scanner til?
A. Scanneren læser optisk tekst og billeder ind i computeren, hvor de kan gemmes eller bearbejdes. B. Scanneren oversætter digitale data således at de kan sendes analogt via telenettet. C. Scanneren overvåger kommunikationen mellem programmerne for at sikre at intet går galt. D. Scanneren deler harddisk eller diskette op i spor og sektorer når man formaterer.

25 Forkert

26 13. Hvilket af følgende alter- nativer er ikke en god måde at lave back-up på.
A. Når back-up gøres fra en filserver til en båndstation. B. Når back-up af vigtige filer gemmes under to forskellige navne på samme harddisk. C. Når back-up gøres ved at vigtige filer kopieres til en stand-alone maskine. D. Når back-up laves ved at filer fra computeren i et lokalt netværk kopieres til en stand-alone maskine.

27 Forkert

28 14. En tom HD-diskette har 2,44 Megabyte ledig lager- kapacitet
A. Sandt B. Falsk

29 Forkert

30 15. Hvilket af følgende alter- nativer er ikke et varigt lagermedie?
A. Magnetbånd B. CD-ROM C. Diskette D. RAM

31 Forkert

32 16. Hvad kaldes den proces som klargører en diskette ved at oprette sektorer og spor?
A. Formatering B. Sletning C. Konfigurering D. Opdatering

33 Forkert

34 17. Hvad forstås ved en grafisk brugergrænseflade?
A. En instrukstionsboks som indeholder billeder og symboler. B. En standard for skærmens evne til at vise billeder med høj opløsning C. Dialogen mellem computer og bruger sker ved hjælp af billeder og symboler. D. En standard for computerens måde at kommunikere med hinanden på

35 Forkert

36 18. Operativsystemets opgave er bl.a. at styre alle øvrige programmer.
A. Sandt B. Falsk

37 Forkert

38 19. Et antivirusprogram skal bruges til?
A. At beskrive vaccinations programmer. B. At sikre computeren ikke kan slukkes uden data er gemt. C. At sikre mod datatab i regneark D. At sikre mod virusangreb.

39 Forkert

40 20. Et magnetbånd kan være et langtvarigt lagermedie, hvor data kan opbevares.
A. Sandt B. Falsk

41 Forkert

42 Du har nu gennemført test nr. 2
Start forfra Afslut


Download ppt "TEST 2 modul 1 20 spørgsmål. Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål Klik for start."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google