Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktisk overgang til DVR90

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktisk overgang til DVR90"— Præsentationens transcript:

1 Praktisk overgang til DVR90
GeoForum seminar, 1. april 2004 Lolita Bahl Sektionsleder Referencenetområdet

2 Praktisk overgang til DVR90
Disposition Højdesystemet DVR90 Transformation DNN-DVR90 Ny geoide Introduktion af DVR90 Lokale højdeændringer ….herefter Stampe om koordination og tiltag

3 3. Præcisionsnivellement 1982 - 1994

4 System 2000 – Højdesystem ændrer sig

5 Højdeændring fra DNN til DVR90

6 Forskel i højdesystemer
Frederikshavn m DNNGM m DVR90 Fynshav m DNNGM m DVR90 Gedser m DNNGI m DVR90 Forskel pr. kommune ses på

7 Højdesystemer i Danmark

8 Forskel DVR90 minus DNN -6,4 -6,5 -6,5 -6,6 -6,5 -6,6 -6,6 -6,7 -6,5
+3,9 -6,7 -7,0 -7,2 -+3,8 -7,0 -7,5 -7,3 -7,3 -6,9 Københavns Amt Negativ fortegn betyder at området har sat sig -6,9

9 Forskel DVR90 minus DNN -6,4 -6,5 -6,5 -6,6 -6,5 -6,6 -6,6 -6,7 -6,5
+3,9 -6,7 -7,0 -7,2 -+3,8 -7,0 -7,5 -7,3 -7,3 -6,9 Københavns Amt Negativ fortegn betyder at området har sat sig -6,9

10 Beregning af punkter i DVR90
Billedet viser de punkter, der var beregnet i DVR90 og som dermed indgik i beregning af transformationen DNN-DVR90. Marts 2004: Beregnet i DVR pkt. Transformeret til DVR pkt.

11 DVR90 – Beregnet og transformeret
Alle højdefikspunkter har DVR90-kote Beregnet direkte i DVR90 eller Transformeret Beregnede DVR90 koter findes til fikspunkter, hvor der har været målt i nyere tid Transformation af fikspunktkoter, hvor der ikke fandtes nyere observationer En DVR90 kote er ikke nødvendigvis ensbetydende med en god kote. Det er måleåret, der fortæller noget om kote-kvaliteten. Transformerede koter i DVR90 har derfor samme kvalitet som den oprindelige DNN-kote.

12 Transformationsmuligheder for skift af højde

13 Labelsystem Normal højder N (DVR90) Ellips. højder E Ingen højder _

14 Ny labelsystem på vej Ændres fra: _ ingen højder N Normal højder
E Ellipsoidehøjder Ændres til: _ ingen højder H Normal højder E Ellipsoidehøjder ‘N’ ændres til ‘H’ (Normal højde over middelvandstand) Eksempel: utm32_euref89 utm32Neuref89  utm32Heuref89_h_dvr90 utm32Eeuref89

15 Ny labelsystem på vej GDtrans m.fl. vil kunne behandle de nye labels (1.maj) så der kan transformeres både plane koordinater og højder i en omgang: Fra s34Hh_dnn  utm32Heuref89_h_dvr90 utm32Eeuref89  utm32Heuref89_h_dvr90 utm32Eeuref89  utm32Heuref89_h_dnn Højdesystemerne MSL, GI44 og GM91  DNN Ny MSL for udefinerede koter i nyeste gældende kotesystem (DVR90)

16 Brug af korrekt geoide model – DVR90g2002.01

17 Den nye geoide – DVR90g2002.01 GPS kan bestemme højder i DVR90,
hvor fejlen fra geoiden er mindre end 1-2 cm Tidligere fremstillede geoidemodeller er tilpasset de gamle DNN Vær opmærksom på, hvilken geoidemodel der benyttes (resultatet er DNN eller DVR90) Den nye geoidemodel er modelleret på basis af ca. 400 punkter, hvor de ældre geoidemodeller har grundlag i ca. 150 punkter. Den nye geoide er forbedret med op til 5 cm absolut

18 System 2000 – brug af geoide For at opnå højeste kvalitet af GPS bestemt DNN-kote, skal ellipsoidehøjden omsættes med DVR90g ……..OG herfra transformeres til DNN. Bruges den gamle geoide til bestemmelse af DNN-koter introduceres en fejl på op til 5 cm.

19 Geoide model og højder i korrekt system

20 Point 1-13-821, Buddinge System Kote DNN GI44 51,886 DVR90 51,820
Målt med nivellement Ellipsoide Højde 87,945 Målt med GPS Geoidehøjde 36,122 Geoidemodel DVR90g

21 Praktisk overgang til DVR90
Disposition Højdesystemet DVR90 Transformation DNN-DVR90 Ny geoide Introduktion af DVR90 Lokale højdeændringer

22 Introduktion af DVR90 Beregning af alle punkter i DVR90 afsluttet i 2001 DVR90 introduceret officielt 27. maj 2002 Punkter beregnes i nye og gamle systemer indtil Efter kun beregning i DVR90 Historiske koter vil altid være tilgængelige

23 DVR90 i brug hos DMI, FRV & KDI

24 Vandstandsmålinger i DVR90

25 Vær sikker på hvilket højdesystem der bruges

26 Advarsler

27 Advarsler

28 Konvertering af højdedata

29 DVR90 – Overgang DNN / DVR90 Transformation er udarbejdet og indbygget i nyeste KMSTrans Denne transformation er mellem systemerne på landsplan … MEN den tager ikke højde for lokale sætninger….

30 Fejl på koten til højdefikspunkt
Der er ingen spændinger i DVR90 som følge af landvipningen, men der kan være lokale spændinger. De lokale spændinger fjernes ved nymåling og tilknytning til det overordnede danske nivellementsnet, en højdenetrenovering. Lokale spændinger kan opstå på grund af sætninger, flytning af fikspunkt osv.

31 Praktisk overgang til DVR90
Disposition Højdesystemet DVR90 Transformation DNN-DVR90 Ny geoide Introduktion af DVR90 Lokale højdeændringer

32 Lokale højdeforandringer

33 Modelling of local change DNN > DNN
Ændring fra gl. DNN til ny DNN Højdeændring i DNN GI44 fra Lokal transformation kan beregnes -4 cm cm

34 Ændring fra gl. DNN til ny DNN
# vejle.01 # s34j m m m m m m

35 Højdetransformationerne
Landsdækkende Grid 5x5 km DNN-DVR90 KMS-trans Lokal Grid 200x200 m Gl. DNN – Ny DNN Rekvireres fra KMS efter højdenetrenovering Mere om alternativer:

36 Hvor er højdeinformationen a jour

37 DVR90 – mere info og materialer
Om DVR90: Om omlægning: vælg Mest til arbejde, For Kommuner, System 2000 – vejledning KMStrans på vælg Mest til arbejde, produkter til arbejder, beregningsprogrammer 2 brochurer, maj 2002

38 Praktisk overgang til DVR90
Disposition Højdesystemet DVR90 Transformation DNN-DVR90 Ny geoide Introduktion af DVR90 Lokale højdeændringer ….herefter Stampe om koordination og tiltag


Download ppt "Praktisk overgang til DVR90"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google