Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DVR90 Geoforum Danmark Geoforum Seminar Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DVR90 Geoforum Danmark Geoforum Seminar Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90."— Præsentationens transcript:

1 DVR90 Geoforum Danmark Geoforum Seminar Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90

2 Geoforum Danmark Geoforums formål • At fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information  Dialog – teknisk og politisk  Information – faget, politikerne, befolkningen  Kompetenceudvikling  Støtte undervisning og forskning  Levere eksperter til udvalg  Høringsinstans  Internationalt samarbejde  Tidsskrift og faglig kommunikation

3 DVR90 Geoforum Danmark Medlemmer 1.1.2003 • 146 virksomheder og organisationer  25 store kollektive  46 mellem kollektive  75 små kollektive • 490 personlige medlemmer • 420 personer hos kollektive medlemmer • 925 ca. modtagere af information

4 DVR90 Geoforum Danmark 4 Sjællandske og jyske arrangementsgruppe Tidsskriftsgruppen (2 pr. År) geoforum.dk (10 pr. År) Uddannelsesudvalg (ansvarlig for dette seminar) Danske Kortdage 2004 Geodataudveksling (XML/GML/WMS) INSPIRE back-up Internationalt back-up Politisk back-up Ortofotogruppen Arbejdsgrupper

5 DVR90 Geoforum Danmark Velkommen til • Deltagerne, i alt 34 tilmeldte • Lærerne  Lolita Bahl, KMS  Sigvard Stampe Villadsen, KMS  Peter Schack Madsen, Århus kommune  Jesper Damgaard-Iversen, NIRAS  Svend Åge Sørensen, Nordjyllands Amt • Kursusarrangør  Søren Reeberg Nielsen, • KMS og uddannelsesudvalget

6 DVR90 Geoforum Danmark PAUSE

7 DVR90 Geoforum Danmark Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90 Svend Åge Sørensen, Nordjyllands amt, amternes repræsentant i ”Rådet for Danmarks Geografiske Referencenet”. Nordjyllands Amt

8 DVR90 Geoforum Danmark Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90 • Amternes overvejelser med hensyn til indførelse af nyt højdesystem • Overgangen pr. 1. januar 2005 til DVR90, de praktiske problemer • Amternes brug og skabere af højdedata i teknik og miljøforvaltningerne • Økonomi Nordjyllands Amt

9 DVR90 Geoforum Danmark Amternes interesseområde m.h.t. højdedata inden for teknik og miljøforvaltningen: • Vejområdet - projektering, anlæg og drift • Råstofforvaltning - udpegning af områder, tilladelser til indvinding, afgifter, og retablering af indvindingsområder • Vandløbsforvaltning – tilsyn, drift og vedligeholdelse af åer og vandløb • Grundvandsforvaltning – drikkevandsplanlægning, pejlinger, og tilsyn med private vandværker. • Natur og miljøforvaltning – pejlinger og målinger ved fjorde og sø • Serviceopgaver - tilsyn og administration af pumpe- og digelaug Nordjyllands Amt


Download ppt "DVR90 Geoforum Danmark Geoforum Seminar Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google