Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Papir på det Kronik af undervisningsminister Ulla Tørnæs, kulturminister Brian Mikkelsen og videnskabsminister Helge Sander i Politiken den 3. december.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Papir på det Kronik af undervisningsminister Ulla Tørnæs, kulturminister Brian Mikkelsen og videnskabsminister Helge Sander i Politiken den 3. december."— Præsentationens transcript:

1 Papir på det Kronik af undervisningsminister Ulla Tørnæs, kulturminister Brian Mikkelsen og videnskabsminister Helge Sander i Politiken den 3. december 2004 Danskerne kan langt mere, end de har papir på. Og langt mere end de selv er klar over. På jobbet, i fritidslivet, på højskoler, i foreninger og i familien udfolder hundredtusinder af samfundsborgere hver dag kunnen og talent, som de aldrig har fået kredit for. … Regeringen tager nu et stort skridt til at synliggøre og udvikle borgernes skjulte kompetencer. Initiativet har fået navnet 'Realkompetencer', fordi det handler om den enkeltes faktiske kunnen. Det du kan. Målet er, at alle borgere skal have lettere ved at bygge videre på deres kompetencer - uanset om de er skabt på arbejdet, gennem et au pair-ophold, i idrætsklubben eller på et kursus. Alt det, du kan, skal tælle

2 Søren Langager. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole IA Crew – etniske minoritetsunge i praksislæring * Jobskabelse som iværksætterkultur (det langsigtede mål) * Interessenterne:- Ungdomsvejledere, klubfolk og socialarbejdere, o.a. (med konkret kendskab til unge i lokalområdet, der kunne have gavn af et særligt tilbud om en alternativ uddannelse) - Skoler, klubber, idrætshaller, biblioteker o.a., der oplever problemer med grupper af etniske minoritetsunge (via praktikophold fås potentielle nye problemløsere ind) - Socialcentre, beboerforeninger, SSP netværk o.a. (via projektet tilføres ressourcer til generelt forebyggende indsatser)

3 Søren Langager. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole IA Crew – etniske minoritetsunge i praksislæring Individ: De unge i uddannelsesforløbet oplever et kompetenceløft og at deres erfaringer fra ’livet på gaden’ får en anerkendt værdi i arbejdet med andre unge i lokalområdet. Sted: Miljø: Via praktikophold og netværksarbejdeLokalområdet får tilført ressourcer er muligheden for job-innovation tilidet de nye integrationsmedarbejdere stede; dvs. at det kan blive vejen tilvia deres kendskab til områdets unge permanente nye jobtyper, samtidig’rødder’ og deres engagement for med at praktikstederne får inspirationindsatsen for de yngre unge virker til nye måder at møde ’problemunge’forebyggende i lokalområdet.

4 Søren Langager. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole IA Crew – etniske minoritetsunge i praksislæring * Udgangspunktet’Realkompetencer’ ift. oplevet lokalt behov for nye jobfunktioner ’Mesterlærekulturen’ (den forudsatte individuelle ’realkompetence’ i samspil med andre ’integrationsmestre’) * Praksislæringens tveæggede sværd ’Arbejdspladskulturen’ (den nødvendige kompetence- opbygning i samklang med ’fællesskabskulturen’ på arbejdspladsen)


Download ppt "Papir på det Kronik af undervisningsminister Ulla Tørnæs, kulturminister Brian Mikkelsen og videnskabsminister Helge Sander i Politiken den 3. december."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google