Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolen skal være mere rummelig, både hvad angår de svageste elever og de dygtigste "Regeringen har en klar målsætning om, at den almindelige folkeskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolen skal være mere rummelig, både hvad angår de svageste elever og de dygtigste "Regeringen har en klar målsætning om, at den almindelige folkeskole."— Præsentationens transcript:

1 Skolen skal være mere rummelig, både hvad angår de svageste elever og de dygtigste "Regeringen har en klar målsætning om, at den almindelige folkeskole skal være inkluderende og omfatte hovedparten af børn med særlige behov” "Den inkluderende folkeskole skal helt tilsvarende også have plads til de dygtigste. Derfor skal indsatsen for at få flere unge til at uddanne sig forenes med bedre muligheder for, at de allerdygtigste kan blive endnu bedre. Det vil gavne samfundet og virksomhederne, der i stigende grad får brug for talenter på højeste internationale niveau" De nationale test skal offentliggøres "De skoler, der gør det godt - og dem er der faktisk mange af - skal anerkendes for det. Et fokus på mål og resultater vil kunne bidrage til en sådan anerkendelse og til, at skolerne får langt lettere ved at lære af hinanden", Reformer på vej SPOR – Reformer på vej

2 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin, udvidelse af loft for undervisningstid, øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling mv. Loven giver mulighed for, at der efter kommunalbestyrelsens beslutning kan undervises også på lavere klassetrin, end der er angivet i lovens § 5. (De obligatoriske fag og tilbudsfaget tysk, evt. fransk). Udvidelse af loft for daglig undervisningstid Loftet for den højeste daglige undervisningstid for børnehaveklassen og 1. -3. klassetrin er ændret fra seks til syv timer (folkeskolelovens § 16, stk. 3). Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Fristen for beslutning om skolenedlæggelse udskydes fra den 1. december til den 1. marts i det skoleår, der ligger forud for effektueringen af skolenedlæggelsen (folkeskolelovens § 24, stk. 4). Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer Kommunerne får en almindelig adgang til at lade lærere undervise i børnehaveklassen. Ændringer i folkeskoleloven pr. 1. august 2010 - uddrag SPOR - Love

3 Etablering af klageadgang til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning for specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Forældre til børn, som er henvist til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, får adgang til at indbringe kommunalbestyrelsens afgørelse om henvisningen m.v. for klagenævnet. Hurtigere behandling af klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Fremover skal klager, der kan indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, indsendes af forældrene til den myndighed, dvs. skolelederen, kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der har truffet afgørelsen med henblik på en genvurdering af afgørelsen. Hvis der ikke opnås enighed mellem myndigheden og forældrene, skal myndigheden sende klagen videre til klagenævnet. SPOR - Love

4 Ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen – (Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.) I forhold til de nuværende regler sker der den ændring, at kommunen alene har pligt til at tilbyde en sprogvurdering til de børn, der formodes at have behov herfor, samt børn, der ikke går i dagtilbud. Dette gælder alle børn uanset etnisk oprindelse Der er i øvrigt ikke sket ændringer i forhold til opgaven med sproglig vurdering og sprogstimulering af tosprogede børn, hverken hvad angår omfang og varighed af sprogstimuleringen, indholdet af aktiviteterne eller kvalifikationskravene til personalet. SPOR - Love


Download ppt "Skolen skal være mere rummelig, både hvad angår de svageste elever og de dygtigste "Regeringen har en klar målsætning om, at den almindelige folkeskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google