Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PERSONAS – ET EKSEMPEL Isabella, 35 år Akademiker Gift med Bernt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PERSONAS – ET EKSEMPEL Isabella, 35 år Akademiker Gift med Bernt"— Præsentationens transcript:

1 PERSONAS – ET EKSEMPEL Isabella, 35 år Akademiker Gift med Bernt Et bonusbarn: Tilde Offentligt ansat Glad for at rejse Går i teater og biograf Typisk bosat i Trekroner i Roskilde Sidste biblioteksbesøg i 1999….?!

2 Personas Hvorfor er det vigtigt at få en som ”Isabella” på biblioteket? Fordi der er mange af hendes slags i Roskilde området! Stort potentiale. Overrepræsentation af højt uddannede i Roskilde Kommune Typisk bosat i den nye bydel Trekroner Biblioteket? Det skal være med bonusbarnet

3 Sæt ansigt på de forskellige bruger-grupper!
Isabella med familie = Gruppen af yngre akademiker-familier, med stort kulturelt forbrug. Potentielle biblioteksbrugere…

4 Personas er: Fiktive personer som bygger på statistik, kvalitative data og sociologisk fantasi Udstyret med holdninger, meninger og vaner ligesom rigtige personer De har en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en familie og fritidsinteresser Hver personas indeholder en række karakteristika fra den brugergruppe de repræsenterer

5 Roskilde Bibliotekerne har udviklet i alt 18 personas familier
Vores personas familier rummer fra en til seks personas (og husdyr) Vi bruger familier fordi familiemæssige og andre sociale forhold er en væsentlig faktor i forhold til brug af biblioteker

6 PERSONAS BYGGER PÅ STATISTIK OG KVALITATIVE DATA
Befolkningsstatistik: Tal for aldersfordeling, beskæftigelse og erhvervsfrekvens, uddannelsesniveau. Kulturvaneundersøgelse Undersøgelse af borgernes holdning til Roskilde Bibliotekerne Undersøgelse af livskvalitet i Roskilde Interviewundersøgelse om bibliotekernes betydning for lokalsamfundene i Roskilde Interviewundersøgelse med handikappede brugere på Roskilde Bibliotekerne Sociologiske grundbegreber: ”Kapitalbegreb” Bourdieu, ”Postmoderne” Bauman og Dencik Teori om Personas Nye forbrugertrends Interviews med borgere i lokalsamfundene Interviews med repræsentanter fra forskellige bruger- og ikke-bruger grupper

7 HVORFOR BRUGE PERSONAS?
Personas gør det lettere at tænke kreativt og udvikle målrettede bibliotekstilbud til de enkelte brugergrupper Stil spørgsmål med udgangspunkt i personas: ”Hvordan får vi Holger på biblioteket?” ”Hvilke tilbud skal Eva have?” ”Hvordan får vi fortalt Martin om bibliotekernes netmusik?” Med et konkret ansigt på de forskellige brugergrupper bliver udviklingsprocessen både kreativ og målrettet.

8 Ny organisationsstruktur på Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne bruger personas til at udvikle målrettede tilbud til de forskellige brugergruppe Ny organisationsstruktur på Roskilde Bibliotekerne Programmer med fokus på bestemte brugergruppe Udviklingsarbejdet er sat i system Sikre fokus i hele organisationen på brugerne og ikke-brugerne - det vil Lise fortælle meget mere om

9 Hvordan laver man personas?
Tag udgangspunkt i jeres lokalområde – hvem er I bibliotek for? Find statistikker og andre undersøgelser om brugerne Suppler selv med undersøgelser Særlige forpligtelser? f.eks. Handicappede, særlige indvandregrupper Hver personas profil er en ”brik” i et ”puslespil” som tilsammen viser netop jeres brugere og ikke-brugere

10 En persona består af: Et billede
Beskrivelse af sociale forhold, kulturelle forhold, økonomiske forhold og personlige vaner

11 Udfordringer ved personas metoden
Det kan være svært at få detaljeret statistisk materiale Svært at finde billeder, der ligner (!) Kræver større arbejdsindsats at indsamle alle data og opbygge personas Lav ikke for mange profiler – men heller ikke for få… Udgå klicher og fordomme – test dine personas på folk der har indgående kendskab til brugergruppen

12 Fordele ved personas metoden
Personas ligner rigtige brugere De kan bruges til mange ting: Ide-udvikling, finde mangler ved de nuværende bibliotekstilbud, udvikle den fysiske indretning og de virtuelle tilbud, markedsføring af tilbud. Vi kan udsætte personas for ”sociale begivenheder” for eksempel blive skilt, få børn, tage nye uddannelser, som ændre deres biblioteksbehov

13 Begrænsninger ved metoden
Personas er meget livagtige… men er fiktion Husk at lave virkelighedstjek ind imellem – er der for eksempel sket store ændringer i et boligområde? Brug personas som en ud af flere metoder til brugerfokusering og brugerinvolvering

14 Flere oplysninger på Roskildebib.dk
Mail:


Download ppt "PERSONAS – ET EKSEMPEL Isabella, 35 år Akademiker Gift med Bernt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google