Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lidt om kommunerne IT-omkostninger knap 5 mia. årligt – knap 50% til KMD, resten til øvrig sw, hw, uddannelse, support, omkostninger til nedetid mv. Ca.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lidt om kommunerne IT-omkostninger knap 5 mia. årligt – knap 50% til KMD, resten til øvrig sw, hw, uddannelse, support, omkostninger til nedetid mv. Ca."— Præsentationens transcript:

1 Lidt om kommunerne IT-omkostninger knap 5 mia. årligt – knap 50% til KMD, resten til øvrig sw, hw, uddannelse, support, omkostninger til nedetid mv. Ca. 60.000 adm. Medarbejdere (konto 6) Ca. 100.000 desktops (ex.skoler)

2 Lidt om arbejdet Forretningskritiske systemer afvikles hos KMD (stort set) KA-pakke, netværk og nogle fagsystemer drives lokalt Mange systemer interagerer i komplekse sammenhænge og på vanskeligt gennemskuelige vilkår IT-chefer rangerer forskelligt, lige fra solist til direktionsmedlem med mange medarbejdere

3 Lidt om rammerne Kommuner er meget driftsorienterede Der er bundet store ressourcer i eksisterende kompetencer og arbejdsgange IT-udgifter til SW er relativt begrænsede i den store sammenhæng Ingen udpræget lyst til at drive eksperimenterende datalogi

4 Hvordan fungerer administrationen Centrale fagsystemer Lokale fagsystemer Integration mellem fagsystemer og KA-systemer

5 OS i den offentlige sektor Ikke mange erfaringer Skepsis fra IT-chefer og direktører Forretningskritiske systemer afvikles hos KMD Meget viden er bundet til lokale systemer ”Mann weiss was man hat”

6 Holdninger til Open Source Bedst og billigst Skepsis overfor forretningsmodellen Transaktionsomkostninger Integrationsproblemer Politisk interessant –Mulig besparelse –Opgør med monopoler –Åbenhed i værktøjerne

7 Tiden går: Interessen vågner Konference om OS i den offentlige sektor forår 2002, få deltagere fra kommuner Microsoft sætter prisen op sommer 2002 Henvendelser fra kommuner om at ”gøre noget” Beskeden funktionalitetstest af Staroffice Konklusion: produktet OK men mangler integration

8 Teknologirådets rapport Efterår udkommer rapporten Nu bliver OS interessant Diskussion over efteråret, men ikke meget handling KL skriver til Videnskabsministeren før jul om pilotprojekt Ministeren svarer tilbage i januar, at det er en god ide! Det passer ind i VTUs andre aktiviteter

9 Om projektet 3 mio. kr. bevilliget af VTU KL og ARF deltager Gennemføre pilotprojekter for at teste om OS kan fungere i offentlig forvaltning Evalueringsmodel opbygges og anvendes i åbenhed Tilskud til piloterne (beskedent)

10 Evaluering af OS desktop Desktoppen er valgt fordi den betyder mest økonomisk i den offentlige sektor Evaluering jf. ”bedst og billigst” Målet er for forbedre beslutningsgrundlaget At få viden og eksempler At give ledelsen argumenter overfor IT- chefen

11 Krav til evalueringsprocessen Åbenhed i processen –Undgå efterfølgende indvendinger mod resultatet ved at tage gidsler Åbenhed i anvendelsen –Man skal selv kunne gennemskue hvad der sker Mulighed for at ændre parametre –Man kan selv lægge egene forudsætninger ind i modellen hvis man finder det hensigtsmæssigt

12 Projektet startes Forår 03 diskuteres indhold i projektet og hvordan evalueringen håndteres Der diskuteres med forskellige huse om evalueringsmodel Der afholdes et udbud, hvor Devoteam- Fischer-Lorentz vælges til at udvikle modellen Modellen udvikles med inddragelse af:

13 Aktører i modelarbejdet Brancheforeninger (ITEK,ITB) Store spillere på markedet (KMD; MS; IBM, SUN, CSC) Ekspertgrupper (IT-chefer, offentlige ledere) Åbne høringer (konsulenthuse, interesseorganisationer, offentlige myndigheder, private)

14 Pilotprojekter Kriminalforsorgen opgradering til ny MS –Næstved kommune (OpenOffice på Citrix 100 brugere) –Roskilde Kommune (open Office på Linux) 10 brugere –Århus Amt Psykiatrien (2200 brugere på Staroffice) –Forbrugernes hus (Open Office) –Aalborg Handelsskole (Open Office)

15 Evalueringsmodellen

16 Indhold i modellen Værdimodel – hvilken nytte gør værktøjet? Omkostningsmodel – hvad koster det at anskaffe og anvende værktøjet Migreringsmodel – hvilke omkostninger er der ved at migrere (engangsomkostninger) Basisinformationer – om de piloter der deltager i testen

17 Modelafgrænsning

18 Desktoppens værdi Funktionel kvalitet –Funktionel egnethed, brugervenlighed,ydeevne, understøtter samarbejde, fleksibilitet Teknisk kvalitet –Installation, drift og vedligehold, interoperabilitet, integration, ydeevne og effektivitet, fleksibilitet, sikkerhed

19 Desktoppens omkostninger Direkte omkostninger fra budgetter og lignende Indirekte omkostninger (nedetid, sidmændsforstyrrelser osv) hentes fra Gartners TCO-verden

20 Migreringsomkostninger Konvertering af eksisterende data Udvikling af nye snitflader til eksisterende systemer Installation m.m. af sw, evt. opgraderinger m.v. Uddannelse af brugere og teknikere, projektledelse

21 Langsigtede økonomiske konsekvenser? Hvad er den samlede værdi af løsningen og ikke kun den korte finansielle værdi? –Termineringsomkostninger –Forsyningssikkerhed –Fremtidssikring –Skifteomkostninger –Support –Konkurrence Indgår ikke i modellen men skal diskuteres i forbindelse med beslutning

22 Hvad kan den bruges til? Beslutningsstøtte til andre institutioner –Registrere egne forudsætninger i modellen –Finde egnet pilotforsøg der ligner –Resultatet af denne pilot tilpasse egen situation, og modellen kan beregne et estimat på TCO, et estimat på migrering og udviklingen i værdiegenskaber


Download ppt "Lidt om kommunerne IT-omkostninger knap 5 mia. årligt – knap 50% til KMD, resten til øvrig sw, hw, uddannelse, support, omkostninger til nedetid mv. Ca."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google