Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAP på Risø • Agenda •Kort om Risø •Risøs SAP-historie og –anvendelse •Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server •Driftserfaringer Erik Kristensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAP på Risø • Agenda •Kort om Risø •Risøs SAP-historie og –anvendelse •Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server •Driftserfaringer Erik Kristensen."— Præsentationens transcript:

1 SAP på Risø • Agenda •Kort om Risø •Risøs SAP-historie og –anvendelse •Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server •Driftserfaringer Erik Kristensen Afdelingschef Afdelingen for IT-service Forskningscenter Risø

2 En statsvirksomhed under ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling

3 Forskningscenter Risø • Grundlagt i 1956 med fredelig udnyttelse af atomenergien som formål • Atomenergi blev aldrig indført i Danmark • Forskningsområder i dag: •Energi •Industriel teknologi •Bioproduktion • 820 medarbejdere • Omsætning (prognose for 2002): 540 mio. kr. •Heraf finanslovsbevilling 243 mio. kr. •Indtægtsdækket virksomhed 297 mio. kr.

4 Risøs SAP-historie • November 1994: Projektstart • September 1995: Leverancekontrakt • Januar 1998: Systemet tages i brug • September 2000: Opgradering til 4.6B • Oktober 2000: Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server • November 2001: Certificering af Risøs CCC • September 2002: BW-SEM idriftsættes • November 2002: EBP, BC, RM og WF i pilotdrift

5 SAP installation på Risø (Føniks) • Moduler i produktion: •Finans •Controlling •Projektstyring •Indkøb •Personale •Reparation og vedligehold •Business Warehouse • Moduler i pilotproduktion: •EBP, BC, WF og RM • 700 brugere •Typisk 80 - 100 samtidige brugere

6 Baggrund for migrering af Risøs SAP system • Systemet var under opgradering fra R/3 3.0D til 4.6B •Behov for væsentlig større ydelse end daværende HW-konfiguration kunne levere • Muligheder: •Nye UNIX-maskiner •Udbygning af eksisterende maskiner •Nye Intel baserede maskiner og skift til Windows • Beslutning om migrering til Windows, da det var økonomisk fordelagtigt: •Ny HW + migreringsomkostninger ville koste stort set det samme som en nødtørftig udbygning af gammel HW •Herudover en stor besparelse i vedligeholdelsesomkostninger for HW •I overensstemmelse med igangværende standardiseringsprojekt (Færre platforme)

7 Migreringsprocessen • Processen var i faste rammer fra SAP’s side •OS/DB migration service •Værktøjer •Kvalitetssikring •Project Audit (Før) •Migration Check (Før) •GoingLive Migration Analysis (Før) •GoingLive Migration Verification (Efter) •Krav om certificeret konsulent • Projektressourcer •Eksterne konsulenter: 60 dage •Certificeret konsulent fra SAP DK: 3 dage •Egenindsats: 50 dage •Migration kit fra SAP

8 Migreringsprocessen: Projektforløb • Projektstart primo august 2000 •Testmigreringer: Udviklingssystem til nyt udviklingssystem •Udarbejdelse af drejebog •Funktionstests • UNIX-systemet opgraderes medio september fra 3.0D til 4.6B •Fejlretning og konsolidering • Yderligere testmigreringer: Produktionssystem til nyt produktionssystem • Produktionssystem migreres medio oktober • Nye udviklings- og testsystemer etableres på basis af produktionssystemet

9 Resultater • Svartider (dialogprocesser): •UNIX-system før opgradering: 1 sek. •UNIX-system efter opgradering: 2,5 sek. •Nyt Windows-system: 0,4 sek. • Forenklet HW-konfiguration for produktionssystem: •Før: Databaseserver og to applikationsservere •Efter: Én server • Projektplan og -budget overholdt

10 Driftserfaringer • Driftsforstyrrelser siden ibrugtagning •Hændelser: •Ukendt årsag: 4 •Starter ikke automatisk efter strømafbrydelse: 1 •Hardwarefejl: 1 •(3 diske udskiftet uden driftsforstyrrelser) • Samlet nedetid siden 15. oktober 2000 (hverdage 8-18): 3,5 time (< 0,1%)

11 Sådan har systemet udviklet sig: Udvikling Test Produktion R/3 EBPBCBW-SEMRM Solution Manager (under implementering)

12 Konklusion • Vi er tilfredse med omlægningen •Stabil drift •Økonomiske forudsætninger opfyldt • Spørgsmål?


Download ppt "SAP på Risø • Agenda •Kort om Risø •Risøs SAP-historie og –anvendelse •Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server •Driftserfaringer Erik Kristensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google