Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 1 Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Kontoret for folkeskolens indhold Pæd. Kons. /Educational Adviser Dorthe Alvang

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Gør det rigtige! Folkeskolens sundhedsemne – sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21) – er obligatoriske fra 1.-9.klasse. Formålet er, at eleverne skal opnå forståelse for den betydning seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Faghæftet tager afsæt det brede og positive sundhedsbegreb. Undervisningen skal tilrettelægges i progression med elevernes modenhed og udviklingstrin. Undervisningen skal tage afsæt i elevernes oplevelser og interesser og bidrage til, at de lærer egne grænser at kende og respektere andre. Forældrene er både en naturlig og nødvendig del af en velfungerende seksualundervisning. 10-12-2014 Faghæfte 21 kan downloades som pdf på BOU’s hjemmeside på følgende link: www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_sund_sex_07.a shx. Side 2

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ I progression med elevernes modenhed og udviklingstrin – et konkret eksempel 10-12-2014 Side 3 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Trinmål efter 3. kl.Trinmål efter 6. kl.Slutmål efter 9. kl. fortælle om drenge- og pigeroller diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og seksualitet, herunder betydning af kulturelle normer, medier og venner

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Sex og Samfunds undersøgelse Seksualundervisningens kvalitet er svingende – både med hensyn til indhold og omfang. Flere elever oplever seksualundervisningen som mangelfuld og uvedkommende. Flere lærere har givet udtryk for, at det kan være en udfordring at varetage undervisningen. Tidssvarende og supplerende undervisningsforløb efterspørges. OBS. Flere skoler og kommuner er nået langt med hensyn til en styrket indsats. 10-12-2014 Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Folkeskolen er et kommunalt anliggende (Folkeskoleloven) Styringshierarkiet: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder bevillinger, og skal sikre, at der skal fastsættes en læseplan for undervisningen i overensstemmelse med folkeskolens obligatoriske fag og emner. Skolebestyrelsen fastsætter principperne for skolernes virksomhed, herunder undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem, og godkender hvilke undervisningsforløb og materialer, der skal anvendes på den enkelte skole. Skolens leder har ansvaret for, at skolens undervisning lever op til folkeskolens formål inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. 10-12-2014 Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Lærerens rolle vs. ansvar Fagligt overlap. Den eksisterende ordning for det obligatoriske sundhedsemne hviler på en forudsætning om, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne får et fagligt udbytte af fx både seksualundervisningen og det andet emne det gives sammen med. Der kan endvidere være tale om sammenhængende forløb, jf. folkeskolens krav om tværfaglighed. (Fx Uge Sex). Der er tradition for at klassens lærer(e) varetager eller koordinerer arbejdet. 10-12-2014 Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Sundhedsplejersken Sundhedsplejersken skal tilrettelægge sundhedspædagogiske aktiviteter af forskellig karakter. Det kan fx være seksualundervisningen på såvel gruppe- som klasseniveau på forskellige klassetrin. Sundhedsplejersken skal tilbyde åben konsultation til såvel børn og unge som forældre, der evt. har behov for støtte og vejledning til sundhedsmæssige forandringer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ”Vejledning og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge” (1. marts 2011). Der er bl.a. lagt vægt på, at sundhedsplejersken styrker samarbejdet med skolens ledelse og lærere. Det anbefales, at skolesundhedstjenesten tilbyder skolens ledelse at deltage i planlægning og gennemførelse af sundhedsundervisningen. 10-12-2014 Side 7


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google