Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Velkommen! 25. november.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Velkommen! 25. november."— Præsentationens transcript:

1 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Velkommen! 25. november 2014 Side 1

2 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Geriatrisk efteruddannelse Dagens program  Introduktion og formål  Arbejde med begrebet ”aktivitets analyse”  Graduering  Dysfagi - aktivitet og deltagelse  Diskussion/dialog  Opsamling og netværksdannelse? 25. november 2014 Side 2Geriatrisk Efteruddannelse Region H. Sussi Lauridsen MsOT, Lektor Metropol

3 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Formål  Kritisk refleksion over egen praksis  Aktivitetsanalyse og dens anvendelse  Patientens aktivitet og deltagelse ift. dysfagi 25. november 2014 Side 3Geriatrisk Efteruddannelse Region H. Sussi Lauridsen MsOT, Lektor Metropol

4 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Gruppe aktivitet Hvordan forstår i aktivitetsanalyse? 25. november 2014 Side 4Geriatrisk Efteruddannelse Region H. Sussi Lauridsen MsOT, Lektor Metropol

5 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" TCOP, Taxonomic code of occupational performance, Taksonomi for aktivitetsudøvelse (Polatajko 2004,2006)  Betydningsfuld aktivitet, - en aktivitet eller række af aktiviteter som giver mening og værdi for individet  Aktivitet - en række opgaver med et formål  Opgave - en række handlinger med et bestemt slutmål (en del af en aktivitet)  Handling - at gribe, at løfte, viljemæssige bevægelser  viljestyret bevægelser eller - en simpelt viljestyret bevægelse eller mental aktivering psykiske processer 25. november 2014 Side 5

6 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Hagedorns taksonomi (9 niveauer) (Hagedorn 2000)  Social roles  Occupations  Routines  Activities  Tasks  Task stages  Performance units  Actions – interaction –reactions  Skill components. 25. november 2014 Side 6

7 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Polatajko Hagedorns  Betydningsfuld aktivitet  Aktivitet  Opgave  Handling  Viljestyret bevægelser eller psykiske processer 25. november 2014 Side 7 Social roles Occupations Routines Activities Tasks Task stages Performance units Actions – interaction –reactions Skill components. Begrebsafklaring

8 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Begrebsafklaring Activity analysisBeskriver aktivitet i en eller to sætninger Ingen observation At køre på cykel, at lave mad, at skrive på computer Occupational analysisBeskriver hvordan og hvor personen normalt udfører sin opgave. Ingen observation Hvordan kører du på cykel? Hvordan skriver du på computer? Perfomance analysisAt beskrive kvaliteten af målrettede handlinger. Observerer/AMPS/ESI At løfte, at gribe, at transporterer etc. Samt beskrivelsen af kvaliteten af disse. Task analysisAt identificere grunden til personens begrænsning til at udføre dagligdags aktiviteter. Observerer Hvordan kan opgaven grauderes ift. Personens begrænsinger? 25. november 2014 Side 8Geriatrisk Efteruddannelse Region H. Sussi Lauridsen MsOT, Lektor Metropol

9 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Hvis ergoterapeuter har så meget forstand på aktivitet, så kunne vi jo…..  ….blive gode til at udtrykke os på TCOP-niveauer!  …se på hvilke niveauer, de forskellige undersøgelsesredskaber, undersøger på!  …se på om vi bruger de undersøgelsesredskaber der er behov for, eller om vi overhovedet bruger dem der er!  ….være mere præcise, i at undersøge på flere niveauer af aktivitet hos vores patienter  …..også analysere mere præcist på, hvilket niveau det går galt for hos vores patienter! 25. november 2014 Side 9

10 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Gruppe aktivitet Hvis jeg kunne gøre hvad jeg ville med aktivitetsanalyse i mit (tværfaglige) arbejde, så ville jeg…………..! 25. november 2014 Side 10Geriatrisk Efteruddannelse Region H. Sussi Lauridsen MsOT, Lektor Metropol

11 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Graduering /AMPS hieraki Graduering ift. omgivelser, personen, opgaven. AMPS hierakiet giver en sådan graduering. Baseret på Rasch-analyse. Kvaliteten af udførelsen Funktionsniveau, selvstændighed, minimum af assistance, moderat til maximal assistance, 25. november 2014 Side 11

12 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Gruppe aktivitet Hvordan kan man, i en tværfagligt sammenhæng, få aktivitet og deltagelse ind i hospitalsmiljøet hos mennesker med dysfagi? * 25. november 2014 Side 12

13 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Gruppe diskussion Hvordan kan vi støtte patienten i restriktionerne omkring spisning? Hvad mener vi når vi som ergo´er siger; "sundhed gennem aktivitet" i relation til mennesker med dysfagi. 25. november 2014 Side 13

14 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Gruppe aktivitet Ideer til udvikling af praksis med dysfagi og aktivitetsanalyse 25. november 2014 Side 14

15 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Opsamling Netværksdannelse Andre ideer til opfølgning af dagens indhold Hvordan arbejder i videre med området? Hvordan kan I hjælpe hinanden i udviklingen af praksis for mennesker med dysfagi 25. november 2014 Side 15

16 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Referenceliste  Borg, Runge, Tjørnov, Brandt, Madsen (red) (2007): Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 2.udg.  Dekkers, M. (2011): Aktivitetsanalyse i ergoterapi. VIA SYSTIME  Fisher A. (2009): Occupational Therapy Intervention Process Model.  Fisher A, (2006) AMPS manual Vol. 1 & 2  Hagedorn R. (2000)Tools for Practice in occupational therapy; a structures approach to core skills and processes. Edinburgh Chruchill Livingstone  Kielhofner (2010): ”Ergoterapi – det begrebsmæssige grundlag”  Polatajko HJ,Davies JA, Hobson SJ, Landry JE, Mandich A, Street SL, et al. Meeting the responsibility that comes with the privilege: introducing a taxonomic code for understanding occupation. Can. J Occup Ther. 2004 Dec. 71(5):268-8  Trombly; Radomski (red) (2002): ”Occupational therapy for phsysical dysfunction” 25. november 2014 Side 16

17 Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside med bullets Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau" Tak for i dag! 25. november 2014 Side 17


Download ppt "Region H/ PH Metropol Sussi Lauridsen Tekstside Underrubrik i fed tekst. For regular brødtekst klik på "forøge / mindske listeniveau" Velkommen! 25. november."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google