Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnledelse som facilitering af menneskers samblomstring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnledelse som facilitering af menneskers samblomstring"— Præsentationens transcript:

1 Videnledelse som facilitering af menneskers samblomstring
Ib Ravn, Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

2 1. Skelne to paradigmer om viden
Et mekanistisk-skolastisk paradigme: Viden lagres og overføres Et aktions-humanistisk paradigme: Viden kvalificerer handling og realiserer livsmuligheder

3 2. Viden som afbildning - vs. handlingsviden
Viden er om en ydre virkelighed - ”naturens spejl” (Rorty) Fastholdes i sætninger, bøger, databaser, Knowledge Managem’t Men lad os skelne viden fra information Monitorer i afgangshallen: 100 linjer information, 1 linje viden Viden som personlig, relevant, målrettet, ”varm” - hjælper os handle hensigtsmæssigt Xerox repair man (Brown and Duguid). Pragmatisk videns-kriterium (Dewey). Professionelles viden (Schon). Action knowledge (Argyris).

4 3. Videndeling som lagring og overførsel
Knowledge Management: IKT-systemer til lagring af information. ”Husk at lagre og dokumentere!” Problem: Kedeligt at skrive til skærm; hyggeligere at snakke. Videndelingsillusionen: ”Når jeg siger, hvad jeg ved, ved du det også”. Det ser vi fx her: Lederen orienterer på afdelingsmødet: Blah, blah Runde med ”Hvad jeg lavede i sidste uge” Oplæg, forelæsninger, konferencer: Envejskommunikation

5 4. Tankpassermodellen Barnet: en tom beholder, skolen fylder viden på
Medarbejdere som passive objekter for autoriteter

6 5. Et alternativ: Menneskelig opblomstring
Mennesker er ikke tomme, men fyldte – med potentialer Aristoteles: Eudaimonia, menneskelig opblomstring, “human flourishing” Humanistisk psykologi, pædagogik, human resources: Men-nesker har behov, ressourcer og livsmuligheder, der skal i spil

7 6. Med viden kan vi realisere livspotentialer
At lære er at blive bedre til at realisere sine potentialer Viden kvalificerer vores handlinger, så de virkeliggør vores livsmuligheder At dele viden er at inspirere andre til handling, der realiserer livsprojekter og fremmer menneskers opblomstring

8 7. Videnledelse: koordinering af samblomstring
Videnledelse er ikke koordinering af intern vidensoverførsel: ”leveraging corporate knowledge resources for maximum profit” Det er at hjælpe medarbejdere optimal handling og samblomstring - så de skaber muligheder for menneskelig opblomstring hos organisationens kunder og brugere

9 8. Videnledelse konkret: facilitering af møder
Pas på envejskommunikation, live og ved computeren. En videnleder skal facilitere videnprocesser i organisationen Projekter på Learning Lab Denmark om lærende møder: Mødeledelse er fra Mødet er et forum for multipersonel personaleledelse. Skal faciliteres, så medarbejdere motiveres og værdi skabes for organisationens kunder Stormødet: Processer til interaktion og engagement Interne netværk skal faciliteres med afvekslende og viden-delende processer

10 9. Dagens budskab Nej tak:
Viden er statiske afbildninger af en ydre virkelighed Videnledelse er at sikre, at afbildninger lagres og overføres kor-rekt i organisationen – så vi skaber værdi for shareholders Ja tak: Viden er dynamisk og fremmer optimal handling Videnledelse er at hjælpe medarbejdere realisere fælles poten-tialer og blomstre op – så vi bliver værdifulde for stakeholders

11 10. Mere om viden, videndeling og facilitering
Artikler om videndeling og facilitering af Ib Ravn, bl.a. ”Brug møder til videndeling” og ”Bedre møder gennem facilitering”: klik Publikationer Steen Elsborg og Ib Ravn: Lærende møder og konferencer i praksis. People’s Press, 2006, 89 s., 149 kr. (Eng.: Learning Meetings and Conferences in Practice, 2007.) Forskningsgruppen ”Facilitering af videnprocesser” på Learning Lab Denmark: Masser af information om lærende møder, facilitering, konferencer, videndeling osv. Tekster om videndeling:


Download ppt "Videnledelse som facilitering af menneskers samblomstring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google