Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse."— Præsentationens transcript:

1 1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse

2 1. Virksomheden Virksomhedstyper Produktionsvirksomheder
Handelsvirksomheder Servicevirksomheder

3 1. Virksomheden Produktionsvirksomhed
Fremstiller selv de varer, den sælger Markedsopgaver Udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne Tre former for varelagre

4 1. Virksomheden Handelsvirksomhed Indkøber og videresælger færdigvarer
Markedsopgaver Sammensætte produktsortiment og levere produkter til kunderne Opdeles i to grupper: Engrosvirksomheder (grossister) Sælger videre til detailleddet Detailvirksomheder (detaillister) Sælger direkte til almindelige forbrugere

5 1. Virksomheden Servicevirksomhed Blandede virksomheder
Fremstiller og sælger serviceydelser Blandede virksomheder Aktiviteter inden for flere områder

6 1. Virksomheden Virksomhedens ejerformer Offentlige virksomheder
Ejet af staten, regionerne eller kommunerne Private virksomheder Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Aktieselskab Anpartsselskab

7 1. Virksomheden Ejerform Antal ejere Krav til indskud Hæftelse Fordele
Ulemper Enkeltmands-virksomhed Interessent-skab Aktieselskab Anpartssel-skab Mindst 1 Hæftelsesform Kun en til at indskyde kapital Få formelle krav Lettere at låne Ingen Personligt Få formelle krav Lettere at låne Flere til at indskyde kapital Hæftelsesform Evt. uenighed mellem ejere Personligt solidarisk Mindst 2 Ingen Mindst kr Hæftelsesform Evt. flere til at indskyde kapital Krav om indskud Formelle krav Sværere at låne Mindst 1 Begrænset Hæftelsesform Evt. flere til at indskyde kapital Krav om indskud Formelle krav Sværere at låne Mindst 1 Mindst kr Begrænset

8 1. Virksomheden Virksomhedens idegrundlag og ide
Virksomhedens idégrundlag Strategisk grundlag for driften over en længere periode Virksomhedens ide udtrykker Hvilke behov virksomheden vil dække og hvordan Hvilke kunder (målgruppe) virksomheden vil henvende sig til

9 1. Virksomheden Virksomhedens mål og strategi Virksomhedens mål
Et mål er udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand Konkrete, målbare, realistiske forenelige og tidsbestemte Virksomhedens strategi Strategier er overordnede planer for, hvordan man vil nå de opstillede mål.

10 1. Virksomheden Virksomhedens værdikæde
Består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som dermed giver virksomheden konkurrencemæssige fordele En værdikæden for en produktionsvirksomhed kan således omfatte:


Download ppt "1. Virksomheden Virksomhedsbeskrivelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google