Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årshjul for aktiviteter 2013– 14 med indarbejdet læreplanstemaer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årshjul for aktiviteter 2013– 14 med indarbejdet læreplanstemaer"— Præsentationens transcript:

1 Årshjul for aktiviteter 2013– 14 med indarbejdet læreplanstemaer
Spire/blomsterprojekt i uge Formålet er at børnene får kendskab til naturen, følger et frø blive til en plante, passe planten og udplante. Afslutningsprojekt for storgruppen. De store børn som skal på SFO og i skole skal afslutte børnehavetiden på festlig vis. Hemmeligt indtil videre Velkommen til nye børn som er kommet fra vuggestue og dagpleje eller hjemmefra. Blomsterprojekt/bedsteforældredag d. 14/5: hvor vi får blomster hjemmefra som bedsteforældrene planter og som vi passer, vander og ser på hele sommeren. Uge18-23: Personalet på uddannelse i trivsel og læring. Natur: Spirre/blomsterprojekt. uge Påsketema i uge 14 og 16. Formålet er at værne om traditioner, være kreative, tale om dyrebørn som bliver født på denne årstid. Udtryk og dannelse. Afslutningsvis spise påskefrokost den 15/4 hghg April Maj Olympiske lege: uge Formålet er at vi udfordrer kroppen, hvad kan den bruges til, lære forskellige udendørs lege, spilleregler i konkurrencelege mm Sommerfest den 20/6 fra kl 15 – 18.30 . Besøgsdage i Klostermarken for de børn som ikke holder ferie i lukkeugerne. . Lukket i børnehaven uge 28, 29 og 30. Børn som ikke holder ferie bliver passet i Klostermarkens børnehus med personale fra Præstemarkens børnehave Marts Juni Fastelavn den Formålet er at lave en festlig fastelavnsfest, hvor børn og voksne er klædt ud, spise sundt slik og slå katten af tønden. Vinterferie uge 7+8 Februar Juli Årshjul for aktiviteter 2013– 14 med indarbejdet læreplanstemaer Tema i uge 2 til 6: Krop og bevægelse.. Formålet er at børnene tilegner sig en viden om hvordan kroppen er bygget op, hjælper børnene gennem leg, motion, sang og bevægelse til at få en større kropsbevidsthed m.m.. Fastelavnstilbehør laves i uge 6- til 9. Formål: samme som under julegaveværksted August Januar Landing efter sommerferie. Vi taler om ferie, læser postkort og følger barnets spor. Vandprojekt i uge 34 til 38: Formålet er at skabe kendskab til naturfænomener, at give børnene muligheder for at opleve naturen og eksperimentere og udforske hvad vand kan og hvordan vi passer på det. Sommerfest den . September December Oktober November Juleklippeklistre, juleeventyr. Projektets formål er at der arbejdes med ord, historiefortælling. At kunne lytte, være sammen og vente på tur med at fortælle, synge sange om julen. Kulturelle udtryksformer som vores traditioner omkring julen bygger på. Ligeledes vil der indgå sprogvurderinger på enkelte børn. Julefest: 15/12 kl Kribleekrabletema uge uge 39 til 43. Formål er at give børnene muligheder for at opleve naturen lige nu. Indsamle, undersøge, tale om alle de små dyr der under sten og i skovbund. Alle smådyr er i fokus lige fra regneorme, biller og snegle. Måske findes der også nogle små dyr der sover? Storgruppen starter op. Forældremøde den Efterårsferie uge 42 Lygtefest: 23/10 kl Børnefestival i hele område Midt Øst på Børnenes jord. Formålet er at børnene oplever kulturelle ting som at arbejde med kulturelle udtryksformer, øve teater, se teater, at stå frem, samt udvikle samarbejdsevne i større flok. Julegaveværksted. Formålet er at have en anerkende tilgang til barnet og have fokus på barnets selvstændighed, brugen af kroppens muligheder ved at tegne, klippe, klistre, flette.


Download ppt "Årshjul for aktiviteter 2013– 14 med indarbejdet læreplanstemaer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google