Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hedensted Konference 3009081 Konference 30. september 2008 Jobcenter Hedensted. Mål 1: 25 % i gang med uddannelse eller job. Hedensted 32,5 % = top-10.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hedensted Konference 3009081 Konference 30. september 2008 Jobcenter Hedensted. Mål 1: 25 % i gang med uddannelse eller job. Hedensted 32,5 % = top-10."— Præsentationens transcript:

1 Hedensted Konference 3009081 Konference 30. september 2008 Jobcenter Hedensted. Mål 1: 25 % i gang med uddannelse eller job. Hedensted 32,5 % = top-10 landsplan. Mål 2: 15 % i selvforsørgelse. Hedensted 23,3 % = top-10 landsplan. Mål 3: I aktivitet 40 % af tiden i de to år. Hedensted 28,2 %

2 Hedensted Konference 3009082 Politisk: 1. prioritet er private virksomheder. Tag udgangspunkt i den enkeltes behov. Ikke ”straksaktivering” – men ”straks-i- arbejde/uddannelse”. Brug kun beskæftigelsesprojektet til de aller svageste. Den enkelte borger skal have lov til at beholde ansvar for eget liv ! HVAD GØR VI SÅ – RIGTIGT ?

3 Hedensted Konference 3009083 Metode: Første samtale med virksomhedskons. – ikke socialfaglig ”sagsbehandler”. Samarbejde - ikke ”visitation” - mellem virksomhedskonsulent og sagsbe- handler (og/eller andre udbydere). Fokus på resultater frem for regler og processer - Jobbarometer ! Aldrig ”ligegyldigt” at komme i Jobcenter Hedensted. HVAD GØR VI SÅ – RIGTIGT ?

4 Hedensted Konference 3009084 Metode - fortsat: Udstrakt beslutningskompetence til alle - både sagsbehandlere og virksom- hedskonsulenter. Professionelt arbejde sker i feltet mel- lem ”det hårde og det bløde”. Brug begge hjernehalvdele – og hjertet ! Høj service – til både borgere og virk- somheder. Social inklusion – nøgleordet ! HVAD GØR VI SÅ – RIGTIGT ?

5 Hedensted Konference 3009085 ANDRE EMNER OG UDFORDRINGER Hedensted ligger i et ”smørhul”. Udvid rummeligheden på arbejds- markedet – hav mod og tænk nyt ! Virksomhedsnetværk. Tænk helhedsorienteret – og erkend begrænsningerne. Særlig Ungeindsats for alle mellem 15 og 25 år. Forankret i Jobcentret – ikke i Social Service !


Download ppt "Hedensted Konference 3009081 Konference 30. september 2008 Jobcenter Hedensted. Mål 1: 25 % i gang med uddannelse eller job. Hedensted 32,5 % = top-10."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google