Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om HJV fremtidige opstillingsgrundlag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om HJV fremtidige opstillingsgrundlag"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om HJV fremtidige opstillingsgrundlag
Formål: At give MYN kendskab til HJV fremtidige opstillingsgrundlag som forudsætning for implementering. Mål: Afgrænsning og baggrund. Opstillingsprincipper. ENH typer. Afledte konsekvenser. Plan for implementering ENH typer for værnet i detaljer – øvrige værn mere overordnet.

2 Justeringen giver følgende
Transformation uden kvantespring a.h.t. de frivilliges omstillingsmulighed. Mindre ”ADM” og mere ”O”. Mest mulig HJV så tæt på den frivillige som muligt Forbedring af rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder. Fleksibilitet i UAFD størrelse – dog med min. krav. Handlefrihed til MYN kontrol af OP evne. Effektivisering gennem reduktion i antal ENH typer. Effektivisering gennem fælles BEVUDD (HHV, FHV og VHV) Fleksibel MAT anvendelse: GRP normering og puljemateriel. Min. en UAFD pr. kommune (landsdækkende) (intern målsætning). Mindre ADM og mere O er ikke så fremtrædende i HHV: FORPLGRP er gjort valgfri. 16 GRP/DEL-typer kan udgå.

3 Baggrund Forsvarsforlig 2010 – 2014. Ny Lokal Kommandostruktur.
HJV mission/vision. HJK plan for implementering af forlig, herunder eksisterende BC og AG. HJL ønske ”en skarpere militær profil” samt Status ved enhederne. Forlig: BEV er kernekompetencen => Alle ENH ”løftes” til BEV niveau. Øget krav til de aktive i de højest prioriterede ENH og overholdelse af UDD krav: Jf. AG 24 timer og kravet om en operativ kontrol. Fokus mod havmiljø. ENH skal udvikles og effektiviseres. Ny LKS: HD = PK samt styrkelse af MYN (særligt distriktsniveauet). Større AOR, realistisk mulighed for alle for at blive og forblive medlem samt ønske om et landsdækkende HJV => fleksibel opstillingsmodel. 3. HJV MVS: Efterspørgselsbestemt, troværdig, frivillig MIL ORG. 4. BC MFP: Justeret så UDD DIV/DEL ikke længere indgår – vender vi tilbage til. HundeTJ: HUFØ i alle ENH typer. Dog kun til BEV i POENH, men mindre rekvisition fra PO eksplicit giver tilladelse (magtmiddel). Ingen HUGRP, da HUFØ skal øves i de GRP han indsættes i. CBRN: Kun enkeltmand. Dog må PSN enkeltinteresser kunne plejes aht. Til FSV behov – vender vi tilbage til. SAN: t.o.m. SYHJ i alle ENH. Dog sygdomsbekæmper i MHV. PTR: Udsendt. ST og STUAFD: Intern høring 19 SEP. BC UAFD i HJV: Er videreudviklet via dette arbejdes principper. BC NATOPS og BEV: Er indarbejdet i dette arbejde. BC FARF: Er under implementering. Nærværende forslag til justering har ingen implikationer på BC. AG PO og HJVI UN af POHJV: AG PO opgavekatalog er indarbejdet. HJI UN kan medføre yderligere justeringer (separat)! Underafbejdsgruppe UDD i AG PO. AG Normering: Foreslås indarbejdet som princip og anbefales implementeret led i opstillingsgrundlaget. 5. Skarpere MIL profil: BEV bliver laveste ENH/OPG niveau i HJV. Færre og mere robuste ENH => De gode førere får noget ”substans” at arbejde med. Ingen udvidelse af OPG, UDD eller MAT til støtte for det civile samfund. 6. Status ved enhederne. I JUN 2011 var antallet i den aktive struktur (uden hensyn til timer): I JUN 2011 var antallet af UAFD i den aktive struktur: 276. Dette svarer til 70 M/K pr. UAFD. Ved 60 PSN i hver UAFD kunne der i JUN 2011 teoretisk opstilles 325 UAFD. Hvis de samtidigt skulle have 24 timer (positivt estimat for slut 2011): /60 = 200 UAFD. Der er for mange UAFD end der er reelle aktive til. MAT bindes og udgifter til UAFD faciliteter og rådighedsvederlag synes for højt. PSN i den aktive struktur skal gøres aktive (bl.a. via AG 24 timer).

4 Principper for opstilling*
UAFD KDODEL DEL (+) DTR (+) 2-4 GRP Repræsentation men ingen opbygningsmulighed ”Ø-samfund” Hvor OP hensyn kræver tilstedeværelse Mulighed for facilitet Min. to GRP NK/DEL uddannes som FSBM og varetager DEL faglige TJ Min. 70 % bemanding i GRP, DEL (og UAFD). UAFD KDODEL BEVDEL 1-3 DEL Standard UAFD Robusthed Krav om KDODEL Krav om BEVDEL Alle DEL typer af alle værn Muliggør forbliven i UAFD Min. 70 % bemanding i GRP, DEL og UAFD. UAFD (-) KDODEL (-) BEVDEL Evaluering hvert 2. år Permanent repræsentation Fx ved ”Ø-samfund” KC = KN Kun BEVDEL mulig Min. 8 funktioner i KDODEL ØK kompensation jf. AG Ydelser Min. 70 % bemanding i GRP, DEL og UAFD. Først opstilles ”normale” (hele) UAFD. Dernæst kan øvrige principper anvendes! Værnsfælles UAFD tillades ”officielt” via HJVBST. TR forudses at koordinere. KC i UAFD (-) skal være UAFDCH-uddannet og KN for at muliggøre indsættelse i UAFD ramme. UAFD under opbygning (UAFD (-))kan kun ”starte” med BEVDEL (kernekompetencen). Når nr. to DEL også er 70 % bemandet, kan det blive en hel UAFD, og en af DEL løftes til anden DEL type. I DEL (-), skal begge GRP være 70 % bemandet inden næste GRP etableres. * ST og STUAFD jf. selvstændig plan

5 Delingstyper og kompetenceniveau ENH typer med udvidet kompetence
PTR DEL INF DEL MOTOV DEL PO DEL SSR SF DEL BEV ASS team HFD DIV MFP DIV VÆRNS SIK UDD SBR STDEL & KDODEL ENH typer med kernekompetence og ens bevogtningsuddannelse Værns- modul(-er) BEV DEL BEV DEL BEV DEL BEVENH er laveste kompetenceniveau. ENS BEVUDD. Aller starter principielt med BEV. En fyldt og aktiv BEVDEL, kan udvikle sig til et højere kompetenceniveau (anden ENH type). Vil og kan man mere, skal der være mulighed for dette. Der skal være sammenhæng mellem vore ENH typer (fødekæde) og det skal være muligt at opretholde de sociale relationer samtidigt med at man kan udleve sine højere eller lavere ambitioner. Jo højere krav til opgaveløsning – jo højere krav til enkeltmand. Mulighed for troværdigt at kunne løse pålagte opgaver med kun 24 timer årligt via ”kernekompetenceENH” (BEV). Samtidigt skal det være muligt at løse opgaver under dobbelt frivillighedsprincippet (sammenbragte ENH med kompetente førere). Opstillingskrav og beredskabskrav udtrykkes gennem ÅP – bla. for at sikre honorering af RK. Særlige værnsspecifikke tillægsmoduler til FHV og VHV.

6 Kompetenceniveau, krav, måling og MAT
PTR INF MOTOV PO SF BEV ASS team HFD BESÆT MFP SIKUDD SBR ”STDEL KDODEL” Krav Jf. AG 24 timer. Operativ kontrol. Måling Værns-/TR CH operative vurdering. Direktivbaseret kontrol inkl. samvirke. ORG ENH operative evne registreres i DeMars. Suppleres med Q´er på enkeltmand a.h.t. RK. Materiel GRP normering. Puljemateriel evt. inkl. ENHMAT. BEV KTR bør involveres så den operative kontrol bliver kvalitetssikret, og så der skabes sammenhæng til ”administrativ kontrol”. CH TR og værnschefer er ansvarlige for den operative kontrol af UAFD og DEL med udvidet kompetence. Kontrolresultat indsendes årligt. Enhedens OP evne kan sættes til automatisk at udløbe i DeMars. Operativ kontrol indføres a.h.t. troværdighed og for at begrænse antallet af ENH til dem som virkelig er aktive og ambitiøse (dem, der vil noget mere). Krav Jf. AG 24 timer. Måling P.b.a. sammenbragte ENH og antal FØ. Suppleret med Q´er på enkeltmand a.h.t. RK. Materiel GRP normering. Puljemateriel.

7 Indsættelse efter UDD niveau. Alle GRP
Færdig uddannet Klar tilBM/OFF-, videre- eller vedligeholdende uddannelse Her imens FUNKUDD gennemføres. ENHUDD påbegyndes. Indsættelse efter UDD niveau. Alle GRP Reel stilling Alle GRP Her t.o.m. LPU. Indsættelse efter UDD niveau. Der indføres UDD STL i alle ENH typer. For nuværende medlemmer kunne kravet om yderligere uddannelse indføres i forbindelse med implementeringen af et nyt opstillingsgrundlag. Og ja, det vil give nogle udfordringer for nuværende medlemmer. Alle WANNABEES, der gerne vil grejet men ikke uddannelsen, men til gengæld give en øget motivation for kommende medlemmer: KRAV og KONSEKVENS. Nye kan komme ind i alle ENH typer i en UDD STL idet det er øre-mund hvervningen (sociale relationer), der fastholder dem. Man bliver i UDD STL indtil LPU er gennemført. Derefter kan man deltage i FUNKUDD og ENHUDD i en reel stilling. UDSTOF (ny FUNK) i KDODEL ”styrer” nyt PSN gennem LPU (som følge af AG LPU). Antal af UDD STL er normalt 2, men kan øges ved behov. UDD stilling Nyt medlem uden værnsuddannelse

8 For den enkelte, for Søværnet og for samfundet
Et Marinehjemmeværn – med mening For den enkelte, for Søværnet og for samfundet

9 Justering af opstillingsgrundlag anno 2011
Forudsætninger og styrende parametre: Opstillingsgrundlaget, operativ efterspørgsel Tilstedeværelse af en personelarv Fokus på operation frem for administration Generisk / fleksibel organisation med færrest mulige enhedstyper Enhedstype MUSIK behandles ikke

10 MHV enhedstyper Stabsarbejde - Justering af opstillingsgrundlag 2011 anbefaler: At MHV reducerer antallet af enhedstyper på delingsniveau fra 6 til 3 MHV (2005) MHV (2011) O-DIV SØ DIV BON MFP DIV MOTBON KDO DIV KDO DEL (FRV ST) TJ DEL ST DIV

11 MHV enhedstyper Hjemmeværnsflotille, generisk / fleksibel  samme grundmodel uanset operativ kapacitet. STAB: FH, NK, OPO/MENTOR KDO: KDOF/FO KDOSEK: KBM/GF, SKYLÆ, ITBM, 4x STHJ FS/VEDLSEK: FSBM/GF, NK, SYHJ/STHJ, 3x STHJ SIGSEK (V): SIGBM/GF, NK, SYHJ/STHJ, 3x STHJ FS/VEDL FART SEK(V): FARM/GF, FARMASS, STHJ

12 MHV enhedstyper Maritime Force Protection (MFP) - Det grønne MHV
MFP DIV DTR: DF, NK, KØ/STHJ/forplejning* 3x MFP SEK 2x MFP GRP: GRPFØ, GB FØ/SIGMD, TMGSK/GVSK, TMGHJ/GVSK, SYHJ, LSVSK/RØGDYK, 4x GVSK (udd. stillinger) *) Forudsætning, indsættelses varighed < 48 timer  forplejning ved feltration  intet selvstændigt forplejningselement nødvendigt

13 MHV MHD FRV ST ST NCAGS TR BESÆT INFOELM HVF KDODIV KDOSEK SIGSEK FS/VEDL SEK FS/VEDL, FART SEK MFPDIV MFP ST MFPSEK MFPGRP SØDIV BESÆT HVF opstilling af operativ kapacitet varierer mellem enten MFPDIV eller SØDIV – ej begge typer i samme HVF.

14 STAB Flotillechef Næstkommanderende/Planlægningsofficer
FH (KL) Næstkommanderende/Planlægningsofficer NK/PLO (PL) 3. kommanderende / Uddannelsesstøtteofficer * 3K/UDSTOF (PL) Operationsofficer OPO (PL) *Fsva uddannelsesstøttefunktionen har 3K/UDSTOF en overordnet mentor rolle for de nye frivillige i relation til LPU.

15 KOMMANDO DIVISION (KDO DIV)
KDO DIV TRP FS/VEDL SEK INFO- OG UDSTØT SEK MFP SIG SEK FART SEK

16 Hvad er mandskabet? DIVISIONS TROP
KDO DIV omfatter en KDO DIV TRP (1 Officer, 1 BM, 1 menig), FS/VEDL SEK (2 BM og 6 menige) og en INFO- OG UDSTØT SEK (2 officerer, 5 BM, 2 MG). Herudover indgår der en MFP SIG SEK (2 BM, 4 menige) i MFP FLT KDO DIV. DIVISIONS TROP 1 Kommando- og Logistikofficer (LT) 1 Kommandobefalingsmand (OS) 1 Stabshjælper (MG). FORSYNINGS/VEDLIGE-HOLDELSES SEKTION 1 Forsyningsbefalingsmand / GF (OS) 1 NK GRP / Fartøjsmester (SG) * 1 Sygehjælper / Stabshjælper (MG) 5 Forsyningsgaster / Stabsmedhjælpere / Kører (MG) INFO- OG UDD. STØTTE SEKTION 1 Rekrutteringsofficer (LT) (LEDER) 1 Kontaktofficer (LT) 1 Web master (SG) 1 Historiker (SG) 1 Skydelærer (OS) 1 IT Befalingsmand (SG) (evt. OS) 1 Sundheds- og Træningsvejleder (MG) 2 Stabshjælpere (MG) MFP SIGNAL SEKTION (kun MFP) 1 Signalbefalingsmand / GF (SG) 1 Næstkommanderende Gruppe (KP) 1 Sygehjælper / Stabshjælper (MG) 3 Signalgaster / Stabshjælpere (MG) * I MFP flotiller er NK for FS/VEDL SEK også fartøjsmester for flotillens gummibådsmateriel.

17 MARITIME FORCE PROTECTION DIVISION (MFP DIV)
MFP DIVTRP MFP SEK MFP GRP 1 MFP GRP 2 MFP GRP 3 MFP GRP 4 MFP GRP 5 MFP GRP 6

18 Hvad er mandskabet? MFP DIV TRP MFP SEK MFP GRUPPE (MFP GRP 1 -6)*
MFP DIV omfatter en MFP DIVTRP og 6 MFP GRP. MFP DIV (1 officer, 7 BM, 57 menige) bemandes som følger: MFP DIV TRP 1 Delingsfører (LT) 1 Næstkommanderende (OS) 3 Stabshjælpere/Kører/ Forplejningsgaster (MG)*. MFP SEK MFP SEK er ikke permanent formeret, men kan, afhængig af opgavens karakter, formeres i tid og rum. MFP SEK består af to MFP GRP ( prs.), idet GF (SG) for MFP GRP 1 er FØ for MFP SEK og GF (KP) for MFP GRP 2 er NK. *Forudsætning: Ved en indsættelsesvarighed på mindre end 48 timer anvendes forplejning ved feltration, hvorved et selvstændigt forplejningselement ikke er nødvendigt. Ved behov for indsættelse ud over 48 timers varighed forudsættes der stillet forplejningselement fra andre HJV enheder. MFP GRUPPE (MFP GRP 1 -6)* 1 Gruppefører (SG for GRP 1, 3 og 5, KP for GRP 2, 4 og 6) 1 Gummibådsfører/Signalgast (MG) 1 Sygehjælper (MG) 1 TMG skytte/Geværskytte (MG) 1 TMG hjælper/Geværskytte (MG) 1 LSV Skytte/Røgdykker (MG) 4 Geværskytter (MG) ** * Det tilstræbes at ud af MFP GRP 6 faste besætningsmedlemmer er 3 uddannet, således at disse kan fungere i alle funktioner i GRP. **Uddannelsesstillinger, valgfri. Bemandes med personel under uddannelse/personel, der ikke kan indgå i løsning af det fulde spektrum af MFP opgaver. Afhængig af uddannelses- og erfarings niveau kan dette personel indgå i løsning af opgaver i MFP GRP/SEK regi. Personellet tæller ikke med i kravet om 70% bemanding af gruppen for at udløse en gruppenormering.

19 MHV Fordele/ulemper Fordele Ulemper
Færre enhedstyper  mindre kompleksitet Mindre folkelighed / bredde Øget tyngde på operativ virksomhed Kameler skal sluges i f.t. tillagte grader Færre ”lette” stillinger  mil profil styrkes Øget opfattelse af at bære til det operative bål

20 MHV afklaringsbehov Mentor, skal det være en stillingsbetegnelse eller en skråstregsfunktion krav, uddannelse, erfaring  FB Der ses mulighed for synergi i en værns fælles opfattelse og tilgang NCAGS, operativ behov Vægtning af stillingerne skal afklares.

21 MHV Anbefaling Stabsarbejde MHV anbefaler:
At identificerede afklaringsbehov inddækkes At vægtning af stillingerne fremmer produktion af operativt efterspurgte kapaciteter At den foreslåede justering af organisationen fastholdes og beskrives At funktionsbeskrivelser udarbejdes i tæt samarbejde med MHD / frivillige segment At Materielnormering indarbejdes At der gennemføres høring

22 Status – Way ahead Følgende er indarbejdet i Opst. grundlag MHV 2011 (MFP, SØ FLT og FRV ST): Opgavebeskrivelser for FLT, DIV og GRP niveau Organisationsdiagrammer FLT, DIV og GRP Tilhørsforhold, FLT, DIV, GRP Bemanding (antal prs., funktion og grad) Levedygtighed Uddannelsesstillinger i operative / skarpe enheder – ingen dedikeret UDD ENH, fødekæde bevaret Materiel - begrænsninger mv. SØ DIV: Status Quo MFP: KG MAT – Arbejdet pågår Følgende udestår: Materielnormering, styklister Funktionsbeskr.

23 Materiel, implementering mv.
Materiel - begrænsninger mv. SØ DEL: Status Quo MFP: KG MAT – Arbejdet pågår Implementeringsaspekter Ingen opsættende hindringer / bindinger ses Levedygtighed Uddannelsesstillinger i operative / skarpe enheder – ingen dedikeret UDD ENH, fødekæde bevaret Omkostninger Mulig provenu i f.a. frigivet R/V – yderligere analyse påkrævet

24 Kompleksitet, fælles opgaver mv.
Forenkling af ORG, generisk/fleksibel  omstillingsberedt i f.t. nye OPG Identificerede opgaver for alle ENH typer OPG, der kan løses med gennemført GRU. Intet behov for flytning af OPG mellem ENH typer Justering/optimering Nye sætstyklister Vægtning af stillinger udløser NORM (MAT) ”Ingen arme, ingen kager”

25 Øvrig OPG løsning p.b.a. generiske ENH
HHV MHV FHV VHV Enkelt person INTOPS X CIV/MIL genopbygning INTOPS som enkelt PSN eller ENH RYD ASS BEVASS, HHV (ANTKAS) SNE beredskab som enkeltmand eller PMV hold SBR Støtte til specialkorps. Ad hoc/”task force” til FSV: SAN, CBRN, FFPL, UDD støtte. ANTKAS: Lokal indsatsstyrke (LIS): Skal kunne nå tilbage ved flere alarmer. LIS Udvidet (LIS-U): HOK. Må ikke bindes for længe. LIS-U Supplerende (LIS-U-SUP): HJV BEVENH med ”BEVASS-UDD”. Enkeltpersoner. Antal i ÅP. Tilkaldetillæg? Ad hoc/”task force”: Nødvendigt for at kunne generere tilstrækkelig støtte til større aktiviteter/FSV – uden selv at skulle opretholde en stor ORG.

26 ENH der kan udgå: HHV MHV FHV VHV VF SIKOV BONDEL MOTBONDEL KSN KOVDIV
LOGDIV HNSGRP OBSDEL SUPDEL STODEL FPDEL SYSSEK FLYELM PIOGRP PTRGRP CBRNENH SANIGRP 26

27 Uddannelseskonsekvenser

28 Uddannelseskonsekvenser
Hidtidig UDD ekskl. INF/MOT/BEV/BON/FP/STO/KDO/PTR Hidtidig UDD BEV OPG VB UDD DYKN X Udgår PVV LMG ENHUDD Kampeksercits og formationer I Justeres i f.t. stationær BEV ENHUDD Forskydning + egensikring ENHUDD OV ENHUDD KA fra STL I (Nærforsvar) Uændret ENHUDD BSO I Fastholdes selvom BSO ikke indgår som OPG for BEVDEL ENHUDD BEV fred, alm og særlig HJ ENHUDD BSO II, SKOV ENHUDD KA fra STL II (Nærforsvar) ENHUDD BEV krig ENHUDD Bykamp I Top niveauet for BEV er BEV KRIG: MOA inden for egen stilling, alternative- samt biopgaver ENH der ikke har været INF/MOT/BEV/BON/FP/STO/KDO/PTR skal kun have tre ENHUDD mere for at kunne være BEVDEL. De fleste i SIKOV har nok tilsvarende i forvejen, da der normalt ikke hverves direkte til SIKOV ENHUDD vejen for BEVUDD bliver kortere.

29 Nye generelle uddannelsesveje
INF CH NK UAFD 1 uge Grunduddannelsen 1 uge RLU A 1 uge RLU A Maritim KP SG OS LT(PL) FUNKUDD BESÆT Uddannelse i enhedsramme MAB Uddannelse i enhedsramme MOK Uddannelse i enhedsramme OPD ½ uge RLU B1 ½ uge RLU B1 ½ uge RLU B2 ½ uge SPEC UDD Værns modul RLU B2 INSTRUKTØRKURSUS Uddannelse i enhedsramme ØVELSESTILRETTELÆGGELSE SPEC.FØR BSR PTRDF STOFF INF DF PODF MOTOV DF SF POFO 18 t. SPEC.FØR MFP GF PTRFØR SF GF INF GF POGF MOTOV Indsats Katastr. psy 2 dg. FUNKUDD BEVDEL ABK NK GRP VBK GF AOK NK DEL VOK DF Integreret BEVUDD I POFUNK INF FUNKUDD MOTOV ENHUDD BEVASS SF HFD SSR PTR MFP Værns modul 4½ dg. Integreret BEVUDD II Farver: Hvid: Landbaseret værnsfælles uddannelse Grå: Værnsfælles uddannelser: Grøn: HHV Sort: PO Blå: MHV Lyseblå: FHV Rød: VHV For at fjerne ’urskoven’ af Q’er, bør man gruppere uddannelserne efter samme metodik som ved LU. Obligatorisk BEVUDD deles op i to, så det er muligt hurtigere at starte på BM UDD. Den manglende BEV ENHUDD vil man få alligevel på BM/OFF UDD (svarer nogenlunde til metodikken i dag hvor der kun er krav om to ENHUDD før man kan starte på ABK) Føringsmodul på CH UDD, og særligt INF CH fører modul. Metodik på ABK  VOK bliver orienteret mere i retning af støvlekurser

30 Afledte opgaver (i overskrifter)
Justering af enhedsuddannelser Fjerne uddannelser pga. færre ENH typer og funktioner Oprette ENH, FUNK samt BM/OFF uddannelser (ud over Skolearbejde 2) HHV: PTR (i gang), INF + MOTOV (efterfølgende), PO (DIR tilgår) MHV: MFP, Opdateringskursus for BESÆT OFF?? FHV: Værnsmodul, SF VHV: Værnsmodul, BSR Ændring af uddannelsesveje: hjv.dk / hvs-info.dk Uddannelsesdatabase DeMars Konverteringstabeller Q-batch kørsler Opdatere HJVBST Kontrol af håndbøger Informationsplan

31 De væsentligste konsekvenser
Færre enhedstyper. Fleksibel opstilling. UAFD bliver berørt i sammensætning, krav og antal. MUK opstilles uændret. INFO struktur uændret. IT struktur uændret. LMG-hold og 2 X PVSK udgår af BEVGRP. LSV indføres i BEVGRP. BEVDEL forventes normeret med NATOBS kapacitet. Manøvrestøtteenhed forventes indført i INFHVK. Antallet af UAFD forventes mindsket = Sammenlægninger! De gode førere kan til gengæld få noget at arbejde med. De dårlige førere ”afgår”. Fleksibilitet a.h.t. rekrutterings og fastholdelsesmulighederne: Hele livet i samme UAFD. MUDEL i andre UAFD – primært STUAFD. IT-strukturen: Uændret jf. driftsrådsmøde 29 AUG 2011. AG normering principper er GRP normering og puljeMAT. Endelig normering og grænsen mellem norm og puljeMAT, kan først fastlægges efter kendskab til antal ENH af hver type. LMG M/62 og DYKN fjernes fra BEVENH. 515 LMG. 576 LSW. ManøvrestøtteENH består X antal DYKN- og LMG M/62 hold. Evt. OP behov for flere og/eller andre steder. AFVENTER INF og MOTOV arbejdet.

32 De væsentligste konsekvenser, fortsat
Obligatorisk OP kontrol for ENH med udvidede kompetencer. PO tilføres FO-stilling med tilpasset indsatslederuddannelse. UDD stilling i alle GRP. HUFØ funktion i alle GRP. SANIGRP nedlægges – SAN trailer bibeholdes. SYPA udgår. SYHJ i alle GRP. CBRN indskrænkes til enkeltmandsbeskyttelse. SIGTJ håndteres uændret indtil nyt grundlag foreligger. UDSTOF-stilling indføres i UAFD KDODEL (”mentor jf. AG LPU). Værnsfælles UAFD tillades generelt. OP kontrol gennemføres jf. DIR, der forventes ”rummeligt”, så eksisterende aktiviteter, øvelser og indsættelser kan indgå. KTR udarbejder DIR og sikrer integration i HJV kontrolkoncept. Ny HJV indsatslederUDD skal udarbejdes af HVS. Indgår i UAG UDD i AFPO. SANIGRP er ikke efterspurgt som enhed. Kapaciteten nedgraderes bl.a. i mangel af læge. Ikke en efterspurgt kapacitet. Vi anvender CIV ambulanceberedskab. 1. HJ på stedet af SYHJ i alle GRP SYBH i MHV SØDEL. SYPA udgår pga 8-9 ugers UDD krav. Støtte til foreninger m.v. kan ske som alm. 1. HJ. Entusiaster kan blive SYHJ eller 1. HJ IN (FSUUDD). SYHJ i KDOGRP og STUAFD kan blive SANIN. SYHJ kan lave ”task forces” til særlige OPG/støtte til FSV. SANIGRP er som kapacitet ikke efterspurgt.   SANITRAILER er ufleksibel, idet den hverken kan anvendes som ambulance (ej plads til patienter) eller forbindeplads (pga. manglende læge). Trailer bør dog (idet vi nu har dem og har anvendt ressourcer til anskaffelse) fremadrettet kunne anvendes som "transportplatform" for SAN MAT mv. indenfor rammerne af det behov UDD (og indsættelse) af SYHJ stiller.   Trailerens anvendelse pt. er juridisk problematisk, idet dens anvendelse som forbindeplads forudsætter tilstedeværelsen af en læge, hvilket ikke er til rådighed.   Da HJV indsættelse er baseret på enkeltmand i sammensatte ENH, ses SANTJ bedst fokuseret på enkeltmand (SYHJ og ikke SANIGRP). Der er i NATOPS ikke behov for stationær større behandlerkapacitet i HJV, idet civile beredskab må forudsættes af fungere. HJV SANTJ skal derfor være fokuseret på at stabilisere patienten i den korte periode der måtte gå forinden evakuering til hospital. Stationær behandlerkapacitet kan her blot betyde forøget evakuerings tid.   SAN støtte til foreninger mv. kan gennemføres af alm. FØHJ/SYHJ.   SYPA UDD i HJV minder om UDD til ambulancemand i HRN. Denne UDD i HRN får en varighed af 8-9 uger. Dette kan ikke gennemføres i HJV (frivillige) hvorfor SYPA UDD og derved SANIGRP i HJV mister troværdighed/legitimitet. Der er ca. 50 SYPA på landsplan.

33 De væsentligste konsekvenser, fortsat
AG Normerings anbefalinger implementeres samtidigt med nyt opstillingsgrundlag. Justering af HVS uddannelser. OP kontrol gennemføres jf. DIR, der forventes ”rummeligt”, så eksisterende aktiviteter, øvelser og indsættelser kan indgå. KTR udarbejder DIR og sikrer integration i HJV kontrolkoncept. Ny HJV indsatslederUDD skal udarbejdes af HVS. Indgår i UAG UDD i AFPO. SANIGRP er ikke efterspurgt som enhed. Kapaciteten nedgraderes bl.a. i mangel af læge. Ikke en efterspurgt kapacitet. Vi anvender CIV ambulanceberedskab. 1. HJ på stedet af SYHJ i alle GRP SYBH i MHV SØDEL. SYPA udgår pga 8-9 ugers UDD krav. Støtte til foreninger m.v. kan ske som alm. 1. HJ. Entusiaster kan blive SYHJ eller 1. HJ IN (FSUUDD). SYHJ i KDOGRP og STUAFD kan blive SANIN. SYHJ kan lave ”task forces” til særlige OPG/støtte til FSV. SANIGRP er som kapacitet ikke efterspurgt.   SANITRAILER er ufleksibel, idet den hverken kan anvendes som ambulance (ej plads til patienter) eller forbindeplads (pga. manglende læge). Trailer bør dog (idet vi nu har dem og har anvendt ressourcer til anskaffelse) fremadrettet kunne anvendes som "transportplatform" for SAN MAT mv. indenfor rammerne af det behov UDD (og indsættelse) af SYHJ stiller.   Trailerens anvendelse pt. er juridisk problematisk, idet dens anvendelse som forbindeplads forudsætter tilstedeværelsen af en læge, hvilket ikke er til rådighed.   Da HJV indsættelse er baseret på enkeltmand i sammensatte ENH, ses SANTJ bedst fokuseret på enkeltmand (SYHJ og ikke SANIGRP). Der er i NATOPS ikke behov for stationær større behandlerkapacitet i HJV, idet civile beredskab må forudsættes af fungere. HJV SANTJ skal derfor være fokuseret på at stabilisere patienten i den korte periode der måtte gå forinden evakuering til hospital. Stationær behandlerkapacitet kan her blot betyde forøget evakuerings tid.   SAN støtte til foreninger mv. kan gennemføres af alm. FØHJ/SYHJ.   SYPA UDD i HJV minder om UDD til ambulancemand i HRN. Denne UDD i HRN får en varighed af 8-9 uger. Dette kan ikke gennemføres i HJV (frivillige) hvorfor SYPA UDD og derved SANIGRP i HJV mister troværdighed/legitimitet. Der er ca. 50 SYPA på landsplan.

34 Plan for færdiggørelse og implementering
Tid Aktivitet – 30 SEP 2011 Udarbejdelse af nyt opstillingsgrundlag. 10 OKT – 14 NOV 2011 Rundrejse til MYN. 14 NOV – 23 NOV 2011 Justering. Endelig godkendelse. Udsendelse. 23 NOV 2011 – 15 FEB 2012 Justering af Q´er, HVJBST og udarbejdelse af funktionsbeskrivelser (MYN). Justering af UDD DIR, UDD veje og UDD database. Kapacitetskatalog m.v. Normeringsestimater. Udarbejdelse af DIR for operativ kontrol. Udarbejdelse af ny referencestruktur (organisationsskabeloner) i DeMars TR/værn/DST drøftelser med underlagte vedr. HJK min. opstillingskrav, operative behov contra UAFD muligheder. 15 FEB 2012 MYN indsender mulig opstilling (antal og type) samt evt. plan for opfyldelse af krav. 15 FEB – 16 APR 2012 HJK kontrollerer indsendte behov og muligheder. Fastlæggelse af endelig normering og udarbejdelse af sætstyklister. HJK vurderer materielmæssige konsekvenser – evt. justering af MAP. HJK fastsætter og udmelder opstillings- og beredskabskrav. Oprettelse af ny mulig struktur i DeMars. 16 APR – 15 JUN 2012 DST gennemfører organisatorisk skift på enkeltmand. 01 JUL 2012 Afgrænsning af tidligere struktur Forslag: Opstillingsgrundlaget kan med fordel adresseres på CHV myndighedsbesøg i JAN 2012. MYN forventes inddraget i udarbejdelsen af funktionsbeskrivelser.


Download ppt "Orientering om HJV fremtidige opstillingsgrundlag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google