Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Førstehjælpsuddannelsen anno 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Førstehjælpsuddannelsen anno 2008"— Præsentationens transcript:

1 Førstehjælpsuddannelsen anno 2008
Førstehjælp (GRU) (1002): a. Kontrol af stoffet fra grundlæggende FØHJ (praktisk) b. GRP diskussioner om holdninger/forventninger til kursus  evt. intro SiteScape c. Formål: At tilegne alt militært personel en sådan viden og sådanne færdigheder, at de efter uddannelsen selvstænd­igt er i stand til at forebygge ulykkers udbredelse, holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter, at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået samt kunne stabilisere en tilskadekommen og give yderligere førstehjælp indtil redningsmandskab eller læge tager over. Herudover kunne udføre første­hjælp ved sygdomme og småskader, der ikke kræver lægehjælp. d. INDHOLD: - FPTBST 180.1: Er normeret med 30 timer og er det samme som det civile udvidede FØHJ kursus. Det undervises ikke i forhold på kamppladsen m.v. Mærkeprøven gennemføres efter dette modul. - FPTBST 180.2: Er normeret med 8 timer og indeholder forhold på kamppladsen (TCCC). - FPTBST 180.3: Er normeret med 6 timer og indeholder kun den løbende vedligeholdelsesuddannelse efterfølgende. Uddannelsen skal vedligeholdes hvert år. Alternativt skal uddannelsen udvides med 4 timer til gennemførelse af en mærkeprøve. - FPTBST 180.4: Er normeret med 2 timer og indeholder en sundheds- og hygiejneuddannelse. Periode : Kendes ikke Sted : RGN Tid : 40 timer Giver kvalifikation : Q Tiltag. FØHJ UDD gennemføres indenfor nuværende grunduddannelse (100 timer) Der tages FØHJ timer fra U–DIR 1008 brandbekæmpelse UDD skal vedligeholdes hvert år. Længde 6 timer. Overskrides fristen suppleres med en fornyet mærkeprøve (+ 4 timer) Krav til instruktører: Gennemført FSU 160 eller suppleret med 2007 opdateringen FSU 161 I går 10 JUN 2004 kl. 18:00 blev aftalen om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 som er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristen Demokraterne, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Radikale frigivet. Kopi af aftale om forsvarets ordning fra 2005 til 2009 ligger på Jeres borde til behagelig afbenyttelse. Som i 1999 er der tale om store ændringer og omstillinger som berører alle i Forsvaret og hjemmeværnet. Denne gang berører det også Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet. Aftalen giver en hovedretningslinie og rammer for udvikling af dansk forsvar. Der er tale om, at der nu udestår et detaljeret konsolidering af forligets enkelte projekter. Dette skal i efteråret 2004 forelægges forligspartierne med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng i struktur og økonomi, herunder at en vurdering af mulighederne inden for den økonomiske ramme at tilvejebringe yderligere operative kapaciteter. Omtale om den detaljerede konsolidering vil jeg vende tilbage til sidst i mit indlæg. Først vil jeg orientere Jer om omlægningen af dansk forsvar, herunder med hovedvægten på totalforsvar og omfanget af den nye værnepligt. Efterfølgende vil jeg punkt for punkt gennemgå de dele af teksten i aftalen, der direkte vedrører hjemmeværnet og vores forhold. Jeg vil komme ind på de funktionelle tjenester, hvilket der dog er ganske få ændringer til i forhold til Regeringens oplæg fra 10 MAR Endelig vil jeg give Jer en orientering af øvrige forhold i aftalen, der kan have betydning for hjemmeværnet, såvel ansatte som frivillige. Uddannelse i timer : 40 Uddannelse i dage : 5 Uddannelse i uger : 1

2 Sygehjælperuddannelsen anno 2008
Sygehjælperkursus (5011): a. Kontrol af stoffet fra grundlæggende FØHJ (praktisk) b. GRP diskussioner om holdninger/forventninger til kursus  evt. intro SiteScape c. Formål Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den enkelte er i stand til at have forståelse for kamppladsens vilkår, egen indsættelse og de såredes evakueringsmuligheder, samt selvstændigt kunne vurdere og udføre de sanitetsmæssige opgaver, nødflytning, livreddende førstehjælp og klargøring til evakuering, under TCCC ved militær indsats. d. INDHOLD: Taktisk sanitetstjeneste Hygiejne og etik Behandlingsmetodik Væske- og smertebehandling Triage Sanitetsfaglig dokumentation Periode : Kendes ikke Sted : RGN Tid : ca. 60 timer Giver kvalifikation : Q Modulopbygning. Kendes for nærværende ikke, men kunne eksempelvis være: Løsning 1: Kombination af tilstedeværelse og løsning af GRP opgaver i SiteScape. Løsning 2: Rent tilstedeværelseskursus, evt. fordelt over en periode. Løsning 3: Kendes ikke, hvis der er en. Krav til instruktører: Læge eller sygeplejerske med PHTLS baggrund Sygepasser HJV med INST uddannelse Anden relevant uddannelse som modsvarer kravene til en PHTLS uddannelse I går 10 JUN 2004 kl. 18:00 blev aftalen om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 som er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristen Demokraterne, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Radikale frigivet. Kopi af aftale om forsvarets ordning fra 2005 til 2009 ligger på Jeres borde til behagelig afbenyttelse. Som i 1999 er der tale om store ændringer og omstillinger som berører alle i Forsvaret og hjemmeværnet. Denne gang berører det også Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet. Aftalen giver en hovedretningslinie og rammer for udvikling af dansk forsvar. Der er tale om, at der nu udestår et detaljeret konsolidering af forligets enkelte projekter. Dette skal i efteråret 2004 forelægges forligspartierne med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng i struktur og økonomi, herunder at en vurdering af mulighederne inden for den økonomiske ramme at tilvejebringe yderligere operative kapaciteter. Omtale om den detaljerede konsolidering vil jeg vende tilbage til sidst i mit indlæg. Først vil jeg orientere Jer om omlægningen af dansk forsvar, herunder med hovedvægten på totalforsvar og omfanget af den nye værnepligt. Efterfølgende vil jeg punkt for punkt gennemgå de dele af teksten i aftalen, der direkte vedrører hjemmeværnet og vores forhold. Jeg vil komme ind på de funktionelle tjenester, hvilket der dog er ganske få ændringer til i forhold til Regeringens oplæg fra 10 MAR Endelig vil jeg give Jer en orientering af øvrige forhold i aftalen, der kan have betydning for hjemmeværnet, såvel ansatte som frivillige. Uddannelse i timer : 60 Uddannelse i dage : 8 Uddannelse i uger : 2

3 Sygepasseruddannelsen anno 2008
Sygepasser tilstedeværelse modul 1 (5020): (Tilstedeværelsesdel 1) a. Kontrol af SYHJ stoffet (skriftlig som praktisk) b. GRP diskussioner om holdninger/forventninger til kursus  intro SiteScape c. Teori Kinematik, golden hour Skadestedslære Hygiejne Medicinhåndtering Primær/sekundær vurdering Patomekanismer Lægeassistance Reponering af brud Trailer kendskab og vedligehold d. Praktik Materielkendskab skill-stations Periode : Weekend Sted : HVS Tid : 25 timer Sygepasser, fjernundervisning modul 2 (8020): (Fjernundervisning) a. Løses i studiegruppe regi b. Vejlederforum og tilknyttede vejledere. c. Der løses 4 – 6 opgaver. Periode : 1 – 4 måneder Sted : Hjemme/HVS Tid : 125 timer Sygepasser tilstedeværelse modul 3 (5021): (Tilstedeværelsesdel 2) a. Skriftlig test. b. GRP diskussioner om opgaveløsningerne på SiteScape. c. Teori Triage ved masseskader Skadestedslære Sygepleje - Patomekanismer Etik Trailer vedligehold d. Praktik skill-stations handlebaner Der anvendes SAN trailer fra eksisterende DST med uddannet PSN Periode : Ugekursus Sted : HVS Tid : 50 timer Giver kvalifikation : Q Uddannelse i timer : 200 Uddannelse i dage : 27 Uddannelse i uger : 6 I går 10 JUN 2004 kl. 18:00 blev aftalen om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 som er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristen Demokraterne, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Radikale frigivet. Kopi af aftale om forsvarets ordning fra 2005 til 2009 ligger på Jeres borde til behagelig afbenyttelse. Som i 1999 er der tale om store ændringer og omstillinger som berører alle i Forsvaret og hjemmeværnet. Denne gang berører det også Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet. Aftalen giver en hovedretningslinie og rammer for udvikling af dansk forsvar. Der er tale om, at der nu udestår et detaljeret konsolidering af forligets enkelte projekter. Dette skal i efteråret 2004 forelægges forligspartierne med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng i struktur og økonomi, herunder at en vurdering af mulighederne inden for den økonomiske ramme at tilvejebringe yderligere operative kapaciteter. Omtale om den detaljerede konsolidering vil jeg vende tilbage til sidst i mit indlæg. Først vil jeg orientere Jer om omlægningen af dansk forsvar, herunder med hovedvægten på totalforsvar og omfanget af den nye værnepligt. Efterfølgende vil jeg punkt for punkt gennemgå de dele af teksten i aftalen, der direkte vedrører hjemmeværnet og vores forhold. Jeg vil komme ind på de funktionelle tjenester, hvilket der dog er ganske få ændringer til i forhold til Regeringens oplæg fra 10 MAR Endelig vil jeg give Jer en orientering af øvrige forhold i aftalen, der kan have betydning for hjemmeværnet, såvel ansatte som frivillige.

4 Sygepasseruddannelsen anno 2008
Sygepasser, praktik modul 4 (5023): (Praktik) Hospitalspraktik Ambulancepraktik Lægevagtspraktik Periode : Efter aftale, men bør iværksættes indenfor det første 6 måneder efter SYPA kursus Sted : Lokalt Tid : 30 timer Giver kvalifikation : Q PHTLS, modul 5 (5025): (Tilstedekursus) a. PHTLS kursus Periode : Ugekursus (4 hverdage) Sted : HVS Tid : 45 timer Giver kvalifikation : Q I går 10 JUN 2004 kl. 18:00 blev aftalen om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 som er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristen Demokraterne, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Radikale frigivet. Kopi af aftale om forsvarets ordning fra 2005 til 2009 ligger på Jeres borde til behagelig afbenyttelse. Som i 1999 er der tale om store ændringer og omstillinger som berører alle i Forsvaret og hjemmeværnet. Denne gang berører det også Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet. Aftalen giver en hovedretningslinie og rammer for udvikling af dansk forsvar. Der er tale om, at der nu udestår et detaljeret konsolidering af forligets enkelte projekter. Dette skal i efteråret 2004 forelægges forligspartierne med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng i struktur og økonomi, herunder at en vurdering af mulighederne inden for den økonomiske ramme at tilvejebringe yderligere operative kapaciteter. Omtale om den detaljerede konsolidering vil jeg vende tilbage til sidst i mit indlæg. Først vil jeg orientere Jer om omlægningen af dansk forsvar, herunder med hovedvægten på totalforsvar og omfanget af den nye værnepligt. Efterfølgende vil jeg punkt for punkt gennemgå de dele af teksten i aftalen, der direkte vedrører hjemmeværnet og vores forhold. Jeg vil komme ind på de funktionelle tjenester, hvilket der dog er ganske få ændringer til i forhold til Regeringens oplæg fra 10 MAR Endelig vil jeg give Jer en orientering af øvrige forhold i aftalen, der kan have betydning for hjemmeværnet, såvel ansatte som frivillige. Uddannelse i timer : 75 Uddannelse i dage : 10 Uddannelse i uger : 2

5 Sygepasseruddannelsen anno 2008
Spørgsmål ? I går 10 JUN 2004 kl. 18:00 blev aftalen om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 som er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristen Demokraterne, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Radikale frigivet. Kopi af aftale om forsvarets ordning fra 2005 til 2009 ligger på Jeres borde til behagelig afbenyttelse. Som i 1999 er der tale om store ændringer og omstillinger som berører alle i Forsvaret og hjemmeværnet. Denne gang berører det også Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet. Aftalen giver en hovedretningslinie og rammer for udvikling af dansk forsvar. Der er tale om, at der nu udestår et detaljeret konsolidering af forligets enkelte projekter. Dette skal i efteråret 2004 forelægges forligspartierne med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng i struktur og økonomi, herunder at en vurdering af mulighederne inden for den økonomiske ramme at tilvejebringe yderligere operative kapaciteter. Omtale om den detaljerede konsolidering vil jeg vende tilbage til sidst i mit indlæg. Først vil jeg orientere Jer om omlægningen af dansk forsvar, herunder med hovedvægten på totalforsvar og omfanget af den nye værnepligt. Efterfølgende vil jeg punkt for punkt gennemgå de dele af teksten i aftalen, der direkte vedrører hjemmeværnet og vores forhold. Jeg vil komme ind på de funktionelle tjenester, hvilket der dog er ganske få ændringer til i forhold til Regeringens oplæg fra 10 MAR Endelig vil jeg give Jer en orientering af øvrige forhold i aftalen, der kan have betydning for hjemmeværnet, såvel ansatte som frivillige.


Download ppt "Førstehjælpsuddannelsen anno 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google