Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talforståelse og regneregler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talforståelse og regneregler"— Præsentationens transcript:

1 Talforståelse og regneregler

2 Titalssystemet Et positionssystem
Tallets position i forhold til komma har betydning. Enere 10 0 Tiere 10 1 Hundreder 10 2 Tusinde 10 3 Tiendedele 10 −1 Hundrededele 10 −2 Tusindedele 10 −3 Eks. 23045,567=2∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10 −1 +6∙ 10 −2 +7∙ 10 −3 =2∙ ∙1000+0∙100+4∙10+5∙

3 De fire regnearter Hvad ved vi om de fire regnearter? Plus – Addition
Minus – Subtraktion Gange – Multiplikation Divider – Division Gå ind på www. matematik.gyldendal.dk . Brug UNI-login Løs opgaverne ”De fire regningsarter”

4 De fire regnearter Er det sandt at 5∙7∙9=7∙5∙9=9∙5∙7 ?

5 De fire regnearter - multiplikation
+∙+= +∙−= −∙−= −∙+= Lav selv nogle opgaver ud fra ovenstående stående og afprøv dine teorier.

6 De fire regnearter – division
+ + = + − = − − = − + = Lav selv nogle opgaver ud fra ovenstående stående og afprøv dine teorier.

7 De fire regnearter – opgaver
Gå ind på www. matematik.gyldendal.dk . Brug UNI-login Læs ”Negative tal” Løs opgaverne ”Regn med negative tal”

8 Typer af tal ℕ De naturlige tal er alle positive hele tal, altså 1, 2, 3... Også kaldet tælletallene. ℤ De hele tal inkluderer både positive og negative heltal samt 0, altså fx … -3, -2, -1, 0, 1,2, ℝ De reelle tal består af alle rationale og alle irrationale tal. Irrationale tal er tal, der ikke kan skrives som endelige eller periodiske decimaltal (fx π og ). ℚ De rationale tal er alle hele tal, samt tal der kan skrives som et endeligt eller et periodisk decimaltal, og de tal, der kan skrives som brøker. De irrationelle tal, er decimaltal der ikke er edelige eller periodiske. Fx 2 eller π

9 Typer af tal

10 Typer af tal - tallinjer
De naturlige tal på tallinjen ℕ= 1,2,3,4,… Alle positive hele tal De hele tal på tallinjen ℤ= …,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,… Alle hele tal

11 Typer af tal - tallinjer
De reelle tal på tallinjen ℝ= −∞,…,∞ Alle de tal man kan placere på en tallinje fra minus uendelig til uendelig. Alle rationelle tal (brøker) og irrationelle tal.

12 Typer af tal - opgaver Gå ind på www. matematik.gyldendal.dk . Brug UNI-login Løs opgaven ”hvilken talmængde”

13 Typer af al - opgave Facit til opgaven ”hvilken talmængde”

14 Opstilling på en tallinje
Typer af tal Opstilling på en tallinje Alle for udleveret et tal, hvorefter I skal ordne jer efter tallenes størrelse

15 Decimaltal Endelige decimaltal Periodiske decimaltal
Fx 1 2 =0,5 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 =0,7 Periodiske decimaltal Fx 1 3 =0,33 33 Fx =0, Ikke periodiske decimaltal Fx 2 =1, 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝜋=3, Decimaltal på lommeregneren – hvordan ser det ud?

16 Decimaltal – opgaver Opgaver på www.matematik.gyldendal.dk
Læs ”Decimaltal” Løs opgaverne ”Regn med decimaltal”

17 Parenteser Der er to slags parenteser Fortegns-parentes
3− −4 ”Regn-mig-først”-parenteser 3 3−7

18 Parenteser - regneregler
Se på regnestykkerne, hvilke regler kan du udlede af disse? = – 7 = -12 5 ∙ = – (-7) = 2 5 ∙ (2 + 4) = : = 7 5 (2 + 4) = : (3+5) = 0,75 = 3 (6:3) – 5 = -3 5∙ ∙3 = 38 (6:3) 5 = 10

19 Regnearternes hierarki

20 At gange og dividere ind i en parentes
Bruges når der er en ubekendt inden i parentesen. 𝟑 𝟒+𝒙 husk: - Der er et ”usynligt” gange mellem 3 og parentesen 3∙ 4+𝑥 - Den ubekendte kan også betegnes med andre bogstaver Man ganger ind på hvert led i parentesen. 𝟓 𝐱+𝟕 = 𝟓∙𝐱 + 𝟓∙𝟕 =𝟓𝐱+𝟑𝟓 Man dividere ind på hvert led i parentesen. 2: 𝐱+𝟒 = 𝟐 𝒙 + 𝟐 𝟒 = 𝟐 𝒙 +𝟎,𝟓

21 Parenteser - opgaver Find opgaver på bloggen ”Træningsopgaver med parenteser”

22 Potenser Hvad betyder potenser? Hvordan skrives potenser

23 Potenser– regneregler

24 Potenser – opgaver Opgaver op www.matematik.gylendal.dk Læs ”Potenser”
Løs opgaverne ”Potens og rod”

25 Opsamling Ret sammen med en makker de opgaver I har lavet til i dag.
Facit til ”Regn med kvadratrod” ligger på bloggen. Facit til ”Regn med parenteser” skal I diskutere i makkerpar. Hvilke regneregler kende vi for potenser? Hvilke regler kender vi for parenteser? Hvilke regler må gælde for rødder? Potens og rod er hinandens modsætninger Hvilke andre modsætninger kender vi?

26 Rødder Hvad betyder kvadratrod? Hvad betyder den n rod?

27 Rødder - regneregler

28 Rødder - regneregler

29 Rødder – opgaver Opgaver op www.matematik.gylendal.dk Læs ”Kvadratrod”
Løs opgaverne ”Regn med kvadratrod”

30 Reducer Hvad betyder reducering? Hvornår og hvorfor reducere man?
Hvordan reducere man? 2+3∙2 − −2 3−4 =? 2𝑥+3 − 3𝑥 𝑥+5 −3 3−4𝑥 =? Løs opgaver på matematik.gyldendal.dk ”Reduktionsopgaver”

31 Ligningsløsning Hvad betyder ligningsløsning?
Hvornår og hvorfor løser man ligninger i matematik? Hvordan løser man ligninger man? 2𝑥+33=4𝑥−3 2 𝑥−1 +3𝑥=16 −𝑥 Lav opgaver på matematik.gyldendal.dk ”Løsning af ligninger”

32 Lektie til tirsdag Findes på bloggen
Reducer 1 Ligningsløsning 1 Mandag vil Gurli have undervisningen


Download ppt "Talforståelse og regneregler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google