Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland

2 NUTIDSVÆRDI-METODEN: En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9% Investeringen vil bare give indtægter i to år – nettoindtægten det ene år vil blive kr 49 050,- og det andet år kr 55 840,- Dette kan illustreres: 012År -80 00049 05055 840 49 050 / 1,09 = 45 000 55 840 / 1,09 2 = 47 000 92 000 - Investeringsbeløb:80 000 = Nutidsværdi:12 000 Denne investering er lønsom, da den giver en positiv nutidsværdi på kr 12 000,- NUTIDSVÆRDI-METODEN: En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9% Investeringen vil bare give indtægter i to år – nettoindtægten det ene år vil blive kr 49 050,- og det andet år kr 55 840,- Dette kan illustreres: 012År -80 00049 05055 840 49 050 / 1,09 = 45 000 55 840 / 1,09 2 = 47 000 92 000 - Investeringsbeløb:80 000 = Nutidsværdi:12 000 Denne investering er lønsom, da den giver en positiv nutidsværdi på kr 12 000,- Investeringsanalyse Kontantstrøm

3

4 Finansiering ? Hvad er det ? Enhver virksomhed har både ved opstart og under drift og udvikling brug for kapital. Finansiering er læren om hvordan dette kapitalbehov kan dækkes, og defineres således: Finansiering af en virksomhed er fremskaffelse af den til virksomhedens anlæg og drift nødvendige kapital.

5 Emner - dagsorden Hvad skal finansieres Budgetter og budgetmodeller Fremmedkapital og/eller egenkapital Finansieringskilder Ansøgningsgrundlag og dokumentation Sikkerhedsstillelser Samarbejde med långiver eller investor

6 Finansieringsmulighederne er dynamiske Finansieringsmulighederne ændrer sig konstant Udbud og efterspørgsel efter penge flytter sig konstant

7 Finansieringsbehovet er dynamisk – målet/ønsket er ofte at blive selvfinansierende

8 ..men hvad sker ofte.. Omsætningen kommer ikke som forventet Kunderne betaler ikke helt til tiden DB lever ikke op til det budgetterede Har været nødt til at investere i … Omkostningerne er røget i vejret En stor kunde er gået konkurs på det værst tænkelige tidspunkt Vi har vækstet mere end forventet, og forretningsmodellen har ikke været gearet til denne vækst …

9 Men - noget ændrer sig dog ikke Aktiver = Passiver

10 Først skal følgende afklares Hvad skal finansieres ? Hvor mange penge skal bruges ? Hvordan / hvornår kan de betales tilbage ?

11 Status – aktiver 31.dec.

12 Status – passiver 31.dec.

13 De typiske budgetter for en Entrepreneur- virksomhed består i: 1.Privat budget 2.Investeringsbudget (etableringsbudget) 3.Resultatbudget (driftsbudget) 4.Likviditetsbudget 5.Balancebudget

14

15

16 Finansieringsmuligheder Bruge egne penge (ofte et krav) Banklån / realkreditlån Kassekredit Leverandører Skat og moms Leasing/leje Fakturabelåning Vækstfonden (vækstkaution, vækstlån eller ansvarlige lån) Eksterne investorer (innovationsmiljøer, business Angels, strategiske alliancer, ventureselskaber) Crowd-funding FFF

17 Vækstfonden Mikrolån = kaution Vækstkaution Vækstlån Venture

18 Crowdfunding Bidragsbaseret (donation): bidragsgiver/investor har ingen forventning om at få andet tilbage end at projektet realiseres Belønningsbaseret (reward): investor har begrundet forventning om at modtage en håndgribelig belønning Lånebaseret (loan): ”Backer”/investor har begrundet forventning om at få investeret beløb tilbage -med eller uden renter) Egenkapitalsbaseret (equity): investor har begrundet forventning om at modtage aktielignende rettigheder for sin investering.

19

20

21 21 Forberedelse – forberedelse ------

22 Tips og tricks Vælg en bevidst fundingstrategi og derfra platform (omkostninger, hjælp, profil) Fastsæt præcise succesmål Forbered kampagnen seriøst, evt. via en test Udarbejd eller få udarbejdet videopræsentation Bearbejd dit eget netværk + sociale medier Følg op på kampagnen konstant – især på de sociale medier

23 Sikkerheder Kaution af stifter/ejer Kaution fra 3. person Pant i fast ejendom Pant i løsøre Pant i immaterielle aktiver Virksomhedspant …

24 Ekstern egenkapital Ejer ønsker…. En stærkere finansiel position Stærkere kompetencer i virksomheden (bestyrelse, professionelt netværk) Adgang til yderligere finansiering

25 Ekstern egenkapital …men skal overveje… Reduceret ejerskab og kontrol Krav om finansiel styring, afrapportering, diciplin Afgive indflydelse på ledelse og strategiske beslutninger Fokus på investors – og dermed også egen exit

26 Business angel karakteristika Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit’et virksomhed(er) Lyst og evne til at investere i nye vækstvirksomheder helst lokalt Egenkapital, konvertible lån, optioner Forventning om afkast Investerer ofte inden for eget faglige domæne Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) og dermed både faglig og personlig ”mening” med investeringen Investerer typisk via et holdingselskab fra 100.000 – 2 mio. DKK pr. case Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier Mange er organiseret i netværk

27 Cases ”egnet” til BA Investeringen fokuseret på opstart, omlægning, ændringer, re- kapitalisering Casen indebærer typisk høj risiko og kan ikke bankfinansieres Kapitalbehov på 250.000 – 5 MDKK Værdisætning typisk under 10-15 MDKK (ofte omkring 3-5 MDKK) Teamet er ”ungt” og typisk lav grad af organisering Der mangler kompetencer og netværk rundt om virksomheden Tæt på det kommercielle stadie eller i gang med salget Muligt afkast er højt f.eks. faktor 5-10 Enighed om at sælge selskabet på sigt

28 Balance før kapitaltilførsel

29 Investors forudsætninger Investors kalk.rente = 20% Investors ejerandel = 49 %

30 Mulig kalkulation af investors pris

31 Balance efter kapitaludvidelse

32 Forslag til opbygning af præsentationen af virksomheden over investorer, banker mv. Titel og oplægsholder Forretningsidé Markedet og kundens problem Løsning på kundes problem Virksomhedens unikke teknologi Konkurrencesituationen Forretningsmodel Go to Markedsstrategi Økonomisk overblik og forecast Team Tidslinje og status Kapitalbehov og udspecificeret anvendelse af midler Hvorfor investere i virksomheden Afkast (ROI) og EXIT strategi.

33 Innovationsmiljøer BOREAN Innovation NOVI Forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Hjemmeside: http://www.borean.dk/da/ CAPNOVA Åbogade 15, 8200 Aarhus N Hjemmeside: http://www.capnova.dk/ Pre-Seed Innovation A/S Diplomvej 381 (DTU), 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: http://www.preseedinnovation.dkhttp://www.preseedinnovation.dk Syddansk Teknologisk Innovation A/S Forskerparken 10, 5230 Odense M Hjemmeside: http://www.sdti.dk/

34 Finansieringsmodel fra Innovationsmiljø A Drift ApS Capnova A Holding ApS 25 % ejerandel 12.500,- 75 % ejerandel 37.500,- Ansvarlig lån på … ApS kapital 50.000,- + ansvarlig lån

35 Ledelsesvurdering Personlige egenskaber (lederevner, visioner, målrettet, prioritering) Personlige forudsætninger (baggrund, uddannelse, netværk, erfaring) Personens risikovillighed (egen satsning, sikkerhed, engagement) Ledelsens evne til budgettere “rigtigt” Ledelsens evne til at reagere i tide

36 Vurdering af virksomhed Virksomhedens organisation, ledelse og medarbejdere Kapacitet og effektivitet Hvilke rådgivere anvendes Virksomhedens økonomiske styringssystem, budgetter, mv. Mulighed for andre finansieringskilder

37 Vurdering af muligheder Virksomhedens vision, mål og motiver (forretningsgrundlag) Branche Produkter/ydelser Markeder Produktionsmåde Konkurrenceforhold Relationer til kunder, leverandører, mv. Hidtidige resultater

38 Samarbejde - kommunikation Bankens vurdering af virksomhedens styrkeprofil Virksomhedsinfor- mationer til banken Det gode samarbejde


Download ppt "StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google