Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens interessenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens interessenter"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens interessenter

2 Virksomheden Medarbejdere Leverandører Långivere Myndigheder Ejere
Ledelse Medarbejdere Kunder

3 Ejere Ledelsen Medarbejdere Kunder Leverandører Långivere Myndigheder
Bidrag: Ejer virksomheden og har stillet risikovillig kapital til rådighed for virksomheden. Belønning: Får virksomhedens eventuelle overskud. Ejere Bidrag: Arbejdskraft (typisk veluddannet). Belønning: Løn og spændende udfordringer. Ledelsen Bidrag: Arbejdskraft. Belønning: Løn og gode forhold. Medarbejdere Bidrag: køber virksomhedens produkter og skaber virksomhedens omsætning. Belønning: Får de produkter de har brug for, til tiden, i rette kvalitet osv. Kunder Bidrag: forsyner virksomheden med varer og serviceydelser. Belønning: En pris for deres varer der mindst modsvarer hvad de kan få andre steder. Leverandører Bidrag: Stiller kapital til rådighed. Belønning: Renter. Långivere Bidrag: Sikre den infrastruktur, sikkerhed og uddannede arbejdskraft, der er nødvendig for at virksomheden kan fungere optimalt. Belønning: Skatter og muligheden for at stille krav til virksomheden. Myndigheder

4 Konflikt mellem interessegrupper
Fordi interessegrupperne har forskellige bidrag, belønninger og behov, vil der ofte opstå konflikter imellem dem. Hvis konflikterne bliver meget store kan det svække virksomheden. Ses f.eks ved strejker hvis medarbejderne og ledelsen ikke kan blive enige om løn og arbejdsvilkår.

5 Konflikt inden for samme interessegruppe
Konflikter kan også opstå internt i samme interessegruppe. F.eks vil nogle kunder ønske så billige varer som muligt, mens andre ønsker så god en kvalitet som muligt. Det kunne også være blandt ejerne hvor nogle vil ønske at virksomheden opfører sig etisk og påtager sig et socialt ansvar, mens andre vil profitoptimere. (Udviklingsafdeling, Skoleelever, diskussion af lønnedgang)

6 Styrkeforholdet På kort sigt kan én interessegruppe have en meget stærk position over for virksomheden. En meget stærk position vil betyde at gruppen har nemmere ved at få opfyldt deres krav. (IT folk En sådan magtposition vil dog meget sjældent være stadig, og hvis den viser sig at være stabil vil virksomheden gøre hvad den kan for at reducere/eliminere denne gruppe, eller minimere deres indflydelse. (SAS, trykkere)

7 Styrkeforholdet Virksomheden kan ikke undvære interessenterne, men virksomheden kan søge at udskifte i de enkelte interessentgrupper for på den måde at styrke virksomhedens position. (Mærsk)

8 Bidrag og belønning Som det fremgår af figur 1.9 på side 35/29 så vil en interessent på LANGT sigt kræve at den belønning de modtager fra virksomheden er større end det bidrag de yder. Dette betyder IKKE at virksomheden bidrager med mere end den får i belønning. Fra virksomhedens synspunkt er værdien af interessenternes bidrag større end den belønning virksomheden giver! Dette skyldes at der skabes en såkaldt win-win situation, hvor begge parter nyder godt af udvekslingen. (pareto-optimal fordeling)

9 Bidrag og belønning På KORT sigt kan en interessent godt modtage en belønning som er mindre end sit bidrag. F.eks aktionærer når virksomheden taber penge. På KORT sigt kan en virksomhed godt fastholde en interessent selv om interessentens bidrag ikke dækker den belønning som virksomheden skal betale. F.eks fastholdelse af specialuddannet arbejdskraft i virksomheder med sæsonudsving. (flyveledere)

10 Undtagelsen der bekræfter reglen
Det der normalt er gældende for interessenter angående styrkeforhold samt bidrag og belønning, gælder ikke nødvendigvis for myndigheder. Myndigheder er ikke en interessent virksomheden kan vælge fra eller til, selv om virksomheden mener, at den bidrager med mere end den får i belønning. På samme måde er virksomhedens mulighed for at påvirke myndighederne meget små.


Download ppt "Virksomhedens interessenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google