Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye teknologier kræver innovative forskningssamarbejder - myter og svar om forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter innovation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye teknologier kræver innovative forskningssamarbejder - myter og svar om forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter innovation."— Præsentationens transcript:

1 Nye teknologier kræver innovative forskningssamarbejder - myter og svar om forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter innovation

2 innovation ORIGIN mid 16th cent.: from Latin innovat- ‘ renewed, altered, ’ from the verb innovare, from in- ‘ into ’ + novare ‘ make new ’ (from novus ‘ new ’ ).

3 Udvikling Det specialiserede samfund. Funktionsuddifferentiering, objektivering,videnskabliggørelse - kvalifikationssamfundet. Udviklingsafdelingen. Eksperten som innovator. - Ham Det procesuelle samfund. Fokus på processer. Intern innovation. Kernekompetence - Os Det innovative samfund. Flerhed af tilgange. Emergerende viden skabt gennem netop flerhed. Kernekompetence som ressource og blokering. Brugeren som ekspert. - Dem

4 Mange tilgange Brugerne har sandheden - erkendte og ikke erkendte behov Laboratorier Participatory Design Stor Skala Innovation

5 Overvejelser Er der et marked? Er vi konkurrencedygtige? Fokus på produktinnovation

6 Innovationsmodeller - Opfandt Gud verden og Edison glødelampen?

7 Innovationsmodel Fra den heroiske innovationsmodel”, hvor der den geniale med masterplane ved, hvad der skal skabes og hvordan til ”den kombinatoriske-” og den ”organiske-” model for innovation, hvor forskellige kompetencer og udviklinger bringes i spil med hinanden. Vi skal forstå innovation som en social proces Det er en model, som dels ligger som en del af vores arketype

8 Traditionel teoretisk koncipiering af viden

9 Forskellige former for viden

10 Hvor ligger udfordringerne Har vi et fælles a nliggende Kan vi finde den r igtige måde Kan vi lave dynamiske modeller for T id og ressorcer Kan det i ntegreres i vores kultur Har vi fordele g oderne

11 Vi skal være artige N= a v *r v *t v *i v *g v

12 Udviklingen Innovation Brugerdreven innovation Kompleks brugerdreven Innovation Forskningsbaseret Kontingent Kompleks Brugerdreven Innovation

13 Koncept for brugerdreven innovation (ESBT) ”Systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser mv., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis og behov, herunder ikke- erkendte behov.”

14 It - ”To design digital artifacts is to design people’s lives.”(Lövgren p.1) Vores afsæt er bl.a.interaktionsdesign, hvor vi bygger på den antagelse, at udviklingen af it-systemer i høj grad handler om, hvordan sådanne systemer medierer praksis lokalt frem for fokus på tekniske detaljer eller traditionel kognitiv HCI-design

15 Udgangspunktet ”changing existing situations into preferred ones” (Simon) ”constructed from messy problematic sitations” (Schön)

16 Metoder og tilgange Almindeligvis bliver brugerdreven innovation opdelt i to forskellige retninger, henholdsvis Voice of Customer og Lead User. Voice of Custumer er en videreudvikling af eksisterende produktudvikling, men med en øget vægt på at afdække behovene hos kunderne eller brugerne. Lead user har en anderledes tilgang, idet det her handler om at identificere innovationen i sociale praksisser jvf. opensource og crowdsourcing.

17 Skandinavisk tilgang I Skandinavien har vi en tradition især indenfor udvikling af it-systemer, som adskiller sig fra Voice of Customer og Lead User, da vi involverer brugerne i design- og udviklingsprocesser i forhold til it. Denne tilgang bliver ofte kaldt Scandinavian School of Design.

18 Udfordringen er bl.a.: Det, at brugerne spørges om noget, de ikke ved - nemlig, hvordan en given praksis vil se ud, når den bliver medieret af en ny it- applikation.

19 Forskellige positioner - forskellige baner Observation Participation InternalExternal

20

21 Ressourcer eller rulletekster Löwgren, J., Stolterman, E. (2004). Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology. Cambridge, Mass.: MIT Press. F Grønbæk, K. Rapid Prototyping With Fourth Generation Systems – An Empirical Study, Information Technology & People Year: 1989 Volume: 5 Number: 2 Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Simon, H. (1969). The Science of the Artificial. Cambridge, MA: The MIT Press. Tuomini, Ilkka (2006). Networks of Innovation Change and Meaning in the Age of the Internet. Oxford University Press www.nfbi www.knowledgelab.dk www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk


Download ppt "Nye teknologier kræver innovative forskningssamarbejder - myter og svar om forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter innovation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google