Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens offentlige ledelse og styring Henrik Hjortdal 8. november 2010 Enhed for Perioperativ Sygepleje Rigshospitalet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens offentlige ledelse og styring Henrik Hjortdal 8. november 2010 Enhed for Perioperativ Sygepleje Rigshospitalet."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens offentlige ledelse og styring Henrik Hjortdal 8. november 2010 Enhed for Perioperativ Sygepleje Rigshospitalet

2 Hvorfor syv dogmer om ledelse & styring ? Kronik 2007: NPM er gået for vidt – men ikke alt skal smides ud med badevandet Mange kodeks’er – men ingen for god styring Fremtidens offentlige styring: Holdbare løsninger kræver bred debat om udfordring, vision og mulige løsninger- patentløsninger yt

3 Efter 25 år med NPM: Offentlige ledere bør støttes - ikke svækkes – i ledelsesopgaven Institution (ledelse) Øget pres fra brugere og konkurrenter Øget styring og dokumentation Øget pres for mening marked medarbejdere forvaltning

4 Valgfrihed, konkurrence, taxametersystem Brugerrettigheder Gennemsigtighed/manglende gennemsigtighed Brugernes uddannelsesniveau Brugernes øgede afhængighed og dalende autoritetstro Politiske og medieskabte forventninger Brugerunderøgelser Rekrutterings- og fastholdelsesudfordring Marked og brugere – temposkift, innovationspres

5 Autoritetsskiftet 1980 -1990 Professionens standarder, faglige metoder og etik Personlig mening, ambition og arbejdsglæde Anerkendelsesbehov - eller narcissisme? Personlige relationer til brugerne - kvalitet og psykisk arbejdsmiljø Mening med mere

6 Procesregulering Interne kontrakter Virksomhedsplaner Måling/dokumentation af proces, aktivitet, output, resultat Evalueringer af projekter og drift Tilsyn/inspektioner Akkreditering Styring og dokumentation – ”strået, der knækker kamelens ryg”

7 Styrket ledelse => Balancering og beslutningskraft til gavn for resultater, kvalitet og arbejdsmiljø Bedre brug af medarbejderne => Mening, mulighed og kompetence til professionelt arbejde - forudsætter bedre styring => Øget fokus på effekt, ledelsesrum og faglighed Behov for nyt lederskab og medarbejderskab - samt styring der giver rum herfor

8 Styrket ledelse – ja Ret til lederuddannelse, nye fleksible lederuddannelser, dialogforum Styrket involvering – ja Bedre personaleledelse, styrket efter- og videreuddannelse, øget arbejdsmiljøfokus, øget mulighed for indflydelse Bedre styring - hmm ? Skizofrent budskab: Kvalitetskontrakter, BUM-modeller, akkreditering, servicebeviser, benchmarking # øget ledelsesrum, forenkling og afbureaukratisering Hjalp Kvalitetsreformen ?

9 Formål: Bedre balance mellem ”feasibility” og ”accountability” Princip: Forskydning i styringen 1.Fra hierarki til dialog 2.Fra kontrol til selvevaluering 3.Fra kvantitet til kvalitet Behov for styringsreform

10 1.Respekt for kerneforretningen 2.Fokusér på resultater og effekter 3.Kompetent og ligeværdig dialog 4.Vær situationsbestemt 5.Rigtig snitflade og opgavefordeling 6.Stimulér og beløn resultater og innovation 7.Sikre ansvar og konsekvens Syv dogmer for offentlig ledelse og styring

11 Styring skal understøtte ledelsens tid, kraft og opmærksomhed ift. udvikling og drift af kernen Respekt for kerneforretningen

12 Styring skal give ledelsesrum via mindre procesregulering, detaljering, ritualisering, symbolik og alibimåling – så kan ledelsen give medarbejderrum og kræve resultater… Fokuser på resultater og effekter

13 Vær situationsbestemt Styringens form, sprog og teknik skal tillempes områdets kultur og kapacitet – ledelsens tid, kraft og opmærksomhed på oversættelsesarbejde skal reduceres mest muligt

14 Styring med effekt kræver topledelsesengagement, kendskab til, respekt for og inddragelse af institutionen – styring uden relevans, accept og proportionalitet skaber dårlig ledelse Kompetent og ligeværdig dialog

15 Styring der lykkes forudsætter at hensynet til effektiv driftsledelse tillægges større betydning i lovgivning og organisation - ledelse der lykkes indebærer balance mellem kapacitet og opgave Den rette snitflade og opgavefordeling

16 Styringens omfang, indhold og form skal give rum for dynamik og selvstændig tænkning - ledelse handler om synlighed – usynlighed har også mærkbare konsekvenser Stimuler og beløn resultater og innovation

17 Sikre ansvar og konsekvens Troværdig styring kræver at manglende resultater får konsekvenser - troværdig ledelse ditto

18 Erkendelse af institutionen som kernen i velfærdsstaten Erkendelse af ledelse som afgørende faktor Erkendelse af nye vilkår for leder- og medarbejderskab Erkendelse af de styrendes dobbeltrolle som politisk funktion - og som støttefunktion for kerneforretningen - Vil de fagprofessionelle medvirke? - Vil de styrende (politikere/DCer/KB/KDer) medvirke ? - Vil vælgere og medier medvirke ? Dogmer = Nye spilleregler

19 Muligheder i afbureaukratisering, lederuddannelser, dialogforum, selvevaluering,udfordringsretten Intelligente kontrakter, sammenligninger og målinger Ny centralforvaltningskultur: Ydmyghed Ny ledelseskultur på institutionerne: Personligt lederskab, synlighed og stop for hykleri Demokratisk udfordring: Ny politikerrolle, ny medierolle Laboratorier for fremtidens ledelse og styring ? Forsknings- og udviklingsprojekter ? Anvendelse af Dogmerne

20 Karin Toftild: Hjemkomst


Download ppt "Fremtidens offentlige ledelse og styring Henrik Hjortdal 8. november 2010 Enhed for Perioperativ Sygepleje Rigshospitalet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google