Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation Intern kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation Intern kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation Intern kommunikation
Hvordan kommunikerer du som formand? På jeres møder Mellem jeres møder Ekstern kommunikation Hvordan kommunikerer du/afdelingen Overfor pressen Overfor kommunen Overfor DN-medlemmer i kommunen Hjemmeside Nyhedsbrev

2 Intern kommunikation Hvordan kommunikerer du som formand? Verbalt
Skriftligt Verbalt: holder du enetaler, udlægger teksten for dine ”undersåtter” eller giver du plads til synspunkter? Hvordan er din attitude (bister, inddragende)? Skriftligt: sætter du cc på alle mails, skriver du lange og forklarende mails eller er du kortfattet: Hvad synes I? Vær bevidst om brug af rette kanal til dit budskab

3 Samarbejde med pressen
Journalistens navn? Medie? Anledning/vinkel? Hvorfor dig? Er du den rette? Journalistens dokumentation? Andre kilder? Bed om at få citater til godkendelse Har du brug for fem minutters betænkningstid? Vær parat til at fronte afdelingen!

4 Journalisters kriterier
Væsentlighed Aktualitet/nyhed Sensation/overraskelse Konflikt Identifikation Solohistorien

5 Samarbejde med kommunen
Vær konkret i hvad I vil opnå Hvis I bestemmer problemet – så bestemmer I også løsningen Brug alliancer og tænk i krydspres Husk timingen – hvornår besluttes ting på rådhuset Brug både politikere og embedsmænd Få et møde Brug pressen Tænk i konkrete historier og i bevidst retorik Politikeres reaktion 1. Kan de få en positiv profil (f.eks. i jeres nyhedsbrev, pressearbejde mv.)? 2. Kan de få problemer? Jeres forhandlingskapital afhænger af disse to faktorer. Vi er stærkest på nr. 2, men husk 1’eren (politikere elsker ros, men får det sjældent).

6 Den gode hjemmeside Informerer Engagerer læseren i vores sag
Aktiverer – f.eks. til indmeldelse eller til at tage med på tur Stil spørgsmålet: Hvad vil vi - brugeren af hjemmesiden eller læseren af nyhedsbrevet? Hvad er den gode hjemmeside? Det er der nok rigtig mange rigtige svar på. Så hvis vi nu tager den helt oppefra, så kan vi besvare det spørgsmål ved at sige, at den gode hjemmeside er den hjemmeside, der giver brugeren det, som han eller hun kom for at finde – og som ikke mindst opfylder det mål vi som afsender har med dem. Hvorfor er det egentlig vi laver en hjemmeside – udover at man jo nu om dage nærmest bliver betragtet som ikke-eksisterende, hvis ikke man findes på nettet. Hvad er det vi vil med dem, der kommer forbi hjemmesiden. Vil vi bare informere dem? Vil vi også have at de skal blive engagerede i sagen? Vil vi måske ovenkøbet gerne have at de skal gøre et eller andet – melde sig under fanerne og blive aktive eller bare komme med på vores ture? Det kan virke helt banalt overhovedet at stille de spørgsmål, men det er ikke desto mindre rigtig godt at gøre sig det klart. Åben snak I hovedtræk informere, engagere og aktivere. Og uanset hvad man vil, og hvem man vil det med, så er der nogen karakteristiske træk ved sådan en typisk netbruger. Han – eller hun er overfladisk og utålmodig, Springer rundt fra sted til sted.

7 Lokale nyhedsbreve Fordele og muligheder
Kontakt til medlemmer og andre interesserede Annoncering af ture og arrangementer Informere om aktuelle sager – søge opbakning Annoncere efter nye aktive, projektdeltagere oa. Rent praktisk Beslutning om at ville udsende regelmæssigt Indsamle mailadresser Opsætning på hjemmesiden (skriv til Lave nyhedsbrevet og giv besked om udsendelse Man skal allerførst beslutte sig for om man vil eller ej, og hvis man vil, så kontakte os – så sætter vi det op, det vil sige, at vi opretter en skabelon (lidt i stil med artikel-skabelonen nederst i navigationen), og så opretter vi en tilmeldingsboks et sted på hjemmesiden og en afmeldingsboks. Hvis man har en lang række mailadresser – enten få os til at importere dem eller selv taste. Opmærksom på, at man ikke må sende ud til folk, der ikke har ytret interesse for det. Ikast-brande, Fredericia og Mariagerfjord har allerede – erfaringer?

8 Dilemmaer Høringssvar – uenig i DNs politik på vindmølleområdet
Klage – anbefales ikke at klage, klager, ”kupforsøg”, smadret bil Læserbrev – enig i DNs politik, men upopulær holdning Læserbrev – enig i DNs politik, men i mindretal i bestyrelsen

9 Hvad ville du have gjort?
Høringssvar En kommune udpeger to områder til vindmøller. Området er udlagt som følsomt område i kommuneplan. DN-afdeling er positiv. Det er de bedst egnede områder i kommunen. DN Sekretariat afgiver supplerende høringssvar, hvor man imødegår udpegningen i det følsomme område. I overensstemmelse med vores vindmøllepolitik. DN-afdelingen bliver sure og klager til DN direktør og præsident over sagsbehandler. Hvad ville du have gjort?

10 Klage DN afdeling klager over bebyggelse i fredet område.
Til årsmødet dukker påklagede op sammen med venner og vil ”kuppe” bestyrelsen. DN formand går i pressen. Ugen efter udsættes DN formands bil for hærværk. Sagen tabes i NMKN. Hvad ville du gøre?

11 Læserbrev Fra DN-debatten
DN afdeling har et læserbrev om trængselsringen. Bliver spurgt til legitimiteten. Hvem har besluttet udtalelsen? Ville du skrive et læserbrev om et upopulært emne? Fra DN-debatten

12 Læserbrev Et menigt bestyrelsesmedlem vil skrive et læserbrev, men ved at han formentlig er i mindretal i afdelingsbestyrelsen. Han er i overensstemmelse med DNs politik. Hvordan vil du som formand håndterer sådan en henvendelse fra et menigt bestyrelsesmedlem?


Download ppt "Kommunikation Intern kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google