Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrien som Karrierevej 3 årigt udviklingsprojekt Hvordan stimulerer vi unges parathed og lyst til at tage en erhvervsuddannelse? 19. november 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrien som Karrierevej 3 årigt udviklingsprojekt Hvordan stimulerer vi unges parathed og lyst til at tage en erhvervsuddannelse? 19. november 2014."— Præsentationens transcript:

1 Industrien som Karrierevej 3 årigt udviklingsprojekt Hvordan stimulerer vi unges parathed og lyst til at tage en erhvervsuddannelse? 19. november 2014

2 Disposition 1.Missionen 2.Baggrunden 3.Formål 4.Konkrete initiativer 5.Afrunding 19. november 2014

3 Missionen Hvordan skaber vi sammenhæng i ansvaret for, at de unge kan begå sig i den næste fase af deres liv? 19. november 2014 Hvordan ser det ud med ungeledigheden? Hvor mange af eleverne fra din skole, får ikke en ungdomsuddannelse? Har vores lokale virksomheder de medarbejderkompetencer de har brug for? Hvor stor en andel gennemfører den ungdomsuddannelse de påbegynder? Er folkeskolen/grundskolen med dens måde at undervise på gymnasieforberedende Hvad betyder taxameter-styringen for optaget på min ungdomsuddannelse? Hvordan får vi virksomhederne til at se sig selv som en brik i uddannelseskæden? Ved UU egentlig noget om erhvervsuddannelser?

4 Baggrunden Emne 19. november 2014 Hvad kan vi se: -Næsten 1000 ledige unge under 25 år. Halvdelen er match 1/ jobparate, halvdelen er uddannelses- eller aktivitetsparate -På landsplan går Ca. 70 % af en ungdomsårgang går gymnasievejen (STX, HTX, HHX, HF) Lidt færre i vores område. -Herningsholm Erhvervsskole har rekord lavt optag i år. Ca. 13 % har søgt ind -Vi kommer til at mangle 30.000 medarbejdere i industrien i 2020 på landsplan – det er lige om lidt -På landsplan starter 16 % af studenterne (STX, HTX, HHX, HF), på en erhvervsuddannelse - 15 % læser ikke videre -100 beskæftigede i produktionen skaber gennemsnitligt 35 arbejdspladser i andre brancher (Kilde: D.I, Danmarks Statistik, SFI, AE, HEE, Besk.) Hvad tror vi: -Erhvervsskolernes status er faldet, middelklassen har svigtet – negative jobudsigter, finanskrise, udenlandsk arbejdskraft, vidensamfund, praktikpladser -Ufaglærte får sværere ved at finde og holde på jobs -Industrien som arbejdsplads er ukendt og ikke attraktiv -Karrieremulighederne er svært gennemskuelig -De unge er utrygge ved at skulle vælge allerede når de er 15 – 16 år – de udskyder valget -Mor vil have gymnasiet -Er 80 % afklaret efter 8. klasse? Der er for store frafald på både erhvervsuddannelserne, HF og HG. Hvorfor løser arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne det ikke bare selv?

5 Afsender og organisation 19. november 2014 Herning Byråd: Herning kommune stiller sig til rådighed for at facilitere et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne

6 Formål 19. november 2014 -At afprøve, etablere og institutionalisere nye samarbejdsformer og kanaler, så flere unge kan vælge industrien som karrierevej -Model for samarbejde på et hvilket som helst område -Industrien er attraktiv og der er mange jobs og karrieremuligheder -Vi snakker sammen og nedbryder fjendebilleder, fordomme, barrierer og kulturforskelle

7 Landkort I Emne 19. november 2014 Flere unge skal ind på erhvervs uddannel serne Arbejdspladser Erhvervsskoler Folkeskoler Flere unge skal gennemfø re erhvervsu ddannels erne Flere kompeten te unge skal vælge industrien Flere unge skal vælg rigtigt første gang Spor Aktører Beskæftigelse incl UU

8 Landkort II Projekttyper – forpligtigelsesgrad og omfang Emne 19. november 2014 Frivilligt/ fra bunden/på egne vegne Forpligtende/ fra toppen/ på andres vegne Mikro/ for de få - initiativer Rum 1 First-mover Den gode ide Kommunikation De der ”allerede er med” Smal målretning – aktør og spor Decentrale beslutninger Ex. Skills, Erhvervsfag i linjer. Uddannelse uden grænser Rum 2 Den gode ide i større skala Kommunikation Bredere målretning på aktør og spor, Flere der er med Centrale og decentrale beslutninger Ex. ”Hvad kan det bruges til”, Hands on on tour, Industriens dag Rum 3 Indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med de få Kommunikation De der ser ”ideen” Bred og fokuseret målretning – aktør og spor Centrale og politiske beslutninger Ex. Fælles værtskab DM i skills Rum 4 De mange Forpligtende samarbejder Centrale og politiske beslutninger Fokuseret målretning – aktør og spor Længere forberedelse og planlægning Ex. Kontanthjælpsreform. /Sociale klausuler, UEA Makro/ for de mange - initiativer

9 Målgruppe(r) Emne 19. november 2014 Primær Målgruppe Sekundær målgruppeTertiære målgrupper -Elever i overbygningen (7. – 9. årgang) -Elever på mellemtrinnet (4. – 6. årgang) - 10. klasse - Erhvervsskole- elever - Unge uden ungdomsuddannels e - Unge op til 25 år Folkeskoler: Ledere, Vejledere, Lærere (organiserede/enkelte) Fri- og Efterskoler: Ledere, Lærere, Vejledere (organiserede/ enkelte) Ungdomsskolen: Leder, lærere Ungeenhed incl. UU: Ledere, konsulenter, vejledere Erhvervsskoler: Ledere, Lærere Vejledere (organiserede/enkelte) Industrien: Virksomhedsejer, Lærlingeansvarlig (Organiserde/enkelte) Forældre Skolebestyrelserne/ samråd Forældre Venner Søskende Erhvervsakademierne Jobcenter Andre udd. Institutioner Gymnasiet, Handelsskole, HTX, SOSUskolen, produktionsskolen Politikere Pressen/medier/socialemedier 12 3

10 ”Ejerkredsen” Emne 19. november 2014 Industrifremmende loge Aulum Skole Vildbjerg skole Sdr. Felding skole Haderup skole Brændgårdskolen Kibæk Skole Vestervangskolen Sunds skole Hammerum skole 10. Klasse Ungdomsskolen Beskæftigelseshold et: UU-leder Faglig koordinator Ungenehed Teamkoordinator Jobcenter Task-force HHE: Uddannelsesleder,Indu striteknik mv. Uddannelseschef, praktikcenter EUD-koordinator Udd. Direktør Projektleder Vejledningschef Kommunikationschef

11 Emne 19. november 2014 ”Vennerne” Forældrebestyrelse Elevrepræsentant HHE Elevrødder i Folkeskolen Efterskoleforeningen Produktionsskolen Dansk metal D.I Lokale virksomheder LBR Erhvervsrådet AU-Herning Erhvervsakademiet Regionen Nationale kampagner Andre ungdomsuddannelser

12 Konkrete initiativer Mange facetter – mange samarbejdsflader Det handler om ejerskab Langt fra ”top” til ”bund” Vi skal ind ”bagved”, og skabe en efterspørgsel 19. november 2014

13 Virksomhedssamarbejde Udvikling af undervisningsforløb på baggrund af virksomhedens produkter, processer, materialet Lærernes efteruddannelse uden elever Klassen besøger virksomhed og afprøver teori omsat i en praktisk hverdag Erhvervspraktik for alle i 9 og 10. årgang. Enkelte elever i individuelt forløb fx praktik eller 9. klassesopgave Forældrene ”oplyses/efteruddannes” på forældremøder i virksomheden. Evt. koblet med elev-lærer- virksomhedsforløb Skole - virksomhedssamarbejde Efter inspiration fra Naturvidenskabernes hus

14 Åben skole Skolen skal ud i virkeligheden og virkeligheden skal ind i skolen Katalog af valgfag -Matematik i murerfaget -Ungdomsskolen, avanceret matematik i strøm og styring -Et humoristisk multifunktionelt møbel Mere end garbage-can? 19. november 2014

15 Skoleskills -Institutionaliseret ramme -Lokal satsning -Fra 3 til 15 skoler med -Integreret i undervisningen – ikke flere events 19. november 2014

16 Rullende erhvervsgymnasium Hvordan klæder vi lærerne på, så de kan udfordre eleverne i deres ungdomsuddannelsesvalg? - Pier to pier - Når lærerne skal udfordre eleverne 19. november 2014

17 Konsortium -Flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne -Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 19. november 2014

18 Afrunding -Model til markedssvigt -Sammen om noget der også er en kommunal kerneopgave -Kan det kopieres? -Se mere på www.industriensomkarrierevej.herning.dkwww.industriensomkarrierevej.herning.dk 19. november 2014


Download ppt "Industrien som Karrierevej 3 årigt udviklingsprojekt Hvordan stimulerer vi unges parathed og lyst til at tage en erhvervsuddannelse? 19. november 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google