Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Vi når målet – men hvordan?”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Vi når målet – men hvordan?”"— Præsentationens transcript:

1 ”Vi når målet – men hvordan?”
Uddannelse til alle – 95%-målsætningen i Roskilde Kommune, 9. september 2010 ”Organisatoriske og strategiske overvejelser bag implementeringen af Ungepakke-initiativerne i København” Leif Erik Pedersen Centerchef, UU København

2 UU København med samarbejdsparter

3 Status på 95 pct. målsætningen (Pr. 1.6.10)
88,1 % af alle årige har gennemført/er i gang med ungdomsuddannelse eller anden forberedende aktivitet 84,8 % af 9. /10. klasse (2008/09) er i gang med ungdomsuddannelse et år efter

4 Bevægelse for unge fra 9. kl
Bevægelse for unge fra 9. kl. året efter tilmeldingen til ungdomsuddannelse (n=3555)

5 Antal unge i København 1. feb. 2010, i alt 70.900 unge
15 – 17årige 6.500 unge UU fokus på unge (23%) 260 unge fælles UU/JKS 18 – 19årige 9.400 unge UU fokus på unge (30%) JKS unge (17%) kontanthjælp/starthjælp 20 – 24årige unge UU fokus på unge (20%) JKS unge (10%) kontanthjælp/starthjælp

6 BUU arbejdsgrundlag på ungeområdet
”Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet. De bliver i mindre omfang ledige, og mister de jobbet, finder de hurtigere et nyt. Ufaglærte unge er ikke blot oftere ledige, de er også ledige længere tid af gangen, og det er de unge, som rammes hurtigst af ledighed. Derfor er det vigtigt, at vi får alle med og fastholder unge i uddannelse eller i et forløb, der peger hen mod en uddannelse.”

7 BUU arbejdsgrundlag på ungeområdet
En del af en god uddannelsesplan kan være at tage en periode med arbejde, at være i praktik, at være på produktionsskole eller at deltage i et personligt eller fagligt afklaringsforløb. Det afgørende er, at den unge fortløbende er i gang – i uddannelse, job eller afklarende forløb med et uddannelsesperspektiv.”

8 BUU arbejdsgrundlag på ungeområdet
”Børne- og Ungdomsudvalget anser det, at vores unge er ”i gang” som en krumtap for en succesfuld overgang til voksenlivet. Udvalget ønsker at styrke udslusningsindsatsen fra folkeskolen i samarbejde med Uddannelsesvejledningen, erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og andre interessenter. En del af dette arbejde skal løses i et samarbejde med Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for at sikre, at der bliver skabt en sammenhængende indsats for de unge.”

9 Processen til implementering

10

11 Nyt lovkompleks pr. 1. august 2010 betyder
Nyt stærkere fokus på 15 til 17 årige At der skabes uddannelsespligt til det fyldte 18.år med sanktionsmulighed At alle unge skal gennem en uddannelsesparatheds-vurdering efter grundskolen At Københavns Kommune skal sikre, at unge bliver uddannelsesparate (Kontakt inden 5 dage/ tilbud inden 30 dage) At UU får en opfølgningspligt til den unge er 25 år At tidlig vejledning afskaffes i 6. klasse At 10. klasse gøres mere fleksibel og bl.a. knyttes til erhvervsskoler At staten sikrer et fælles datagrundlag, som kan danne udgangspunkt for en målrettet og individuelt tilpasset indsats

12 Ny fleksibel 10. klassestruktur
inddragelse af eud-området 20/20 model – samarbejde mellem folkeskole og eud-skole forskellig længde løbende optag / forskudt start

13 Produktionsskoler udvikling af nye tilbud med eud-sigte
større kapacitet

14 Samarbejde med beskæftigelsesområdet
Lab-lovsmuligheder for årige i virksomhedspraktik

15 Øget anvendelse af bl.a. EGU i stedet for STU
de unge gives længere tid før STU-beslutning

16 Samlet bedre økonomistyring og styring af flow
samling af styring på økonomi og kapacitet for alle uddannelsestilbud til unge efter grundskole under Ungdommens Uddannelsesvejledning

17 Mål som UVM vurderer KK på
Landsdækkende database pr med følgende træk: Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse Gennemførsel af ungdomsuddannelse Hvordan har de unge valgt (efter 9. og 10.klasse) 1. marts Hvor er de henne 1. oktober Hvor er de henne 1. marts året efter Ikke uddannelsesparat pr. 1. marts Årlig brugerundersøgelse af personer/unge, der har modtaget vejledning af UU (kun 9. og 10. klasse) Opgørelse over antal dage for kontakt og tilbud Art og omfang af tilbud

18 Ydelser i UU København 2009

19 Mere fleksibilitet og sammenhæng
Udvikling af nye tilbud


Download ppt "”Vi når målet – men hvordan?”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google