Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop UNDP 26. august 2009 1. Jette Steen Knudsen Nuværende ansættelse: Selvstændig - konsulentopgaver for flere store danske virksomheder (CSR/governance)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop UNDP 26. august 2009 1. Jette Steen Knudsen Nuværende ansættelse: Selvstændig - konsulentopgaver for flere store danske virksomheder (CSR/governance)"— Præsentationens transcript:

1 Workshop UNDP 26. august 2009 1

2 Jette Steen Knudsen Nuværende ansættelse: Selvstændig - konsulentopgaver for flere store danske virksomheder (CSR/governance) og Lektor, CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse (Center for Corporate Governance og CBS-CSR) Medlem af High Level Group, der rådgiver EU-kommissionen om ny handlingsplan for bæredygtig produktion og forbrug Ledelsesgruppen i nyt forskningsprojekt (25 mio. kr.) om ”CSR Impact” Tidligere ansættelser: Project Leader, CEO Office, A.P. Møller Mærsk (CSR feasibility study) Direktør i Copenhagen Center for Corporate Responsibility Senior fellow, Center for European Policy Studies, Bruxelles PhD, MIT Konsulent, PwC 2Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

3 Program for workshoppen 11.15-11.30 Introduktion til workshop v/Jette Steen Knudsen Udfordringer i min virksomhed 11.30-12.30 Session I. Christian Honoré: menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder 12.30-12.45 Pause 12.45-13.45 Session II. Jette Steen Knudsen: miljø og anti- korruption 13.45-14.00 Opsummering og næste skridt – hvad gør jeg, når jeg kommer hjem? 3Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

4 Udfordringer for SMV’er Globalisering -> voksende CSR udfordring for SMV’er I virksomheder, som er her i dag, repræsenterer: Produktionsvirksomheder i udviklingslande Tjenesteydelser Byggeri/arkitektur 4Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

5 Figur 1 Andel af SMV’er, der modtager CSR kundekrav (kilde: Allan Lerberg Jørgensen og Jette Steen Knudsen) 5Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

6 Principperne i Global Compact Menneskerettigheder Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt vedtagne og erklærede menneskerettigheder Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 6Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

7 Principperne i Global Compact (fortsat) Miljø Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Anti-korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 7Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

8 Anti-korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Hvad er korruption? Misbrug af betroet myndighed eller midler for egen vindings skyld (Transparency International) ”Hårde” forseelser: fx bestikkelse – aktiv handling hvor man forsøger at opnår fordele, man ikke er berettiget til ”Bløde” forseelser: fx smørelse (”facilitation payments”) – betaling af mindre summer for at fremskynde sagsbehandling, som man er berettiget til Korruption er dyrt: Verdensbanken estimerer USD 1.000 mia. Den mest korrupte sektor: offentlige anlægsarbejder 8Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

9 Dilemma: korruption - bestikkelse Du ankommer til Bolivia for at holde møde med Pedro, som er en af dine største kunder. I de sidste tre måneder har I arbejdet på en stor salgsaftale og efter hårdt slid regner du med, at aftalen er ved at være på plads. Pedro fortæller dig, at et par af dine konkurrenter også er kommet med et tilbud, men at han overfor sin overordnede har anbefalet dit produkt. Pedro ønsker dog en sidste demonstration af dit produkt, inden han tager en beslutning. Dagen inden demonstrationen spiser I middag sammen. Da middagen er ved at være slut siger Pedro, at ”han godt kunne tænke sig en cigar til”. Det bliver klart for dig, at Pedro spørger dig, hvad du kan tilbyde ham til gengæld for at få aftalen i hus? Hvad gør du? 1.Fortæller Pedro at jeg ikke er interesseret i den form for forretninger 2.Fortæller Pedro at jeg er villig til at give ham de nødvendige gaver 3.Forelægger sagen for min direktør 4.Afbryder kontakten med denne forhandler 9Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

10 Dilemma: korruption - smørelse Du er ingeniør og ekspert i vandkraftværker. På forretningsrejse i Indien hører du om en særlig gunstig forretningsmulighed i Bhutan. Det er nødvendigt, at du tager til Bhutan med det samme. Men du har et problem – det kan tage op til en måned at få et visum. Fra en bekendt hører du, at du kan få et visum med det samme, hvis du betaler 50 USD til den ansvarlige embedsmand på Bhutans ambassade i Delhi. Hvad gør du? 1.Betaler pengene – du har krav på et visum,og du vil ikke miste muligheden for en god forretning 2.Ingenting – du kan alligevel ikke nå at få et visum, og der dukker nok en anden forretningsmulighed op 3.Kontakter din ledelse og beder om tilladelse til at betale pengene 10Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

11 Dilemma: korruption Gode råd: Er der tale om en gave eller om bestikkelse? – spørg dig selv (”Avis-testen”): 1.Har jeg noget imod at andre eller pressen får kendskab til gaven? 2.Vil jeg fortælle om min handling til andre? 3.Ville jeg synes, det var forkert, hvis andre gjorde det samme? 4.Ville det skade samfundet, hvis alle gjorde det? 11Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

12 Dilemma: korruption Gode råd: Virksomhedskodeks om bestikkelse, der skal vejlede medarbejdere om, hvad de skal gøre, hvis de møder krav om bestikkelse Klare linjer for hvornår I fravælger markeder eller kunder Vær åben og diskuter dette med samarbejdspartnere, kunder og leverandører 12Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

13 Korruption: virksomhedseksempel 13Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk Bestikkelse: Novozymes hverken yder eller modtager bestikkelse i nogen form. ’Facilitation payments’: Novozymes søger at undgå sådanne betalinger. Hvidvask af penge: Novozymes bidrager ikke til hvidvask af penge. Enhver økonomisk transaktion skal være dokumenteret. Beskyttelsespenge: Novozymes betaler ikke beskyttelsespenge. Gaver: Værdien af gaver der modtages eller gives, må ikke overstige lokale bagatelgrænser. Politiske og velgørende bidrag: Novozymes giver ikke økonomiske bidrag til politiske partier. Bidrag til velgørenhed er omfattet af en række restriktioner.

14 Korruption – gode råd Hvis du vil vide mere: Undgå korruption (DI), http://di.dk/Marked/CSR/CSR%20redskaber/Korrpution/ Pages/Undgaa%20korruption.aspx http://di.dk/Marked/CSR/CSR%20redskaber/Korrpution/ Pages/Undgaa%20korruption.aspx Om korruption (Transparency International) http://www.transparency.dk/om_korruption/definition.php http://www.transparency.dk/om_korruption/definition.php DI’s CSR Kompas http://www.csrkompasset.dk/ 14Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

15 Miljø Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 15Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

16 Miljø - dilemma Du arbejder for en mindre virksomhed, der har en underleverandør i Indien. Underleverandør-virksomheden har fået ny ejer, som du er meget tilfreds med. Produktet er i orden, levering sker til tiden, og prisen er tilfredsstillende. Da du kommer på besøg, trækker den nye ejer dig imidlertid til side og fortæller, at han for nylig har opdaget, at virksomhedens tidligere ejer har været ansvarlig for kemikaliespild, der kan risikere at forurene grundvandet. Den nye ejer fortæller dig, at han ikke har råd til at ”rydde op”, og han derfor ikke agter at gøre noget ved problemet. Hvad gør du? 1.Dropper på stedet leverandøren 2.Siger til ejeren, at han inden en angivet frist skal få ryddet op 3.Håber på at en af virksomhedens store kunder vil hjælpe virksomheden med at få styr på sagerne 4.Anbefaler den nye ejer at sælge sin virksomhed 16Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

17 Miljø – gode råd Gode råd til din virksomhed: Miljøledelsessystemer Miljøcertificering Miljørapportering Miljøforbedring (produktionsprocesser, råmaterialer, ændring i produktsammensætning, design ) Hvis du vil vide mere: Den ansvarlige virksomhed – frivilligt miljøarbejde og CSR for virksomheder (DI, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen) http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-855-9/pdf/978- 87-7052-855-9.pdf 17Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk

18 Næste skridt for din virksomhed? Hvad vil du vurdere er din største CSR udfordring? Hvilke personer i din organisation vil du involvere i håndteringen af din(e) udfordring (er)? Delmål på kortsigt?Delmål på langt sigt? Jette Steen Knudsen / jsk@csr-strategy.dk18


Download ppt "Workshop UNDP 26. august 2009 1. Jette Steen Knudsen Nuværende ansættelse: Selvstændig - konsulentopgaver for flere store danske virksomheder (CSR/governance)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google