Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Få styr på leverandørerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Få styr på leverandørerne"— Præsentationens transcript:

1 Få styr på leverandørerne
Sammensæt jeres leverandørkæde og få indblik i miljøansvarlig leverandørstyring.

2 Green Enterprises of the 21st Century www.green21.dk
Green21 10 grønne værktøjer til at trimme din virksomhed: Green21 består af 10 miljøværktøjer der er udviklet til at styrke små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne ved at identificere de vigtigste indsatsområder for virksomhedernes miljøarbejde og prioritere områderne

3 Hvorfor bruge ”Få styr på leverandørerne”?
”Få styr på leverandørerne” gør det nemmere at arbejde med leverandørstyring Værktøjet kan være med til at: Give overblik over miljøbelastninger i leverandørkæderne Anbefalinger til hvorledes disse begrænses Viden om ansvarlig leverandørstyring Hvorfor bruge ”Få styr på leverandørerne”? Det overordnede formål med værktøjet er at få små og mellemstore virksomheder i gang med at arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Dvs. at værktøjet gør det nemt for virksomhederne at skabe overblik over de typiske miljømæssige udfordringer forbundet med leverandørkæden i fem forskellige brancher. Hver branche er opdelt i en række typiske processer, som virksomheder efter eget valg kan placere, så det matcher deres værdikæde. Værktøjet vil herefter give et overblik over miljøproblemerne i kæden, samt anbefalinger til hvorledes disse begrænses. Når virksomheden har fået et overblik over leverandørkæden er det næste trin at se på alle de forhold der kan gøre sig gældende i forhold til ansvarlig leverandørstyring og I bliver via værktøjet ”få styr på leverandørerne” ledt videre til ”CSR Kompasset” der hjælper med blandt andet at udforme en Code of Conduct m.m. (Green a)

4 Hvem skal bruge ”Få styr på leverandørerne”?
”Få styr på leverandørerne” henvender sig primært til indkøbere og logistikansvarlige 5 – 20 min Når du har brugt værktøjet har du et overblik over hvor i leverandørkæden der er størst miljøbelastning og hvordan din leverandørkæde ser ud Målgruppe: Målgruppen for dette værktøj er indkøbere og logistikansvarlige i små og mellemstore virksomheder. Det kan dog også med fordel bruges af andre som f.eks. Ledelsen til at få en forståelse for leverandørkæden og miljøproblematikker forbundet med fremstillingen af deres produkter. Tidsramme: Det tager forholdsvist kort tid at få et overblik over dine leverandører. Det kan gøres på under 5 min hvis man på forhånd ved hvor og hvordan ens produkt bliver fremstillet. Hvis man derimod ikke ved hvilke processor ens produkt er igennem inden det er færdigt og bliver sendt ud til forbrugeren kan det tage noget længere tid at kortlægge leverandørkæden. Output: Resultatet af værktøjet er en rapport der giver en oversigt over de største miljøbelastninger i leverandørkæden samt anbefalinger til hvordan man kan imødekomme disse. Når man har disse anbefalinger kan man gå videre til CSR Kompasset hvor man kan få hjælp til blandt andet at udforme Code of Conducts så jeres leverandører kan være med til at nedsætte jeres miljøbelastning. (Green a)

5 Eksempel - beklædning Eksempel:
Her vises et eksempel på hvordan en forsimplet leverandørkæde i beklædningsindustrien kan se ud. Til de forskellige faser er der angivet de væsentligste udfordringer samt anbefalinger til hvordan man kan imødekomme disse. (Green a)

6 Hvorfor beskæftige sig med ansvarlig leverandørstyring?
Det er vigtigt for at sikre ordentlige sociale og miljømæssige forhold i leverandørkæden Ansvarlig leverandørstyring kan: Øge omsætningen Forbedre effektiviteten Minimere risici Hvorfor beskæftige sig med ansvarlig leverandørstyring ? I princippet har virksomheder uanset størrelse det samme ansvar for hele leverandørkæden. Det anerkendes dog internationalt, at ansvaret i praksis afhænger af bl.a. virksomhedens størrelse og mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Virksomheden har dog derved en særlig forpligtelse i forhold til leverandører i første led. Her har virksomheden en direkte kontraktlig relation og dermed en særlig mulighed for at påvirke leverandørerne. Dette kan blandt andet gøres via en Code of Conduct som virksomheden får leverandørerne til at skrive under på i forhold til en lang række sociale og miljømæssige forhold. På CSR Kompasset kan virksomheder få hjælp til lige netop at udforme sådanne kontrakter. (CSR Kompasset 2012a) Fordele ved ansvarlig leverandørstyring: - Øget omsætning: En grøn profil kan åbne op for nye markeder og nye produkter og styrke loyaliteten hos eksisterende kunder. - Forbedret effektivitet: Miljøfokus kan reducere ressourceforbrug og spild. Det kan samtidig være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Minimering af risici: Miljøansvarlig leverandørstyring kan hjælpe til at mindske risikoen for lovovertrædelser og dårlig omtale. (Green a)

7 Det skal I være opmærksomme på når I opererer globalt!
Virksomheder der opererer globalt skal være særligt opmærksomme på: National lovgivning Internationalt anerkendte principper og standarder for menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Anti-korruption Virksomheder der opererer globalt: Det kan være særlig svært for virksomheder der opererer globalt at holde styr på deres leverandører. Det problematiske i forhold til leverandører i andre lande er at de i det pågældende land kan have et andet syn på f.eks. menneskerettigheder end hvordan dette opfattes i Danmark. Særligt i udviklingslande kan der ofte være en manglende offentlig kontrol af sociale og miljømæssige forhold hos lokale virksomheder. Det er derfor som udgangspunkt afgørende, at virksomheder uanset størrelse vurderer sine leverandører i forhold til risici for krænkelser af grundlæggende rettigheder og principper.(CSR Kompasset 2012a) Institut for Menneskerettigheder har i samarbejde med DI og Erhvervs- og Vækstministeriet udviklet korte landeprofiler over nogle af de mest toneangivende vækst- og udviklingsmarkeder, der giver et overblik over de sociale og miljømæssige risici, som I kan støde på blandt leverandører på disse markeder. Landeprofilerne indeholder også inspiration til, hvordan I kan håndtere udfordringerne i samarbejde med leverandørerne.(CSR Kompasset 2012c) I Danmark kan der også hentes hjælp i følgende vejledninger: Rådet for Samfundsansvars 7 retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring (Rådet for Samfundsansvar 2010) Dansk Initiativ for Etisk Handel’s Environmental Supply Chain Management – a guide to Danish companies (DIEH 2010)

8 Orden i eget hus Virksomheder forventes at leve op til egne krav
Ansvarlig leverandørstyring er en del af det at arbejde aktivt med miljø og sociale forhold i en virksomhed Mange internationale standarder og vejledninger omkring CSR Orden i eget hus: Virksomheder forventes selv at leve op til de krav de stiller til leverandørernes sociale og miljømæssige forhold. Det betyder, at virksomheden skal have et overblik over egne CSR-forhold og have besluttet hvilke standarder og retningsliner, de selv vil efterleve. Der er lavet en lang række internationale retningslinjer og vejledninger og internationalt gældende konventioner på området f.eks. FN’s Global Compact, OECD Guidelines, ILO konventionerne (International Labour Organisation) etc. I forhold til standarder er der også lavet en række forskellige internationalt gældende og anerkendte standarder og vejledninger: ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, AA1000 series etc. Dette er blot nogle af de standarder og vejledninger der er internationalt gældende og som virksomheder kan bruge i deres arbejde med at bestemme hvad CSR betyder i forhold til netop deres virksomhed og hvilke aktiviteter de burde iværksætte. (CSR Kompasset 2012b)

9 Samarbejde på tværs af organisationer
Fordel for små og mellemstore virksomheder, der har begrænsede ressourcer Brancheorganisationer har ofte udformet deres egne retningslinjer og vejledninger omkring CSR Samarbejde på tværs af organisationer: Små og mellemstore virksomheder har ikke altid mulighed for at øve indflydelse på sine leverandører, og de har typisk kun begrænsede ressourcer til det praktiske arbejde med leverandørstyring. For både at spare ressourcer og opnå større gennemslagskraft kan små og mellemstore virksomheder derfor med fordel samarbejde med brancheorganisationer, lokale virksomhedsnetværk og andre virksomheder, der er aktive i samme lokalområde. I forhold til virksomheder der opererer internationalt kan der også være hjælp at hente på ambassaderne i forhold til råd og vejledning omkring sociale og miljømæssige forhold der gør sig gældende i det pågældende land. (Green a)  

10 Referencer Green21 (2013a) Få styr på leverandørerne leverandoererne (4. februar 2013) CSR Kompasset (2012a) CSR Kompasset: Om ansvarlig leverandørstyring (21. december 2012) CSR Kompasset (2012b) CSR Kompasset: Om CSR (21. december 2012) CSR Kompasset (2012c) CSR Kompasset: Risikovurdering: Landeprofiler (21. december 2012) Rådet for Samfundsansvar (2010) Rådet for Samfundsansvars retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring (21. juni 2010) DIEH (2010) Environmental Supply Chain Management – a guide to Danish companies. Dansk Initiativ for Etisk Handel og Miljø Ministeriet (december 2010)

11 Se mere om projektet på www.green21.dk
LIFE08 ENV/DK/ Cle-En21


Download ppt "Få styr på leverandørerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google