Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sund By Netværket v/ Christine Kousholt Formand for Sund By Netværket og sundhedschef i Århus Kommune Kommunallægeårsmøde 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sund By Netværket v/ Christine Kousholt Formand for Sund By Netværket og sundhedschef i Århus Kommune Kommunallægeårsmøde 2009."— Præsentationens transcript:

1 Sund By Netværket v/ Christine Kousholt Formand for Sund By Netværket og sundhedschef i Århus Kommune Kommunallægeårsmøde 2009

2 Forpligtende samarbejde Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Sund By Netværkets medlemmer betaler kontingent for at indgå i samarbejdet. Kriterier for medlemskab Medlemmerne har i et Tiltrædelsesdokument formuleret, hvordan de vil opfylde kriterierne for samarbejdet politisk forpligtelse borgerinddragelse sundhedspolitik lokal tværsektoriel styregruppe på forebyggelsesområdet lokal Sund By koordinator

3 Kontingent for medlemskab Medlemmerne betaler et kontingent for at deltage i samarbejdet som går til driften af netværkets Sekretariat. Beløbet afhænger af indbyggertallet. Kontingentsatserne for 2009 er fra 8.500 kr. til 45.000 kr. Kontingentsatser for 2010 er øget med ca. 10 %.

4 Mission Sund By Netværkets mission er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet til gavn for befolkningens sundhed. Vision Sund By Netværket vil være et anerkendt nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesundhedsarbejde.

5 Netværkets indsatsområder 2009 – 2011 Mission og vision er udmøntet i tre hovedindsatsområder, som skal bidrage til at realisere netværkets ambitioner. Indsatsområde 1. Udvikling af metoder, modeller og værktøjer Indsatsområde 2. Fælles kapacitetsopbygning Indsatsområde 3. Synlighed og faglig profilering

6 Organisering

7 Faglige samarbejdspartnere Flere nationale aktører er involveret i netværkets arbejde Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Statens Institut for Folkesundhed / SDU DSI –Dansk Sundhedsinstitut KL - Kommunernes Landsforening AKF – Anvendt KommunalForskning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

8 KRAM-temaer og arenaer Forebyggelsesmodeller udarbejdes, fx 10 skridt til den gode model for tobaksforebyggelse, 15 skridt til den gode model for alkoholforebyggelse og faldforebyggelse. På vej: Den sundhedsfremmende arbejdsplads Litteraturstudie om kost og fysisk aktivitet Seksuel sundhed

9 KRAM-temaer og arenaer Temagrupperne er netværkets faglige drivkraft. Ekspertise fra nationale aktører og relevante samarbejdspartnere inddrages. Det konkrete udbytte af temagruppernes arbejde omfatter - ud over overordnede modeller og anbefalinger - værktøjer til implementering af forebyggelsesindsatser i praksis, erfaringsudveksling, vidensdeling og vidensopbygning. Medlemskab af Sund By Netværket hviler på aktiv deltagelse i temagruppeaktiviteter. En medlemskommune eller region beslutter selv hvilke ledere og medarbejdere, der indgår i netværkets temagrupper.

10 Kommunernes nye rolle Sundhedsloven, 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

11 Sundhedsaftaler Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. (Sundhedsloven, 205) Regionsrådet skal med hver kommunalbestyrelse i regionen indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftaler vedrørende: - udskrivningsforløb for svage ældre patienter, - indlæggelsesforløb, - træningsområdet, - hjælpemiddelområdet, - forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse, og - indsatsen for mennesker med sindslidelser. (Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, 5)

12 Forskning – praksis som laboratorier, praksisforskning Kommunalbestyrelsen skal medvirke til udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. (Sundhedsloven,194. Stk. 2.) Praksisforskning, større, tværkommunale og tværsektorielle projekter, tværfaglige, rct-projektsetup en udfordring Aktuelt sammen med Gigtforeningen ca. 10 kommuner – et rygskoleprojekt

13 Medlemmer 67 kommuner er medlem af Sund By Netværket 2 regioner er medlem af Sund By Netværket Mindste medlemskommune har 3.151 indbyggere Største medlemskommune har 505.140 indbyggere Størstedelen (4 ud af 5) af medlemskommunerne har mellem 20.000 og 80.000 indbyggere

14 Strategiske udfordringer Størrelse Store møder Varierende ståsteder Netværksaktiviteter sværere Nye lovbundne kommunale forebyggelsesopgaver Tab af pioneridentitet og iværksætterånd Mere opmærksomhed på ensartet kvalitet og kvalitetssikring Forebyggelse som en del af en meget større kommunal sundhedsopgave Samspil med sundhedsvæsnet Del af opgavesæt med enorm tyngde

15 Samlet strategisk bevægelse PIONÉRFASEN at råbe højt om væsentligheden af forebyggelsen KVALITETSFASEN at motivere til og hjælpes med at højne kvaliteten i arbejdet NYORIENTERING at være en national stemme? at være et egentligt netværk? at åbne netværket mod udvikling af den samlede forebyggelse?

16 Hjemmeside

17 Netværkets medlemmer Regioner: Hovedstaden, Nordjylland AlbertslundGribskovLollandSvendborg AllerødGuldborgsundMiddelfartSyddjurs AssensHaderslevNorddjursSønderborg BallerupHelsingørNyborgTønder BillundHerlevNæstvedTårnby BornholmHerningOdsherredVallensbæk BrønderslevHjørringRandersVarde FanøHolbækRebildVejen FavrskovHolstebroRingkøbing-SkjernVejle FaxeHorsensRingstedVesthimmerlands FredericiaHvidovreRoskildeViborg FrederiksbergHørsholmRødovreVordingborg FrederikshavnIkast-BrandeSilkeborgÆrø FuresøKalundborgSlagelseAabenraa Faaborg-MidtfynKoldingSolrødAalborg GladsaxeKøbenhavnSorøÅrhus GreveKøgeStevns


Download ppt "Sund By Netværket v/ Christine Kousholt Formand for Sund By Netværket og sundhedschef i Århus Kommune Kommunallægeårsmøde 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google