Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 New Right 2 27. September 2005. Hvordan skabes politik Supply side – fokus på staten som bestemmende aktør Demand side – fokus på grupper som bestemmende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 New Right 2 27. September 2005. Hvordan skabes politik Supply side – fokus på staten som bestemmende aktør Demand side – fokus på grupper som bestemmende."— Præsentationens transcript:

1 1 New Right 2 27. September 2005

2 Hvordan skabes politik Supply side – fokus på staten som bestemmende aktør Demand side – fokus på grupper som bestemmende aktører

3 Demand side Deler opfattelse med visse former for pluralismen i opfattelse af staten –Vejrhanemodel – staten er en slags black-box uden selvstændige karakteristika Men gruppers påvirkning er negativ for staten og den politiske proces

4 Demand side Hvorfor vokser de offentlige udgifter? Kritik af medianvælgeren – populære men ikke nødvendige løsninger Wagners lov – borgere kræver mere og bedre service

5 Demand side Asymmetri tesen: –Omkostningerne ved udgiftsdrivende initiativer er oftest generelle og små (fordelt over mange vælgere), mens fordele er koncentrerede og store (kommer bestemte og synlige grupper til gode)

6 Supply side To opfattelser af bureaukratiet Entropi – initiativforladt og udynamisk ift aktører på det frie marked Budgetmaksimerende –Monopolagtig viden –Specialiseret kontrol fra FT er svagt fordi udvalg støtter ressortministerier

7 Reformmuligheder Decentralisering – forsøg på etablering af marked (kommuner), hvor folk kan ”vælge” deres regering ved at flytte til en bestemt kommune –Forskellen mellem Pluralismens ”voice” og New Right ”Exit” fokus Føderale konstruktioner – afgrænser central magt og skaber konkurrence mellem forskellige territorielle enheder (K-reform?)

8 Kriseteori Økonomisk betinget krise –Borgernes afhængighed af sociale ydelser skaber et pres for større skatter og dermed en stadig udvidelse af statens indflydelse –Interessegrupper fokuserede på at maksimere deres del af samfundskagen frem for samfundskagen i sig selv

9 Kriseteori Interessegrupper skaber alment velfærdstab –I lande med stor stabilitet er interessegrupper stærkt repræsenteret og derfor i stand til at sætte sig igennem over for staten –Derfor større vækst i lande med lav historisk stabilitet og svage interessegrupper (Tyskland, Frankrig, Japan modsat USA og England s. 129….)?

10 Kriseteori Moralsk betinget krise –Enhver stats indgriben og begrænsning af det frie marked og individernes handlinger, er ”det første skridt mod slaveri –Frit marked (kapitalisme) fører til politisk frihed –Markedet er et system som sikre den mest mangfoldige oplysning og innovation pga. friheden

11 Kriseteori Forestillingen om ”dependency” –uansvarliggørelse af individer, hvor de bliver ofre eller klienter frem for borgere, som tager ansvaret for deres eget

12 Kriseteori Væksten i de vestlige lande bygger på en særlig kultur eller moral, som er blevet eroderet hvilket bevises af krisen i 1970’erne –Kritik af 68’ opgøret med autoriteter og tradition –Markedets logik skaber hedonisme (Hayek som brobygger mellem liberalisme og neo-con)

13 Hvor står New Right i dag? Tesen om den økonomiske og moralske krise har sejret sig ihjel Liberalisme vs. kommunitarisme diskussion Rettighedskulturen Tematiseringen af den altomfattende velfærdsstaten er blevet afløst af en diskussion om hvorvidt staten overhovedet eksisterer som følge af globaliseringen

14 Spørgsmål Demokrati vs. liberalisme I hvilket omfang skal man bruge staten til at løse problemer –Liberalisme som afpolitisering og teknokratisering Hvilken indflydelse kan det tilladelse at flertallet skal have på det enkelte individ


Download ppt "1 New Right 2 27. September 2005. Hvordan skabes politik Supply side – fokus på staten som bestemmende aktør Demand side – fokus på grupper som bestemmende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google