Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Derek Beach, PhD Associate Professor Department of Political Science

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Derek Beach, PhD Associate Professor Department of Political Science"— Præsentationens transcript:

1 Er der et EU efter krisen? Foredrag ved EU Konference 17 september 2013
Derek Beach, PhD Associate Professor Department of Political Science University of Aarhus, Denmark

2 Oplæg Krisen er ikke overstået Hvorfor EU er kommet for at blive…
To veje til en stabil valutaunion Vejen fremad… Derek Beach, PhD

3

4 1. Krisen er ikke overstået
Frankrig Italien Spanien Tyskland BNP vækst -0,1% -1,8% -1,6% +2.9% Arbejdsløshed 11% 12% 26,3% 6,8% Budgetunderskud (2013) -4,2% -3,5% -7,3% +0,3% Renteniveau (10årige statsobl) 2,6% 4,5% 2,0% Kilde = Economist, Derek Beach, PhD

5 1. Krisen er ikke overstået
Redninger (EU og IMF) (Grækenland, Portugal, Irland…) Andre periferi-lande i risiko-zonen (Italien, Spanien) pga høj rente Midlertidige tiltag for at lette markedspres på periferien (særlig ECB interventioner som har reddet euro’en) Derek Beach, PhD

6 2. Hvorfor EU er kommet for at blive…
Økonomisk interdependens ‘Engrenage’ af offentlige administrationer på alle niveauer Det er for dyrt at lade euro’en bryder sammen… Derek Beach, PhD

7 2. Hvorfor EU er kommet for at blive…
Derek Beach, PhD

8 3. To veje til en stabil valutaunion
Ensartet økonomier (optimal currency area, OCA) to økonomiske ’modeller’ i Europa Tysk -> Lav inflation, løndisciplin, lav rente = stærk konkurrenceevne Syden -> Højere inflation, manglende løndisciplin, højere rente = svagere konkurrenceevne Derek Beach, PhD

9 To økonomiske modeller i EU
Derek Beach, PhD

10 2. To veje til en stabil valutaunion
Problemerne med uensartet økonomier gjorde værre af: a. ’One-size-fits-all’ rentepolitik i euro’en Passede Tyskland (lav vækst), men skabte boom og bust i periferi (IRL, SP) b. For mange lande med (der gik politik i det…) For store forskel på konkurrenceevne -> vinder og taber Derek Beach, PhD

11 Det var ikke offentlige overforbrug…
Kilde : Eurostat

12 Betalingsbalance i % af BNP (2011) +6% -2.5% -4% -4.4% -10.2%
Derek Beach, PhD

13 Betalingsbalance i % af BNP (2013) +6,6% -2.1% +0,6% +0,7% -0,8%
Derek Beach, PhD

14 2. To veje til en stabil valutaunion
Når et valutaunion ikke er en ‘OCA’, og regioner/stater rammes hårdere end andre områder af en økonomisk nedtur, er der behov for både: Lønnedgang (og andre strukturelle tiltag) + emigration af arbejdskraft Økonomisk union (disciplin + overførelser) Derek Beach, PhD

15 2. To veje til en stabil valutaunion
2) Økonomisk union når uens økonomier => behov for ’spændetøj’ (disciplin) men når spændetøj => behov for ’overførelser’ Derek Beach, PhD

16 2. To veje til en stabil valutaunion
Økonomisk Union Regler (disciplin) Overførelser Monetær Union Fælles mønt Central bank Derek Beach, PhD

17 Økonomisk union i USA Disciplin (delstatsforfatninger + no bail out)
Overførelser (New Deal i 30erne) Derek Beach, PhD

18 Økonomisk union i USA 2) Økonomisk union
når uens økonomier => behov for ’spændetøj’ (disciplin) men når spændetøj => behov for ’overførelser’ Derek Beach, PhD

19

20 4. Vejen fremad… Mod et stabil system på sigt?
Økonomisk konvergens (mod en OCA) Økonomisk union Euro’ens kollaps Derek Beach, PhD

21 Plan A - Økonomisk konvergens
Sydlande skal ændre deres økonomisk model (mere tysk) Hvordan? Reformer af arbejdsmarkederne (strukturreformer) Sænkning af offentlige lønninger, men mangler private aktører! Sænkning af offentlige forbrug (nedskæringspolitik) Derek Beach, PhD

22 Plan A - Økonomisk konvergens
Offentlige nedskæringer Muligvis modproduktiv Offentlige udgifter ↓ -> produktion ↓ -> arbejdsløshed ↑ -> skattegrundlag ↓ -> offentlige udgifter ↑ -> forværring af det offentlige budget Derek Beach, PhD

23 Økonomisk konvergens Og kan sydlandene holde kursen i 10-15 år?
Derek Beach, PhD

24 Økonomisk konvergens ’Nedskæringspolitikken er ved at aflive os…’
Enrico Letta, Italiens statsminister 28.april 2013 Derek Beach, PhD

25 Økonomisk konvergens Behov for mere symmetriske reformer?
Syden = nedskæringer + strukturreformer Tyskland = højere offentlige udgifter + større lønstigninger Derek Beach, PhD

26 Plan B - Økonomisk union
Manglende Ø-delen Maastricht-traktaten skabte en MU, ikke ØMU Økonomisk Union Regler (disciplin) Overførelser Monetær Union Fælles mønt Central bank Derek Beach, PhD

27 Plan B - Økonomisk union
Mere disciplin Styrkelse af reglerne for ØMU (six-pack) Finanspagten Har allerede medført større ændringer i EU Derek Beach, PhD

28 Plan B - Økonomisk union
Behov for overførelser for at systemet er stabil på sigt Euro-obligationer? igennem Bank Union? EU finansskat (Tobin) som kan bruges af EU (større strukturfonde)? Husk : EU gør dette allerede (strukturfonde + uformelt ign ECB) Derek Beach, PhD

29 Plan B Problemer! Kræver traktatændring
Behov for mere demokrati i EU (no taxation without representation) Manglende solidaritet mellem medlemsstater Derek Beach, PhD

30 4. Vejen fremad… Størst udfordring er, at forhandlingerne ikke er ’win-win’

31 4. Vejen fremad… € vinderne + € taberne - + Derek Beach, PhD -

32 4. Vejen fremad… € vinderne + SQ /A (konvergens) € taberne - +
B (øk overførelser) C (kollaps) Derek Beach, PhD -

33 4. Vejen fremad… Vi har en EU om 10 år…
Men en væsentlige anderledes EU, med mere: Disciplin Økonomisk union (overførelser) Derek Beach, PhD

34


Download ppt "Derek Beach, PhD Associate Professor Department of Political Science"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google