Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Disposition 1.New Right Forudsætninger Metode 2.Oplæg om Niskanen 3.Diskussion 4.Evaluering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Disposition 1.New Right Forudsætninger Metode 2.Oplæg om Niskanen 3.Diskussion 4.Evaluering."— Præsentationens transcript:

1 1 Disposition 1.New Right Forudsætninger Metode 2.Oplæg om Niskanen 3.Diskussion 4.Evaluering

2 2 New Right - ideologi Libertarianere Reaktionære neokonservative

3 3 Ifølge bogen: ”Mainstream grupper inden for liberal/konservativ tradition, som tilstræber en socialvidenskabeligt funderet kritik af pluralismen” s. 72 Videnskabeligt udgangspunkt – ikke tradition eller dyder etc Andre ideologiske udgangspunkter

4 4 Old Right Aristokratisk feudal nostalgi – (kontrarevolutionære tradition) Antidemokratisk, skepsis over for massesamfundet, lighed etc. Kritik af rationalismen og ideologi (det politiske) ”Old right er en antikveret tankegang, der slet ikke har New Rights kompleksitet og stringens” Old right – sexisme, fascisme, racisme, patriarkalisme

5 5 Public Choice Matematisk politisk teori –En persons handlinger er ikke blot bestemt af denne personens egne præferencer, men også andre personers præferencer og handlinger, som er involveret i den beslutning Social kontraktteori –Hvad er statens grundlæggende legitimitet? Hvad ville rationelle individer kunne blive enige om? Tabula rasa.

6 6 Public Choice ”Democratic administration ideals” særlig amerikansk tradition for skepsis over for store byer og især government til fordel for det lokale og det landlige. Neo-klassisk økonomi forsøger at overføre markedslogisk adfærd til analyser af politiske problemer. Nyttemaksimerende individer.

7 7 Metode Positivisme oAktører er rationelle egoister (simple antagelser om opførsel) oDeduktive hypoteser oEmpirisk testbare oFacts og værdier kan klart adskilles

8 8 Metodologisk individualisme oEnhver reference til kollektive enheder som havende selvstændige mål eller behov er fejlagtigt – blot sum af flere individer oKritik af funktionelle forklaringsmodeller – enhver forklaring skal være intentionel og forstås som konsekvenser af individers formålsrettede handlinger oDet rationelle og abstrakte aktørbegreb – aktøren som maksimerer sine egne præferencer. Realistiske forklaringer kan ikke tage udgangspunkt i at individer har tillid til hinanden eller handler altruistisk

9 9 Austrian School oEn vis kritik af positivismen til fordel for en mere blød forståelse af den sociale videnskab (kritik af positivismen som scientisme) oFolks adfærd rummer så mange muligheder at den reelt er uforudsigelig. Aktøren har ingen perfekt viden forud for dets handlinger – konservativ tendens mod det spontane og ustyrlige individ

10 10 Austrian School oKritik af matematiske metoder og statistiskbaseret forudsigelighed oKritiserer public choice for at være strukturalister, hvor individet blot er en slags rolle eller funktion af nogle simple forudsætninger oCitat nederst s. 90 om østrigsk skole og positivisme

11 11 Hvordan skabes politisk input Demokratisk afstemning afspejler ikke i tilstrækkelig grad vælgerens præferencer – reelt problem ift. repræsentation Kun en stemme, trods flere temaer (behov for differentiering) Flertallets tyranni

12 12 Problemet med politikere Det politiske business-cycle – kun vælgervenligt op til valg (omk. er svære at gennemskue – løfter sløres gennem optagelse af lån) Politikere ikke drevet af at repræsentere vælgeren, men drevet af konkurrence mod hinanden om at vinde magten Politikere er svage og vil blive presset til at øge de offentlige udgifter af interessegrupper

13 13 Afsporet input Kritik af interessegrupper Log-rolling (studehandler) –hvis to eller flere grupper har forskellige interesser som ikke er i modstrid med hinanden, så kan man få handle sig frem til at støtte hinandens interesser. Problemet er hvem der skal betale.

14 14 Afsporet input Porkbarrel –beskyttelse af interesser (bringe ”bacon” hjem til vælgerkreds eller lobbygruppe) frem for et overordnet fælles gode Politikeres aktivisme andre motiver for at blande sig i problemer. Initiativlystne. Politik er ikke noget transparent rationelt system og derfor er jo mindre politik jo bedre. Arbejder med det kortere sigt.


Download ppt "1 Disposition 1.New Right Forudsætninger Metode 2.Oplæg om Niskanen 3.Diskussion 4.Evaluering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google