Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

2 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Hvad er social kapital? En ofte set definition: ”Tillid, normer og netværk, der kan fremme kollektiv handling”. Social kapital er en egenskab eller en kvalitet ved den sociale organisering. Social kapital måles ofte gennem tre indikatorer: -Gensidig tillid -Sociale netværk -Deltagelse i foreningsliv og lignende Dette er indirekte mål.

3 Præsentation af Aalborg Universitet 3 af 31 ”Kapital”? Når vi betegner det social ”kapital”, så er det fordi, der er tale om en ”ressource” Social kapital ejes ikke af den enkelte – men eksisterer i relationen mellem mennesker Hvilke fordele kan der ligge i netværksrelationer: -Effektive normer -Tillid og gensidige forpligtelser -Viden og information

4 Præsentation af Aalborg Universitet 4 af 31 Er social kapital et ”offentligt gode”? Social kapital er – som andre kapitalformer – ulige fordelt i samfundet Social kapital kan også have negative effekter: -Stærke bånd kan holde andre ude (virke ekskluderende) -”Stærke normer” er ikke nødvendigvis det samme som ”gode eller hensigtsmæssige normer” i sundhedsmæssig forstand

5 Præsentation af Aalborg Universitet 5 af 31 Typer af netværk Netværk, der ”skaber bånd” (’bonding social capital’) -Indadrettede -Homogene -”Lim” Netværk, der ”bygger bro” (’bridging social capital’) -Udadrettede -Heterogene -”Smøremiddel” Ikke kun mængden af social kapital har betydning – det har typen af social kapital også

6 Præsentation af Aalborg Universitet 6 af 31 Sundhed og social kapital To grundlæggende mekanismer: -Social støtte og netværksressourcer kan have en beskyttende effekt -Sociale netværk kan give adgang til ressourcer

7 Præsentation af Aalborg Universitet 7 af 31 Man skal skelne mellem faktorer eller mekanismer på forskellige niveauer 1)Individ-niveau: 1)Stærke sammenhænge mellem omfanget og kvaliteten af folks netværk og deres helbred 2)Men respondent-bias kan medføre overvurdering af effekten 2)Organisations- og lokalsamfundsniveau 1)Det sociale miljø (fx skole, arbejdsplads, lokalsamfund), folk er indlejret i, kan have selvstændig betydning 2)Men det er vanskeligt at adskille faktorer på individniveau fra faktorer på lokalsamfundsniveau 3)”lokalsamfundseffekter” betinges af kvaliteten af individets egne sociale relationer

8 Præsentation af Aalborg Universitet 8 af 31 Glem ikke samfundsniveauet! Tillid afhænger ikke kun af nære relationer og velfungerende lokalsamfund Tillid er afhængig af strukturelle og politiske forhold Omfordeling af ressourcer og lige adgang til institutioner, der opleves som retfærdige, har særlig betydning for et lands tillidsniveau Den måde, ”storsamfundet” er indrettet på, kan lette tillid og samarbejde og mindske mistro mellem grupper

9 Præsentation af Aalborg Universitet 9 af 31 Konklusion 1)Pas på med at antage for enkle sammenhænge mellem social kapital og sundhed 2)Social kapital og sociale netværk har ikke én bestemt effekt – men mange og varierende 3)Social kapital er ikke en gratis ressource

10 Præsentation af Aalborg Universitet 10 af 31 Aalborg Universitet Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø


Download ppt "Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google