Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsundervisning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsundervisning."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsundervisning - i fællesfagligt samarbejde Bjerringbro 28. november 2012

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fællesfaglig naturfagsprøve Forslaget indgår i folkeskolereformen/ ”Et løft til folkeskolen”, som fremlægges i allernærmeste fremtid … Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 2

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles Mål 2009 - naturfag Mere præcise mål for natur/teknik + forbedre overgangen til naturfagene i 7. – 9. klasse Sikring af progression i naturfagene fra 1. – 9./10. klasse Finde eksisterende trinmål med eksempler på, at flere naturfag spiller sammen Skrive sammenhæng med andre naturfag ind i fagformål + videre/fortsat (naturfaglig) uddannelse Bedre sammenhæng og progression i trinmål fra 8. – 9. klasse i biologi og geografi Fokus på bæredygtig udvikling Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles Mål 2009 Faktaviden og afgrænsede færdigheder fylder meget ikke så meget … ! Forståelser, evne til at analysere, eksperimentere og bl.a. vurdere … forudsætter selvfølgelig et vist mål af faktaviden og afgrænsede færdigheder. Men udbyttet af undervisningen skal helst rummer mere end det!! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Slutmål i Naturfag Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 1.vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget 2.beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktions-processers belastning af miljøet 3.beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling Opgave Hvilke fag? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Trinmål efter 8. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 1.give eksempler på de økologiske udfordringer der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer 2.beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ 3.kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre Opgave Hvilke fag? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" § 5.1 Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kemi Fysik Geografi Biologi Tværfaglige samarbejder – kan udnytte synergieffekten i forlængelse af natur/teknik Oftest kan eleverne ikke overføre fagligt indhold fra det ene fag til det andet - på trods af beskæftigelse med samme emne! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hjernen Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 9

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hjernecentre? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 10

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fællesfaglige undervisningsforløb  tværfaglighed Funktionel tværfaglighed Udgangspunkt i og fokus på virkelighedsnær naturfaglig problemstilling Undervisningsforløb opleves af eleverne som ét forløb Enkeltfaglige forhold inddrages først til belysning af problemstillingens delelementer, når det er relevant for eleverne! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 11

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Problemorienteret projektarbejde Problemorientering Tværfaglighed Produktorientering Deltagerstyring/fællesstyring Eksemplarisk indholdsvalg Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 12

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Problemstillinger Er årsagssøgende. Kan ikke kun besvares med ja eller nej. Kan f.eks. tage udgangspunkt i: Hvor kommer det fra? Hvorfor opleves det sådan? Hvad indeholder det? Og hvorfor …? Hvordan hænger det sammen? Hvad fører det til? …? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 13

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hvad er et Problem ?? Et erkendelsesproblem Et etisk eller politisk problem Et teknisk/praktisk problem Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 14

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indledende overvejelser - i dialog med eleverne! Hvilke rammer gælder for arbejdet? Hvad handler dette om? Hvad er emnet? Hvorfor er det vigtigt? Relevans! For hvem er det vigtigt? Hvad ved vi i forvejen? Hvad vil vi gerne finde ud af? Vigtigt: vær kritisk! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 15

16 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fællesfaglige naturfagsforløb Forudsætter … overblik over og indsigt i sit fag identifikation af kernefagligheden overblik over de andre naturfag … samarbejdsevne spørgeteknik  refleksion hos elever Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 16

17 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 13 fælles trinmål biologi fysik/kemi geografi Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 17

18 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Natur/teknik Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål: beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne Trinmål efter 6. klassetrin: kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 18

19 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 8. klassetrin Biologi og fysik/kemi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 19

20 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 8. klassetrin Biologi og geografi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 20

21 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 8. klassetrin Biologi, fysik/kemi og geografi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 21

22 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 9. klassetrin Biologi og fysik/kemi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forklare fødens sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 22

23 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 9. klassetrin Fysik/kemi og geografi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 23

24 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles naturfaglige trinmål - efter 9. klassetrin Biologi, fysik/kemi og geografi Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 24

25 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 8. klassetrin forklare vigtige biologiske processer knyttet til fødevareforarbejdning, herunder gæring, fremstilling af mejeriprodukter og konservering (bi) kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser, herunder gæring. (fy/ke) kende til fødevareproduktion (ge) give eksempler på hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 25

26 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 8. klassetrin Give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (bi) give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning (ge) kende til dannelsen af det danske istidslandskab og anvende enkle begreber til at beskrive landskabsformer, herunder hævet havbund, smeltevandsslette, moræne- og dødislandskaber (ge) Sammenligne væsentlige forhold i udvalgte danske og udenlandske økosystemer (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 26

27 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 8. klassetrin Give eksempler på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker menneskets sundhed (bi) Redegøre for hvordan forskellige erhverv, herunder landbrug, er afhængige af naturgrundlaget (bi) Give eksempler på de økologiske udfordringer der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer (bi) kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre (ge) Give eksempler på aktuelle og globale miljø- og sundhedsproblemer (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 27

28 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 9. klassetrin beskrive den biologiske betydning af energistrømme samt udvalgte kredsløb i forskellige økosystemer (bi) forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse fossilt brændsel (fy/ke) anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske sammenhænge i verden og miljømæssige konsekvenser (ge) give eksempler på hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysisk-kemiske forhold (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 28

29 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 9. klassetrin Forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår (bi) Forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt (bi) forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag (ge) Vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt analysere tilhørende interessemodsætninger (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 29

30 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Andre relevante fælles trinmål efter 9. klassetrin Forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger herunder hensynet til biologisk mangfoldighed (bi) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 30

31 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Mange trinmål Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 31

32 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Opmærksomhedspunkter Bredt formulerede trin- og slutmål Mange valgmuligheder for lærere og elever Praktisk-mundtlige prøve i fysik/kemi Centralt stillet elektronisk prøve i geografi og biologi Fokus på grundlæggende faglige begreber, forståelser, metoder, sammenhænge og … Fællesfaglig naturfagsprøve … ?? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 32

33 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles betegnelser Ilt (O)  Oxygen Brint (H)  Hydrogen Kvælstof (N)  Nitrogen Kulstof (C) Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 33

34 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglige kundskaber og færdigheder 1.Faktaviden 2.Afgrænsede færdigheder, fx aflæsning af kurver, måle og aflæse pH 3.Mere komplekse færdigheder, fx undersøge, eksperimentere, analysere o.l. 4.Forståelse af begreber, sammenhænge o.l. 5.Brug af faglig indsigt som del af begrundelse for vurdering/holdning 6.Forslag til løsnings- og handlemuligheder Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 34

35 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Biologi Arbejdsmåder og tankegange De levende organismer og deres omgivende natur Miljø og sundhed Biologiens anvendelse Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 35

36 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fysik/kemi Arbejdsmåder og tankegange Fysikkens og kemiens verden Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 36

37 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Geografi Arbejdsmåder og tankegange Regionale og globale mønstre Naturgrundlaget og dets udnyttelse Kultur og levevilkår Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 37

38 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hvad er meningen? At hver naturfagslærer kører sit eget løb? At naturfagslærerne planlægger sammen, men underviser parallelt hver for sig? At naturfagslærerne planlægger sammen, og gennemfører undervisningen i det tværnaturfaglige emne/tema som ét sammenhængende forløb? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 38

39 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fællesfaglige undervisningsforløb Mulighed for at opnå en synergieffekt. Mulighed for meningsfulde helheder. Fællesfaglige naturfagsforløb forudsætter lærersamarbejde om formulering af mål bestående af kernestoffet fra biologi, fysik, kemi og geografi. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 39

40 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsteamet - Målfastsættelse Mål udformet af faglæreren/-lærerne: Centrale mål i årets undervisning ud fra Fælles Mål Faglige færdighedsmål Faglige kundskabsmål Faglige interessemål Centrale mål vedr. tværgående emner og problemstillinger Mål vedr. arbejdsformer Hvad skal evalueres hvornår, hvordan og af hvem? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 40

41 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsteamet - Målfastsættelse Færdighedsmål: noget eleven skal kunne, beherske, mestre – fx benytte bestemte naturfaglige begreber Kundskabsmål: noget eleven skal have kendskab til, indsigt i, viden om, erfaringer med – fx udvalgte stoffer kredsløb i naturen Interessemål: noget eleven skal blive interesseret i – fx bevare miljøet Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 41

42 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kernefaglighed Læreren skal sikre, at eleverne tilegner sig fagets grundlæggende faglige begreber, metoder, forståelser af sammenhænge, processer … … som eleverne skal arbejde med i forskellige sammenhænge og med progression i forskellige emner i forløbet 7. – 9. klasse. Eleverne skal kunne anvende tilegnet viden og færdigheder.  Naturfaglige kompetencer Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 42

43 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hvad skal drøftes og besluttes? Hvilke faglige mål? Grundlæggende begreber Sammenhænge Processer Hvilken faglig progression? Hvilke klassetrin? Skal der undervises i, om eller med fagene og/eller på tværs af fagene? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 43

44 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fagdidaktiske overvejelser … Hvad skal der undervises i? Hvad skal eleverne tilegne sig? Hvad skal styre undervisningen – mål, lærebogsforfattere, lærerens faglighed eller …? Hvilken betydning har grundbogen? Hvornår, hvordan og til hvad skal eleverne inddrages? … ? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 44 Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 44

45 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tydelige mål Arbejdet kan blive mere fokuseret, og der kan skabes større motivation hos eleverne, hvis læreren …  tydeliggør de faglige mål for eleverne  inddrager eleverne i planlægningen  lægger vægt på den faglige evaluering så eleverne bliver bevidste om meningen med deres arbejde og om deres egen læreproces Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 45

46 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Engagement De naturfaglige problemstillinger skal tage udgangspunkt i virkelighedsnære, aktuelle og vedkommende problemstillinger / dilemmaer, som er meningsfulde for eleverne ! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 46

47 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Elever skal føle ejerskab Undervisningsforløbets røde tråd skal følge klassens tankegang … Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 47

48 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ejerskabet skal etableres ved …  at eleverne betragtes og respekteres som ligeværdige partnere  at eleverne til fulde forstår baggrund for og hensigt med undervisningen  at eleverne får indflydelse på proces og produkt  at eleverne kan se deres ”fingeraftryk” på undervisningens idéer, forløb og produkter  at eleverne oplever en form for social anerkendelse af deres idéer, bidrag og resultater Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 48

49 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" § 18.4 På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 49

50 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" § 18.4 … note Lærernes forpligtelse til at inddrage eleverne i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen fastslås i § 18, stk. 4. I hvilket omfang, dette skal ske, afhænger af eleverens alder og modenhed. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 50

51 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Handlekompetence Eleverne skal have mulighed for at engagere sig i naturfaglige problemstillinger, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 51

52 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Årsplan Aktivitetsplan Målfastsættelse Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 52

53 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Planlægning - årsplan Side 53 FAGLIGE MÅL EmneAktiviteter EVALUERING Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 53 Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 53

54 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Evaluering Hensigten er at skabe klarhed over, hvad eleverne har lært – og hvad de endnu ikke har lært !  Bedst mulig hjælp og støtte til eleverne i den videre læringsproces  Eleven skal forstå sin egen læreproces  Klassen skal få indblik i, hvad de har lært Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 54

55 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Evalueringens 3 fokuspunkter 1.Hvordan er elevernes udvikling af faglige kundskaber og færdigheder? 2.Hvorfor har de lært noget – og ikke noget andet? 3.Hvordan skal den efterfølgende undervisning tilrettelægges? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 55 Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 55

56 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglighed Læring via hukommelse – evnen til at reproducere? …eller Fordybelse  faglig forståelse. Evnen til at kunne perspektivere og sætte stoffet ind i en samfundsmæssig og kritisk sammenhæng. Evnen til at kunne danne sig et fornødent overblik og kunne agere i relation hertil. For at opnå dette forudsættes ofte inddragelse af flere faglige områder – fra flere skolefag. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 56

57 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Elevopgaver Går opgaven ud på om eleven … kan reproducere bogens tekst? har forstået tekstens fagbegreber og faglige sammenhænge? kan generalisere ud fra tekstens oplysninger? kan anvende indholdet i andre kontekster? tage stilling, vurdere og foreslå løsninger? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 57

58 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 58 Naturfag Omsætning Kredsløb Energi Transport Byudvikling ?? Opgave

59 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Virkeligheden har ikke altid kun ét svar Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 59 Åbne opgaver Lærerens åbne spørgsmål

60 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nysgerrighed og engagement !! Naturfaglig dannelse …! Demokratisk dannelse …! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 60

61 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfaglighed er bl.a. også kompetence til at kunne … –undre sig og stille spørgsmål … –formulere problemstillinger … –foreslå undersøgelser og eksperimenter … –udvælge og anvende relevant udstyr … –generalisere... –relatere til hverdagsliv –perspektivere m.m. Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 61

62 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfag er sproglige fag Der skal sættes ord på -uden sprog ingen begreber -ingen refleksion -ingen læring Husk at den faglige læsning og skrivning også hører hjemme i naturfagene Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 62

63 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfag Eleverne skal have mulighed for at erkende og formulere naturfaglige problemstillinger gennemføre undersøgelser og eksperimenter som kan belyse de naturfaglige problemstillinger Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 63

64 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Når elever undersøger og eksperimenter, så … Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 64

65 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Organisering – hvordan? Er det muligt at lave en meningsfuld undervisning i naturfagene med 45 minutter ad gangen? Tværfaglige forløb med fx matematik og dansk vil alle fagene kunne profitere af! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 65

66 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsundervisning - én model BiGe Fy/ke Samarbejde: i Naturfagsteam! Tværfagligt naturfagsprojekt Faglig fordybelse Bi Faglig fordybelse Fy/ke Faglig fordybelse Ge Tværfagligt naturfagsprojekt Faglig fordybelse Bi Faglig fordybelse Fy/ke Faglig Fordybelse Ge Tværfagligt naturfagsprojekt ? Løbende evaluering Standpunktskarakterer Planlægning Undervisning Naturfagsundervisning - én model BiGe Fy/ke Samarbejde: i Naturfagsteam! Tværfagligt naturfagsprojekt Faglig fordybelse Bi Faglig fordybelse Fy/ke Faglig fordybelse Ge Tværfagligt naturfagsprojekt Faglig fordybelse Bi Faglig fordybelse Fy/ke Faglig Fordybelse Ge Tværfagligt naturfagsprojekt ? Løbende evaluering Standpunktskarakterer Planlægning Undervisning Fælles naturfagsundervisning Ge fordybelse Fy/ke fordybelse Ge fordybelse Bi fordybelse Fælles naturfagsundervisning Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 66

67 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 8.a8.b 1.BiFy/ke 2.BiFy/ke 3.Fy/keGe 4.Fy/keGe 5.GeBi 6.GeBi 7. Organisering Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 67

68 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" AugSeptOktNovDecJanFebMarAprMaj Semester -læsning Periode- læsning Blok i alle uger Tilrettelæggelse af skoleåret Eksempler … Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 68

69 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hvilke naturfag er i spil her ? Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 69 Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 69

70 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 70 Fødevare- produktion Dyrkningsmetoder pesticider Politisk-økonomiske forhold Organisk gødning EU Kost Proteiner, kulhydrater, fedt Fordøjelse Enzymer Fordøjelses- systemet Landskabs- dannelse Drikkevand Dyrkningsjorden Kunstgødning Bestanddele Grundvandsdannelse Sundhed Økologisk Konventionelt Nedsivning Næringsioner

71 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nitrat i grundvandet Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 71

72 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nitrogenkredsløb Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 72

73 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nitrogenkredsløb Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 73

74 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" O 2 -svind Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 74 Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 74

75 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Levende og ikke-levende Bevægelse Stof- kredsløb Ukønnet formering Uorganisk materiale Fotosyntese Energi Organisk materiale Energistrømme Kønnet formering Ekskretion Fordøjelse Stofskifte Respiration Oxygen Føde- optagelse kuldioxid Mineraler Formering Solenergi Vandkredsløb Verdensrummet Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 75

76 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Lærerkvalifikationer Faglighed - at kunne undervise, fagdidaktisk kompetence - og engagement Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 76

77 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" God arbejdslyst …! Fagkonsulent Keld Nørgaard Side 77


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturfagsundervisning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google