Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfagligt undervisningsforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfagligt undervisningsforløb"— Præsentationens transcript:

1 Tværfagligt undervisningsforløb

2 Tværfagligt undervisningsforløb
Geografi Vejr, klima Fysik/kemi Astronomi Matematik Beregninger

3 ”Elevernes alsidige, personlige udvikling” Eleverne skal udvikle:
evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til et personligt og socialt meningsfuldt projekt evnen til aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen hensigtsmæssigt evnen til aktivt at opsøge nye og skabe æstetiske indtryk og udtryk nysgerrighed og lyst til at lære evnen til at tænke og handle kreativt evnen til aktivt at formulere personlige og sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse evnen til aktivt at indgå i fællesskaber evnen til at lede og samarbejde ansvarligt evnen til aktivt at indgå i demokratiske processer personlig frihed”.

4 Slutmål for faget Natur/teknik 6. Klassetrin:
Den fjerne omverden. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer Forholder sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden.

5 Slutmål for faget geografi efter 9. Klassetrin:
Naturgrundlaget og dets udnyttelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Beskrive det geologiske kredsløb Beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden Beskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskabet Beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne.

6 Slutmål for faget Fysik/kemi efter 9./10. Klassetrin
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kende til udvikling i atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser Kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling Kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling.


Download ppt "Tværfagligt undervisningsforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google