Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GENERELT: FOR AT VÆLGE / BYTTE LAYOUT, HØJREKLIK PÅ SIDEN OG VÆLG. FORSIDE GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Underrubrik, max 4 linjer tekst Navnet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GENERELT: FOR AT VÆLGE / BYTTE LAYOUT, HØJREKLIK PÅ SIDEN OG VÆLG. FORSIDE GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Underrubrik, max 4 linjer tekst Navnet."— Præsentationens transcript:

1 GENERELT: FOR AT VÆLGE / BYTTE LAYOUT, HØJREKLIK PÅ SIDEN OG VÆLG. FORSIDE GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Underrubrik, max 4 linjer tekst Navnet ind her ANSAT KONTRA SELVSTÆNDIG V/ADVOKAT CHRISTIAN K. CLASEN, NORRBOM VINDING DANSK FORENING FOR ARBEJDSRET

2 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Tendens til øget brug af vikarer, freelancere, konsulenter m.fl.  Tendens til at begrænse traditionel ansættelse bl.a. for at opnå fleksibilitet og undgå faste omkostninger  Tendens til, at yngre generationer i højere grad vælger at være ”frie fugle” og arbejde intensivt i visse perioder, men holde fri i andre Dansk Forening for Arbejdsret Side 2 ARBEJDSMARKEDET UNDER FORANDRING 26. maj 2010

3 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Afgrænsning?  Ansættelsesretlig  Skatteretlig  Risici?  Konkurrenceretlige problemer?  Kollektivarbejdsretlige problemer? Dansk Forening for Arbejdsret Side 3 JURIDISKE FORHOLD: SELVSTÆNDIG KONTRA MEDARBEJDER 26. maj 2010

4 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Funktionærret (Sv. Andersen, 3. udgave 2004)  ”Vurderingen af, om der foreligger en tjenestestilling, hviler på et skøn over en række konkrete forhold. …  Ved afgrænsningen af, hvornår der foreligger et samarbejdsforhold, hvor medarbejderen må karakteriseres nærmere som selvstændig end som ansat, lægges der vægt på, om den pågældende (fortsættes) Dansk Forening for Arbejdsret Side 4 ANSÆTTELSESRETLIG AFGRÆNSNING? 26. maj 2010

5 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  - er aflønnet med B-indkomst  - er momsregistreret  - udfører arbejdet fra egne lokaler  - udfører arbejdet i eget navn  - ikke har nogen arbejdsforpligtelse  - selv tilrettelægger arbejdet, og  - har varierende arbejdstid og/eller aflønning efter resultat  - har flere arbejdsgivere.” Dansk Forening for Arbejdsret Side 5 ANSÆTTELSESRETLIG AFGRÆNSNING? - FORTSAT 26. maj 2010

6 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Ligningsvejledningen 201-1, afsnit E.A.4, hvor det bl.a. hedder:  ”Som lønmodtager anses dem, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold …. Selvstændige erhvervsvirksomheder er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Dansk Forening for Arbejdsret Side 6 SKATTERETLIG AFGRÆNSNING? 26. maj 2010

7 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Endvidere må det være en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang …. I tvivlstilfælde må afgørelsen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem den, der udfører arbejdet, og den, for hvem det udføres. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om der i vederlaget i væsentligt omfang indgår betaling for andet end den personlige arbejdsydelse. Dansk Forening for Arbejdsret Side 7 SKATTERETLIG AFGRÆNSNING? - FORTSAT 26. maj 2010

8 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  I vurderingen indgår en lange række kriterier, herunder  om adgang til at fastsætte instrukser for arbejdets udførelse,  Tilsyn og kontrol,  om den pågældende selv tilrettelægger arbejdet uden instruktion,  adgang til at udføre arbejde for andre, og  egen driftsrisiko. Dansk Forening for Arbejdsret Side 8 SKATTERETLIG AFGRÆNSNING? - FORTSAT 26. maj 2010

9 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Feriepenge?  Arbejdsskadeforsikring?  Løn under sygdom og barsel?  Indeholdelsespligt A-skat? Bøde?  Moms?  Bod, hvis overenskomstdækket? Altså risiko ved fejlskøn for begge parter Dansk Forening for Arbejdsret Side 9 KONSEKVENSER AF FEJLSKØN 26. maj 2010

10 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Konkurrenceloven forbyder konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder  Konkurrencelovens § 3, 1. punktum:  ”Loven omfatter ikke løn- og arbejdsforhold”.  Er der også et konkurrenceretligt problem? Dansk Forening for Arbejdsret Side 10 KONKURRENCERETLIGE PROBLEMER? 26. maj 2010

11 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Jens Kristiansen i Den kollektive Arbejdsret (2. udgave 2008), side 76, om Konkurrencelovens § 3:  ”I angivelsen af at der skal være tale om ”lønnet arbejdsforhold” ligger i første række, at det kun er forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, der falder uden for de konkurrenceretlige regler. Selvstændigt arbejdende er derimod omfattet af reglerne. Lønmodtagerbegrebet er derfor ganske centralt i denne sammenhæng, og det kan gøre forskellen på, om det er lovligt eller ulovligt at regulere arbejdsforholdet ved kollektiv overenskomst.” Dansk Forening for Arbejdsret Side 11 KONKURRENCERETLIGE PROBLEMER? - FORTSAT 26. maj 2010

12 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Aller-kendelsen (FV 2010.0015, s. ):  ”… at konkurrenceloven sætter grænser for Journalistforbundets adgang til at regulere afsætningen af selvstændig erhvervsdrivendes ydelser med indgåelsen af konkurrencebegrænsende aftaler, jf. lovens § 6, jf. §§ 7 og 8.  Et antal freelancere blev ikke anset for omfattet af en kollektiv overenskomst vedrørende levering i freelanceforhold, så i den sag var der ikke noget konkurrenceretligt problem Dansk Forening for Arbejdsret Side 12 KONKURRENCERETLIGE PROBLEMER? - FORTSAT 26. maj 2010

13 AGENDA GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Punkter, plads til max 4 stk Ændre Footer via ”Indsæt” / Header and Footer Hvis du ikke vil have paginering på denne side, markér tekstboksen og delete den  Kan selvstændige reguleres ved kollektiv overenskomst?  Kan parterne i en kollektiv overenskomst  bestemme, at vederlag til selvstændige skal udmåles på bestemt måde for dermed at beskytte de ansatte mod at blive udkonkurreret af ”billigere” selvstændige?  Udelukke brug af selvstændige til overenskomstdækkede opgaver?  Forpligte selvstændige til at følge overenskomsten? F.eks. arbejdsgivers underleverandører. Dansk Forening for Arbejdsret Side 13 KOLLEKTIVARBEJDSRETLIGE PROBLEMER? 26. maj 2010


Download ppt "GENERELT: FOR AT VÆLGE / BYTTE LAYOUT, HØJREKLIK PÅ SIDEN OG VÆLG. FORSIDE GRÅ Overskrift, helst kun én linje tekst Underrubrik, max 4 linjer tekst Navnet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google