Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef"— Præsentationens transcript:

1 Ledere i gang 24-25. August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef
Central Løn Love og regler Overenskomster - TimePlan - Arbejdsplanlægning Lønseddel

2 Central løn Løn for 50% af 2650 medarbejder 6 ansatte Intranet
HR – Kenneth Wegner DI - Konsulenter

3 Den danske model Hovedaftalen mellem DA – LO Fredspligt Ledelsesret
Forhandlingspligt – Strejker og Lockout

4 Ledelsesretten Ansætte og afskedige medarbejdere
Indføre kontrolforanstaltninger Direktiver for arbejdet Tilrettelægge arbejdstiden Respekt for love og overenskomster

5 Overenskomster Regulerer løn- og ansættelsesforhold Branchemæssigt
Typisk 2-4 år DI – HK – Tidligere HTS DI – 3F

6 Lokalaftaler Overenskomster om lokale forhold
Indgås direkte mellem virksomheden og lønmodtagerne

7 Kotymer Sædvaner, der har udviklet sig til at blive bindende.
F.eks. Frihed på bestemte dage F.eks. Pauser Passivitet i længere tid fra virksomheden kan udløse kotyme

8 Love Funktionærloven Ansættelsesbevisloven Ferieloven
Forskelbehandlingsloven Ligehandlingsloven Sygedagpengeloven

9 Funktionærloven Hvem er funktionær ? Opsigelsesregler
Uberettiget opsigelse Fratrædelsesgodtgørelse Sygdom – 120 sygedagsregel Graviditet – også Sygedagpengelov og overenskomst

10 Ansættelsesbevisloven
Senest 1 mdr. efter ansættelsen Skal laves ved mindst 8 timer pr. uge Tillæg/Nyt ved ændringer Alle væsentlige vilkår

11 Ansættelsesbevisloven
Arbejdsgiverens navn og adresse Ansættelsessted Titel eller beskrivelse af arbejdet Ansættelsesdato Forventet varighed Ferie Opsigelse Løn Arbejdstid Overenskomster

12 Ferieloven Optjeningsår Afholdelsesperiode
25 dage – 185 timer ved fuldtid Elever Ferietillæg 1 % Varsling Afregning til FerieKonto Ferie under sygdom

13 Forskelsbehandlingsloven
Race Hudfarve Religion Politisk ståsted Alder Handicap

14 Ligebehandlingsloven
Mellem mænd og kvinder Ansættelse, forfremmelse Chikane Pas på med gravide !

15 Sygedagpengeloven Sikrer alle, der lider et indtægtstab under sygdom.
Arbejdsgiver betaler 3 uger Fuld løn sikret i love og overenskomster Beskæftigelseskrav

16 Bortvisning Virksomheden skal bevise bortvisningsgrunden. Årsager:
stjæler  nægter at arbejde  ikke møder på arbejde  handler groft illoyalt  optræder voldeligt Kontakt DI – Kim Sørensen Lønnen stopper med det samme

17 Vores overenskomster DI – HK – Kontor-Lager – hvis tiltrådt
DI – HK – Butik – hvis tiltrådt DI – 3F Ligegyldig hvilken fagforening medarbejderen er medlem af.

18 DI – HK Kontor – Lager § 1 – Arbejdstid. Effektiv arbejdstid
Udgangspunkt i 37 timer pr. uge. Max 45 timer pr. uge Kan fordeles over 16 uger ½ times pause pr. dag

19 DI – HK Kontor – Lager §3 Overarbejde
3 første timer mellem 6-24 = 50 % Rest 100%

20 DI – HK Kontor – Lager § 4 Løn Aftales individuelt hvert år.
Medarbejder har ret til samtale Skal ikke afvige væsentligt fra branchen Evt. funktionsløn

21 DI – HK Kontor – Lager § 5 Pension 12% Mindst 20 år – dog ikke elever
9 mdr. anciennitet hos overenskomstdækkede virksomheder.

22 DI – HK Kontor – Lager § 12 FerieFridage 9 mdr. anciennitet
37 timer/fuldtid Afholdes indenfor ferieåret Udbetales ved fratræden

23 DI - Butik Undtagelser fra Kontor-Lager Forskudttidstillæg
Mindstelønninger Pension 11,4%

24 DI - 3F Lagerarbejdere og Chauffører Rengøring Ikke funktionærer
§ 1 – Arbejdstid 37 timer pr. uger Mellem kl. 6 – 18 – Lørdag til kl. 12,30

25 DI - 3F § 12 Opsigelsesregler § 13 Løn under sygdom
Max 8 uger med 5 års anciennitet § 13 Løn under sygdom Max sygeløn i 8 uger Kun feriepenge, hvis over 3 dage Incl. evt. tillæg

26 Forstå din lønseddel

27 Forstå din lønseddel


Download ppt "Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google