Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

POSTGRADUAT KLINISK LEKTOR PKL – OPGAVE OG ROLLER. MØDE I VIDEREUDDANNELSES- UDVALGET, RH 12. SEPT. 2006 PRÆSENTATION 20 MINUTTER OLE WEIS BJERRUM HÆMATOLOGISK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "POSTGRADUAT KLINISK LEKTOR PKL – OPGAVE OG ROLLER. MØDE I VIDEREUDDANNELSES- UDVALGET, RH 12. SEPT. 2006 PRÆSENTATION 20 MINUTTER OLE WEIS BJERRUM HÆMATOLOGISK."— Præsentationens transcript:

1 POSTGRADUAT KLINISK LEKTOR PKL – OPGAVE OG ROLLER. MØDE I VIDEREUDDANNELSES- UDVALGET, RH 12. SEPT. 2006 PRÆSENTATION 20 MINUTTER OLE WEIS BJERRUM HÆMATOLOGISK KLINIK o.w.bjerrum@rh.dk

2 DEN NY SPECIALLÆGE- UDDANNELSE GRUNDLAGET

3 DE SYV ROLLER SOM LÆGE LÆGEN AKADE- MIKER KOMMU- NIKATOR PROFES- SIONEL SAMAR- BEJDER ADMINI- STRATOR SUND- HEDS- FREM- MER MEDI- CINSK EKS- PERT MINIMUMKOMPE-TENCERDOKUMEN-TATION SIDE 132 I BETÆNK- NING 1384 ”P U F”

4 DEN NY SPECIALLÆGE- UDDANNELSE REDSKABET DET NATIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE SEKRETARIAT REGION NORD, SYD, ØST REGIONALE VID.UDD.RÅD SPECIALE-SPECIFIKKE REGIONALE UDD.RÅD TIDLIGT I FORLØBET PKL I NORD OG SYD UfL 2004, 166: 2486 - 2487

5 PKL – REGION ØST  FORUDGÅET PÆD.KONS  ETABLERET 1. 4 2005  INITIALT 15 LEKTORER (TI i 4 ÅR, FEM i 1 ÅR)  NU I ALT 26 ANSAT, TRE I 1 ÅR, ØVRIGE TIL 31.3 ELLER 31.8 2009  12 SPECIALER MANG- LER FORTSAT PKL  ANSÆTTELSESVILKÅR MED / UDEN FRIKØB  DELTIDSANSÆTTELSE 15 – 40 FRIKØBSDAGE  EGET SPECIALE + EVT ”KONSULENTFUNKT.”  ANSAT I REGIONALE RÅD, REGION ØST + SUNDHEDSVIDENSKAB. FAKULTET KBH. UNIV.  EGEN AFDELING ER MEDUNDERSKRIVER  PÆDAGOGISK UDVIK- LENDE FUNKTION [PUF] I REGION ØST

6 HVEM ER PKL I REGION ØST ? NAVNANSÆTTELSESPECIALE CHARLOTTE RINGSTEDCEKU H:SGENERELLE FORHOLD DORIS ØSTERGAARDDSIM KAS HERLEVGENERELLE FORHOLD HELLE THY ØSTERGAARDANÆSTESIAFD., KAS HeANÆSTESI BIRGITTE NYBO JENSENKARDOL LUNGEMED, HHLUNGEMEDICIN HENRIK ANCHER SØREN.MEDICINSK CENTER, AHENDOKRINOLOGI OLE GREDALNEUROLOGISK AFD, BBHNEUROLOGI RANDI BEIER HOLGERSENKIRURGISK CENTER, FAKIRURGI KAREN SKJELSAGERANÆSTESIAFD, CNæANÆSTESI PETER ENGELPATOLOGIAFD, RASPATOLOGISK ANATOMI JØRGEN THODEKlin Biokemi SLAGELSEKLINISK BIOKEMI ELLEN HOLMGERIATRISK AFD, RASGERIATRI

7 NAVNANSÆTTELSESPECIALE ANETTE MERTZ NIELSENGASTROENHEDEN, HHMED. GASTROENTEROL JETTE LED SØRENSENGYN.-OBS. KLINIK, RHGYNÆKOLOGI-OBSTET. BJ. ØRSKOV LINDHARDTEPIDEMIAFDELING. RHINFEKTIONSMEDICIN OLE WEIS BJERRUMHÆMATOL. KLINIK, RHHÆMATOLOGI JØRN CARLSENKARDIOLOG. KLIN., RHKARDIOLOGI HENRIK ARENDRUPTHORAXKIR. KLIN., RHTHORAXKIRURGI PER PALLESENORTOPÆDKIR., NYK FORTOPÆDKIRURGI KNUD RASMUSSENMEDICINSK AFD., RASNEFROLOGI KÁRI MIKINESUROLOG. AFD., KAS HeUROLOGI KIRSTEN HOLMPÆDIATRISK AFD., FAPÆDIATRI EVA BENFELDTDERMATOL. AFD., BBHDERMATOLOGI PER CAYË - THOMASENOTOLOG. AFD., KAS GeOTOLOGI HVEM ER PKL I REGION ØST ?

8 NAVNANSÆTTELSESPECIALE TORBEN LINDSKOVPSYKIATRISK AFD., FHPSYKIATRI MICHAEL STOLTENBERGRHEUMAT. AFD., KØGERHEUMATOLOGI ELIS. ALBRECHT-BESTERADIOLOGISK AF., HHRADIOLOGI AFVENTESALMEN MEDICIN ÆNDRINGER KAN SKE HVEM ER PKL I REGION ØST ? COMMONTRUNK ANDRESPECIALER

9 FUNKTION SOM PKL  MEDICINSK PÆDA- GOG. RÅDGIVNING  UDVIKLE – AFHOLDE KURSER I LÆRINGS- OG EVALUERINGS- METODER  STØTTE IMPLEMEN- TERING AF METO- DERNE PÅ AFDELING  BINDELED PRÆ- OG POST-GRADUAT UDDANNELSE  KOORDINERE OG TAGE INITIATIV TIL ETABLERING AF FORA FOR UAO  UNDERSTØTTE UAO  UDBREDE VIDEN ME- CINSK PÆDAGOGIK, UDVIKLE, FORSKE  FORMAND SPECIALE SPECIFIK. RÅD ( OFTE ) ”OPRINDELIGE JOBBESKRIVELSE”

10 ”DET HAR JEG ARBEJDET MED SOM PKL - INDIVIDUELT” FORMAND UDD.RÅDET (INT.MEDICIN : HÆMAT.) BESØGT UDD.SØGENDE I HOVEDUDD.FORLØB AFHOLDT TEMADAG FOR UDDANN.INTERESS. DELTAGET I PUF-SEMINAR, MØDER – NETVÆRK MEDLEM AMEE, LÆST EN DEL DELTAGET I AMEE KONGRES + ESME KURSUS RÅDGIVNING YNGRE LÆGER, UAO, UDD.RÅD NY INTRODUKTIONSMATERIALE TIL LÆGER UNDERVIST EGEN AFDELING OG VIDEREGIVET MATERIALE ANDRE AFD., VIDEREUDD.UDV., RH UNDERVIST PÅ KURSUS FOR UAO + KLINISKE VEJLEDERE, FA x 4, FORBEREDER SEMINAR-uv PKL ASSOCIERET ONKOLOGI (KONSULENT)

11 HVAD ER PKL …. SPARRINGS- PARTNER VEDR UDDANNELSE - I SPECIALET MED TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ UDDANNELSE ”PRAKTISKE GRIS” HOSPITALS- ELLER AFD.- RELATERET EN NY INSPEKTOR NY FAST UNDERVISER -ELLER ALTID UAO IKKE…

12 DEN STORE SAMMENHÆNG Indenrigsministeriet Sundhedsstyrelsen Kontorchef (EH) Konsulenter Nationale Råd for LVU Formand, 25+ medlemmer Regionale Sekretariater Chef, medarbejdere Regionale Råd Formand, 20+ medlemmer Videreuddannelsesråd Formand, 20+ medlemmer Specialespecifikke råd Uddannelsesansv. overlæger Kliniske vejledere Speciale Selskaberne 38 specialer Uddannelsesudvalg Amts/H:S direktører N:4, S:4, E:7 Uddannelsessøgende Hospitals VU udvalg Formand, 10+ medlemmer Hospitals direktioner Universiteter Ledende overlæger Stående udvalg Dimensionering Målbeskrivelser Andet Institutter CEKU DIMS Fædighedslab. Andet Postgraduate lektorer N: 42+, S: 10+, Ø: 25+ Inspektorerne DADL DMS H:S/ARF


Download ppt "POSTGRADUAT KLINISK LEKTOR PKL – OPGAVE OG ROLLER. MØDE I VIDEREUDDANNELSES- UDVALGET, RH 12. SEPT. 2006 PRÆSENTATION 20 MINUTTER OLE WEIS BJERRUM HÆMATOLOGISK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google