Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSBEREGNING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSBEREGNING"— Præsentationens transcript:

1 PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSBEREGNING
RAMMEAFTALE 2007 Hammel den 8. marts 2007

2 LOVGRUNDLAG LOVBEKENDTGØRELSE NR. 58 AF 18. JANUAR 2007 OM SOCIAL SERVICE BEKENDTGØRELSE NR. 36 AF 23. JANUAR 2006 OM RAMMEAFTALER M.V. PÅ DET SOCIALE OMRÅDE OG PÅ DET ALMENE ÆLDREBOLIGOMRÅDE. VEJLEDNING AF 3. MARTS 2006 OM RAMMEAFTALER M.V. PÅ DET SOCIALE OMRÅDE OG PÅ DET ALMENE ÆLDREBOLIGOMRÅDE BEKENDTGØRELSE NR. 780 AF 6. JULI 2006 OM TILBUDSPORTALEN

3 LOVGRUNDLAG SUNDHEDSLOVEN FOLKESKOLELOVEN
LOV OM SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

4 TAKSTBEREGNING SKAL SKE MED UDGANGSPUNKT I ALLE TILBUDDETS GENNEMSNITLIGE LANGSIGTEDE OMKOSTNINGER, BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE UDGIFTER

5 PRINCIPPER FOR BEREGNING AF TAKSTER
INCITAMENT TIL EFFEKTIV DRIFT TAKSTERNE SKAL VÆRE RETVISENDE BUDGETSIKKERHED FOR KOMMUNER OG REGIONEN UDVIKLINGSTILTAG SAMME REGLER FOR ALLE UDBYDERE AF TILBUD

6 TAKSTBETALINGSMODEL TILBUDDETS NETTOBUDGET FOR 2006 LØN M.M. KURSER
ANSKAFFELSER & VAREKØB HUSLEJE INDTÆGTER (SALG AF YDELSER) TRANSPORTUDGIFTER TIL & FRA DAGTILBUD

7 TAKSTBETALINGSMODEL TILLÆG FOR CENTRALE DRIFTSRAMMER
PULJER TIL VIKARER PULJER TIL KOMPETENCEUDVIKLING PULJER TIL VEDLIGHOLD INDTÆGTER FRA SATSPULJER

8 TAKSTBETALINGSMODEL TILLÆG FOR UDGIFTER TIL TJENESTEMANDSPENSIONER (20%) FULDT UD AFDÆKKET DELVIST AFDÆKKET SELVFORSIKRET FAKTISK UDGIFT AFREGNES I FOR-BINDELSE MED REGNSKABSAFSLUTNING

9 TAKSTBETALINGSMODEL TILLÆG FOR KAPITALOMKOSTNINGER AFSKRIVNINGER
FORRETNING AF KAPITALAPPARATET (3,5%)

10 TAKSTBETALINGSMODEL TILLÆG FOR DE ADMINISTRATIVE FÆLLESUDGIFTER (5,5%)
TILLÆG FOR UDVIKLINGSOMKOSTNINGER (0,5%) TILLÆG FOR DOKUMENTATION OG TILSYN (0,2% + 0,2%) EFFEKTIVISERINGSGEVINST (-0,8%)

11 TAKSTBETALINGSMODEL BELÆGNINGSPROCENTER BØRNE- OG UNGEOMRÅDET: 95%
VOKSENOMRÅDET: 98%

12 REGULERING AF OVER- ELLER UNDERSKUD
+/- 5 % STØRRE AFVIGELSE UDLIGNES PÅ TVÆRS AF TILBUDDENE INDENFOR MÅLGRUPPERNE SPECIALUNDERVISNING BØRN OG UNGE VOKSNE SOCIALPSYKIATRIEN EFTERREGULERING 2 ÅR SENERE

13 FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE
TAKSTFASTSÆTTES PÅ SAMME MÅDE SOM ØVRIGE INSTITUTIONER UNDTAGELSE: BELÆGNINGSPROCENT ANONYMITET

14 BETALINGSMODELLER TRADITIONEL TAKSTBETALING
AFTALE OM AFREGNING AF TILLÆGSYDELSER ABONNEMENTSORDNINGER

15 BETALINGSFORHOLD SKRIFTLIG BETALINGSAFTALE BETALINGSKOMMUNE
BETALINGSPERIODE MÅNEDLIGE AFREGNINGER AFREGNE ENKELT PERSONER

16 ANDRE FORHOLD BEKENDTGØRELSE NR AF 10. OKTOBER 2006 OM STATSREFUSION I SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER EFTER § 176 I LOV OM SOCIAL SERVICE VEJLEDNING NR. 2 AF 26. JANUAR 2007 OM STATSREFUSION I SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER EFTER § 176 I LOV OM SOCIAL SERVICE

17 KONTAKT MIG JØRGEN KVIST TLF


Download ppt "PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSBEREGNING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google