Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KORINTH I.F. MULTIBANE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KORINTH I.F. MULTIBANE."— Præsentationens transcript:

1 KORINTH I.F. MULTIBANE

2 Multibane Opstart i december 2009 – første ansøgning sendt primo 2010.
De samlede udgifter til multibanen beløber sig til ca kr. Pt. har vi tilsagn om støtte på kr. Afventer svar fra 2 fonde.   Forventer at indgå aftale med leverandører inden årets udgang. Etablering foråret 2012 og forhåbentlig indvielse maj 2012

3 Multibane - projektgruppe
Gode råd til sammensætning af projektgruppe: Udpeg en projektleder, som har drivet til at holde projektet på sporet. Undgå at medlemmerne i forvejen har mange opgaver í foreningen Supplér med personer udefra Personer der har erfaring med administration, gode formuleringsevner m.m. Fordel rollerne – lav en plan for, hvem der gør hvad. kontakt til kommune pr-ansvarlig udarbejdelse af ansøgninger sponsoransvarlig kontakt til leverandører/indhentning af tilbud økonomiansvarlig/revisor

4 Multibane - proces Gode råd til proces:
Udarbejd en strategi/tidsplan for projektets forløb kontakt til andre f.eks. DBU Fyn, klubber med multibaner: kopi af ansøgning, vidensdeling m.m. kommunen: lokalplaner, medfinansiering m.m. indhentning af tilbud fra leverandører (der er mange!) finansieringsmuligheder placering herunder jordbundsforhold, lav en realistisk tidsplan. Der opstår altid uventede problemer, der forsinker processen en fugtig sommer – en lang vinter finansieringsplanen holder ikke

5 Multibane - ansøgning Gode råd til udarbejdelse af ansøgninger
Søg inspiration/hjælp hos andre (f.eks. DBU Fyn) Brug tid på formål og målgruppe Hvorfor skal vores projekt have støtte frem for andre – hvad er det unikke? Hvor adskiller projektet sig fra andre? Er projektet med til at løse/understøtte et samfundsmæssigt problem/opgave. F.eks. få flere til at dyrke motion, inklusion af visse samfundsgrupper, tjek kommunens fritidsstrategi, attraktive levevilkår i landsbyerne Målret ansøgningen modtagerens præmisser for at yde støtte Vigtigt at signalere en bred opbakning herunder brugen af frivillig arbejdskraft.

6 Multibane - formål Formål:
Korinth IF vil gerne tilbyde et anderledes tilbud målrettet børn og unge end de traditionelle tilbud klubben kan tilbyde. Sundhed – få flere børn og unge til at deltage i fysiske aktiviteter, med fokus på leg m.m. Socialt – samlingssted for børn og unge. Primært dem, som ikke dyrker idræt i forvejen, og at de unge har et sted at være. Tiltrække og fastholde børnefamilier i området, og dermed styrke bæredygtigheden i lokalsamfundet. (sammenfaldende med Korinther-gruppen ) Samarbejde med byens andre institutioner: efterskolen, landbrugsskolen, børnehaven/dagplejen, skolen/SFO Folkesundheden er et fælles ansvar – men vi føler et ekstra ansvar lokalt

7 Multibane - budget

8 Multibane - finansiering
Gode råd til finansiering Hvad kan vi selv bidrage med? Egne midler, støtteforening, værdi af frivilligt arbejde, sponsorater fra lokalområdet m.m. Urealistisk af finansiere uden egne midler. En realistisk finansieringsplan sender et positivt signal. Først søge offentlige midler, fordi det er vores erfaring at her er muligheder størst. En langsommelig proces. Vores ansøgning til kommunen blev udskudt et ½ år pga. besparelser. Ansøgning til LAG sker via det lokale LAG, som derefter indstiller til Fødevarestyrelsen. Vi fik tilsagn fra det lokale LAG i november 2010, og endeligt tilsagn fra Fødevarestyrelsen april (finansiering via EU-midler) Lokale og anlægsfond søgt juni 2010 – tilsagn allerede september 2010 DBU stoppede med udgangen af 2009 med at yde bidrag til multibaner. Lav en oversigt over fonde med kort beskrivelse af fondens formål og ansøgningsfrister. Flere leverandører har allerede udarbejdet sådan en oversigt.

9 Multibane - udfordringer
Kommende udfordringer Flere tilsagn om støtte udløber i november 2011. Vi har søgt og fået bevilliget udsættelse til sommerferien 2012. Hvad gør vi, hvis vi ikke får vores finansiering på plads? Kan vi optage et lån evt. via DGI? Så får vi brug for Martin igen. Udbetaling af tilskud fra fonde og primært LAG kan være en bureaukratisk og langsommelig proces, hvorfor vi skal have en kassekredit til at betale vores leverandører indtil tilskuddene er modtaget.

10 Multibane Betydning for klubben
Fået etableret en god kontakt til Lokalrådet, som også kan bruges i andre sammenhænge Etableret en god kontakt til skolen, SFO, og børnehaver som allerede nu har bevirket et tættere sammenhæng i forhold til andre projekter. (sportscafé og landsbyskoleordning) Kontakt til byens 2 private institutioner: Landbrugsskolen og efterskolen. Opstart til et øget samarbejde, hvor vi med fordel kan bruge hinanden. Udbygget kontakten til kommunen primært fritidskonsulenterne (breddeidrætskommune, UNGiFMK m.m.)

11 Multibane Samarbejde med DBU Fyns konsulent Martin Mølgaard Ravn.
Nedsat et sponsorudvalg. På kort sigt arbejde med sponsorater til multibane. På længere sigt udarbejde sponsorstrategi

12 Multibane 2012


Download ppt "KORINTH I.F. MULTIBANE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google