Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DT-ledermøde Kongeå Distrikt 26. maj 2011 FamilieSpejd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DT-ledermøde Kongeå Distrikt 26. maj 2011 FamilieSpejd."— Præsentationens transcript:

1 DT-ledermøde Kongeå Distrikt 26. maj 2011 FamilieSpejd

2 Hvorfor? Hvad? Hvem? Hvordan?

3 Hvorfor? Inden opstart: Hvorfor gør vi det???  FamilieSpejd-enheden er fødekæde til bæver-enheden. Har gruppen ikke en bæver-enhed, bør man overveje, om det er en god idé at starte FamilieSpejd op.  Forældre, der har været vant til at yde lidt, er ofte nemmere at overtale til at deltage i grupperådsarbejdet – eller måske hjælpe til ved bæverne/ulvene.  Flere medlemmer.  Fastholdelse af ledere, der har fået børn, og som måske ikke kan overskue at være leder i en anden enhed pt.

4 Hvad? Lovene… §16. Familiespejd 1.Familiespejd er en enhed bestående af familier (børn og voksne) i gruppen. Målgruppen vil være familier bestående af voksne med børn mellem 3-6 år. 2.Arbejdet i familiespejd-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer. 3.Familiespejd-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejder- koordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser. 4.Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejd-enheden. Familiespejderrådet udpeger en familiespejderkoordinator. § 17. Ledelse 1.Familiespejd-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejd-enheden under ansvar over for gruppelederen og grupperådet. Familiespejderkoordinatoren vælges blandt forældrene i familiespejder-enheden. Familiespejderkoordinatoren godkendes af grupperådet.

5 2.Familiespejderkoordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål: • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum. • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således at dette bliver afvekslende og interessant. Føle ansvar for medlemmernes helbred ved altid at tage forholdsregler til sikring heraf, når enheden er samlet, og ved aldrig at stille større krav til ydeevnen end rimeligt er. 3.Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål: • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og i kirkens gudstjenester og ved at samarbejde med sognets præster. • At virke for fornyelse i enheden gennem stadig tilgang. • At virke for samarbejde mellem alle gruppens enheder. 4.Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre. 5.En familiespejderkoordinator skal være medlem af korpset og bør selv have et barn i enheden.

6 Familie-Spejd Familiespejder- koordinator Familiespejder- rådet Medlemmer ”børnene” FamilieSpejd-enhedens opbygning Grupperådet Ledergruppen

7 Hvem? Ifølge korpsets love er FamilieSpejd for børn i alderen 3-6 år og deres forældre… Hvor finder vi dem? • Mindre søskende • Lederbørn • Børnehaver • Dagplejere • Mødregrupper •.....

8 Hvordan? • Diskutér muligheden i ledergruppen og med grupperådet. Hvordan vil en familiespejd-enhed passe ind i vores gruppe? • Grupperådets beslutning. • De praktiske detaljer: • Hvor tit skal enheden mødes, mødets længde, indhold og hvor? • Kontingentets størrelse? • Uniformskrav? • Hvordan skal enheden indgå i gruppens øvrige arbejde? • Hvad er budgettet for et møde? • Hvilke materialer skal indkøbes? • Inspirationsmaterialer? Hvad har vi allerede liggende?

9 Grupperådet beslutter at give grønt lys for enheden - og hvad så??? Lav en projektgruppe på 2-3 personer, som løser de opgaver, der skal løses lige nu, for at I kan komme i gang. Hvis I har en familiekoordinator i kikkerten, så tag ham/hende med i gruppen. Hvis I ikke har en koordinator, er det vigtigt at få lavet en beskrivelse af gruppens forventninger til koordinatoren. I starten vil det være en fordel, at koordinatoren er en leder/rover/forælder som kender gruppen, spejderidéen og spejdermetoden. Når enheden så kører, skal man rekruttere en af forældrene i enheden til koordinatorposten.

10 Det første møde… Velkomst ved gruppelederen/koordinatoren. Sang. Aktiviteter – husk at lege. Frokost. Afslutning med en sang. Husk kamera: Send billeder + kort tekst til den lokale avis. Lav en mailingliste på de fremmødte forældre.

11 Økonomi, medlemssystemet, forsikring, pædofiliattester… Folkeoplysningsloven – tilskud til alle under 25 år. Tipsloven – tilskud til alle under 30 år. Koordinatoren og børnene skal registreres i korpsets medlemssystem. De bliver opkrævet korpsafgift og kontingent til DT ligesom de øvrige medlemmer i gruppen. Husk reglen om minimum 75 kr. Korpsets ulykkesforsikring dækker alle registrerede medlemmer af korpset (farlig sport). Denne forsikring er kun at betragte som et supplement til ens egen ulykkesforsikring. Koordinatoren (=leder) skal aflevere samtykke til indhentning af børneattest.

12 Inspiration Hvad har andre gjort??? www.spejdernet.dk www.koegespejderne.dkwww.koegespejderne.dkDDS i Køge. Rigtig god! www.horsensspejder.dk/familiespejd/www.horsensspejder.dk/familiespejd/Også rigtig god! Google: familiespejd – ca. 26.000 hits 


Download ppt "DT-ledermøde Kongeå Distrikt 26. maj 2011 FamilieSpejd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google